Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6: Hệ thống khai thác áp dụng cho vỉa mỏng, trung bình- dốc đứng

Được đăng lên bởi dinhluan0212
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 5028 lần   |   Lượt tải: 71 lần
Chương 6: Hệ thống khai thác áp dụng cho
vỉa mỏng, trung bình- dốc đứng

08/01/13

1

6.1. Đặc điểm khi khai thác vỉa dốc đứng
Khai thác các vỉa than dốc đứng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với các vỉa
than dốc thoải và dốc nghiêng cả về kết cấu hệ thống khai thác, phương pháp đào
và chống giữ các đường lò chuẩn bị.
- Khi khai thác các vỉa dốc đứng không những đá vách bị sập đổ mà đá trụ
còn có thể bị trượt lở, gây khó khăn trong việc chống giữ, điều khiển áp lực mỏ,
đá vách sập đổ tự trượt trên nền, dễ gây đổ lò chợ và mất an toàn cho công nhân
làm việc ở phía bên dưới.
- Than khai thác tự trượt trên nền lò chợ, vận tốc luồng than lớn gây mất an
toàn cho người làm việc ở phía dưới, bị vỡ vụn làm giảm phẩm chất của than,
sinh nhiều bụi.
- Việc chống giữ và điều khiển áp lực mỏ trong lò chợ rất khó khăn, vì vậy
người ta có thể áp dụng các biện pháp để làm thế nào giảm góc dốc của gương lò
chợ hoặc cải tiến thay đổi kết cấu hệ thống khai thác, công nghệ khấu than,
chống giũ, vận tải... Để giảm bớt khó khăn nêu trên, nhằm nâng cao năng suất lao
động, giảm tổn thất than và đảm bảo an toàn trong khai thác.
Vì vậy người ta có các cách bố trí hệ thông khai thác theo đồ sau:

08/01/13

2

6.2. Hệ thống khai thác liền gương lò chợ bậc chân khay

6.2.1. Sơ đồ hệ thống khai thác, thứ tự
chuẩn bị
a. Sơ đồ hệ thống khai thác: (Hình 6.1).
4
2 bị
b. Thứ tự chuẩn
9

IV

8

III IV

5

1

II

III IV

I

II

III IV

7

6

3

Hình 6.1. Hệ thống khai thác liền gương – lò chợ bậc chân khay
1. Lò xuyên vỉa vận tải của tầng. 2. Lò xuyên vỉa thông gió của tầng.
3. Lò dọc vỉa vận tải.
4. Lò dọc vỉa thông gió.
5. Cặp lò cắt.
6. Song song chân.
7. Họng sáo tháo than.
8. Song song đầu .
9. Họng sáo thông gió.

08/01/13

3

Với các vỉa dốc đứng người ta thường mở vỉa bằng các lò xuyên vỉa
từng tầng, với chiều cao nghiêng của tầng 70 - 150m. Nên từ xuyên vỉa
vận chuyển số 1 và xuyên vỉa thông gió số 2 người ta đào dọc vỉa vận
chuyển số 3 và dọc vỉa thông gió số 4 ở từng tầng, cách lò xuyên vỉa số
1 khoảng 10m đào họng sáo vòng số 6 để đi lại, vận chuyển vật liệu,
thông gió trong quá trình thi công thượng cắt. Sau đó đào cặp lò
thượng cắt số 5 và song song chân 7, để đảm bảo an toàn cho quá trình
đào thượng cắt 5 (thượng cắt thường được đào một cặp có hai lò
thượng được liên hệ với nhau bằng các lò nối).
Phía đầu thượng cắt đào lò song song đầu 8 nối với dọc vỉa yhông
gió số 4 bằng họng sáo thông gió số 9.
Trình tự khai thác người ta phân chia thượng cắt thành các đoạn có
chiều dài là I...
08/01/13 1
Chương 6: Hệ thống khai thác áp dụng cho
vỉa mỏng, trung bình- dốc đứng
Chương 6: Hệ thống khai thác áp dụng cho vỉa mỏng, trung bình- dốc đứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6: Hệ thống khai thác áp dụng cho vỉa mỏng, trung bình- dốc đứng - Người đăng: dinhluan0212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Chương 6: Hệ thống khai thác áp dụng cho vỉa mỏng, trung bình- dốc đứng 9 10 0