Ktl-icon-tai-lieu

chuong 5

Được đăng lên bởi phuocsimc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2546 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

CHƯƠNG 5

TS PHAN TẤN TÙNG

VẼ BỘ TRUYỀN ĂN KHỚP
A. BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ

1. Khái niệm về bánh răng trụ:

1

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

Công dụng: bộ truyền bánh răng truyền chuyển động và
mômen xoắn giữa 2 trục gần nhau, làm việc theo nguyên lý
ăn khớp
Phân lọai:

BR trụ
răng chữ V

BR trụ ăn
khớp trong

BR trụ răng
thẳng
BR trụ răng
nghiêng

2

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

Phân loại theo biên dạng răng: biên dạng thân khai, biên
dạng cycloid, biên dạng Novikov
Involute
tooth
profile

Base
Circle

3

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

Nghiêng trái

Nghiêng phải

Phân loại theo chiều nghiêng của răng: nghiêng trái, nghiêng
phải

Phân loại theo hệ đo lường: bánh răng hệ mét, bánh răng hệ
anh
Ưu điểm:
• Kích thước nhỏ, khả năng tải lớn
• Tỉ số truyền không đổi
• Hiệu suất cao, tuổi thọ cao
Nhược điểm:
• Chế tạo phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao
• Gây ồn khi làm việc ở vận tốc cao

4

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

Thông số hình học bánh răng trụ
Bánh răng trụ răng thẳng
Bước răng p = π .m
Môđun tiêu chuẩn m
Dãy 1: 1 1.25 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25
Dãy 2: 1.125 1.375 1.75 2.25 2.75
3.5 4.5 5.5 7 9 11 14 18 22
Số răng Z (Zmin=17)
Đường kính vòng chia

d = m.Z
Khoảng cách trục

d 1 + d 2 m(Z 1 + Z 2 )
=
a=
2
2

5

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

Bánh răng trụ răng nghiêng
Bước pháp pn

Bước ngang

Môđun pháp mn (tiêu chuẩn trang 195)
Môđun ngang

mn
ms =
cos β

pn
ps =
cos β

với β là góc nghiêng răng

bánh răng nghiêng chọn 80≤ β ≤ 200
bánh răng chữ V chọn 300≤ β ≤ 400

Đường kính vòng chia

mn Z
d = ms Z =
cos β

Đường kính vòng đỉnh

d a = d + 2mn

Đường kính vòng chân

d i = d − 2.5m n

Khoảng cách trục

m s (Z 1 + Z 2 ) m n (Z 1 + Z 2 )
=
a=
2
2 cos β

6

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

3. Qui ước vẽ bánh răng trụ
• Vòng đỉnh răng và đường sinh mặt trụ đỉnh răng vẽ bằng
nét liền đậm
• Vòng chia và đường sinh mặt trụ chia vẽ bằng nét chấm
gạch mãnh (nét đường tâm)
• Vòng đáy răng và đường sinh mặt trụ đáy răng không vẽ
nếu không cắt.
• Trong mặt cắt dọc, phần răng bị cắt nhưng không vẽ mặt
cắt. Lúc này đường sinh mặt trụ đáy răng vẽ bằng nét liền
đậm.
• Nếu bánh răng nghiêng hoặc chữ V,qui định vẽ vài nét
mãnh thể hiện hướng nghiêng của răng và ghi rõ góc
nghiêng
• Nếu cần thể hiện biên dạng răng thì vẽ thay thế đường thân
khai bằng cung tròn. Tâm cung tròn nằm trên vòng cơ sở,
bán kính cung tròn R = d / 5 với d là đường kính vòng chia.
7

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

...
1
V K THUT CƠ KHÍ TS PHAN TN TÙNG
CHƯƠNG 5 V B TRUYN ĂN KHP
A. B TRUYN BÁNH RĂNG TR
1. Khái nim v bánh răng tr:
chuong 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuong 5 - Người đăng: phuocsimc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
chuong 5 9 10 772