Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5: Hệ thống khai thác áp dụng cho vỉa mỏng, trung bình- dốc thoải, dốc nghiêng

Được đăng lên bởi dinhluan0212
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 6347 lần   |   Lượt tải: 63 lần
Chương 5: Hệ thống khai thác áp dụng cho vỉa
mỏng, trung bình- dốc thoải, dốc nghiêng

08/01/13

1

5.1. Hệ thống liền gương
Bản chất của hệ thống khai thác liền gương là công việc đào lò chuẩn bị và
khấu than ở lò chợ tiến hành đồng thời. Gương lò chuẩn bị và gương lò chợ
cùng tiến theo một hướng từ trung tâm ruộng mỏ ra biên giới. Sử dụng hệ
thống khai thác liền gương luôn luôn phải bảo đảm sự cân đối giữa đào lò
chuẩn bị và gương lò chợ. Lò chuẩn bị luôn luôn phải vượt trước gương lò chợ
một đoạn 50 ÷ 100m đủ để xây dựng ga tránh và trao đổi goòng (nếu vận tải
bằng máng cào thì khoảng cách vượt trước đó bằng 2 lần chiều dài một máng
cào) để đảm bảo vận chuyển than ở lò chợ và vận chuyển lò chuẩn bị không
ảnh hưởng lẫn nhau.
Hệ thống khai thác liền gương có thể dùng trong các sơ đồ chuẩn bị: chia
tầng, chia khoảnh.
Kích thước tầng hay dải theo hướng dốc lớn thì có thể chia tầng thành các
phân tầng, phân dải (trên mỗi tầng bố trí không quá ba phân tầng). Trên mỗi
phân tầng và phân dải bố trí một lò chợ. Khi kích thước tầng hay dải không lớn
chỉ bố trí một lò chợ thì tương ứng với lò chợ tầng và lò chợ dải.

08/01/13

2

5.1.1. Hệ thống khai thác liền gương - tầng lò (lò chợ tầng)
Hệ thống khai thác liền gương tầng lò là hệ thống khai thác mà trên mỗi tầng có
chiều dài theo hướng dốc của tầng không lớn chỉ đủ để bố trí một lò chợ và gương lò
chuẩn bị được đào đồng thời với quá trình khai thác ở lò chợ.
a, Sơ đồ hệ thống khai thác, thứ tự chuẩn bị.
+ Sơ đồ hệ thống khai thác: (Hình 5.1).
4

10

9
8
5'

2
1

5
6
7
3

Hình 5.1. Hệ thống khai thác liền gương - tầng lò
1-Thượng chính.
2- Thượng phụ.
3- Dọc vỉa vận chuyển.
4- Dọc vỉa thông gió.
5- Lò cắt.
5’- Lò chợ .
6- Song song chân.
7- Họng sáo tháo than.
8- Song song đầu .
9- Họng sáo thông gió.
08/01/13

3

+ Thứ tự chuẩn bị
Từ cặp thượng trung tâm chính 1, phụ 2; ở mức vận chuyển của tầng người ta đào lò
dọc vỉa vận chuyển số 3, ở mức thông gió đào lò dọc vỉa thông gió của tầng số 4. Để
chuẩn bị đưa tầng vào khai thác cách thượng trung tâm một khoảng 10 - 15m (bằng chiều
dài theo phương của trụ bảo vệ thượng) người ta đào thượng cắt số 5 nối từ lò dọc vỉa vận
chuyển số 3 đến lò dọc vỉa thông gió số 4 làm luồng khấu đầu cho lò chợ 5’. Trước khi
đưa lò chợ vào khai thác người ta đào song song chân 6 cách lò số 3 một khoảng bằng
chiều dài theo hướng dốc của trụ bảo vệ lò dọc viả vận chuyển. Nối lò số 6 với lò số 3
bằng các họng sáo tháo than số 7. Khoảng cách giữa các họng sáo số 7 nhỏ hơn chiều dài
một m...
08/01/13 1
Chương 5: Hệ thống khai thác áp dụng cho vỉa
mỏng, trung bình- dốc thoải, dốc nghiêng
Chương 5: Hệ thống khai thác áp dụng cho vỉa mỏng, trung bình- dốc thoải, dốc nghiêng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 5: Hệ thống khai thác áp dụng cho vỉa mỏng, trung bình- dốc thoải, dốc nghiêng - Người đăng: dinhluan0212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Chương 5: Hệ thống khai thác áp dụng cho vỉa mỏng, trung bình- dốc thoải, dốc nghiêng 9 10 793