Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6: Transistor trường ứng (FET)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điện tử cơ bản
       Ch 6.Transistor trường ứng( FET)

 

 

I. Đại cương và phân loại
• FET ( Field Effect Transistor)­Transistor hiệu
ứng trường – Transistor trường.
• Có 2 loại:
  ­ Transistor trường nối (JFET­Junction FET.
  ­ Transistor có cổng cách điện ( IGFET­ 
Insulated Gate FET hay MOSFET – Metal 
Oxide Semiconductor : Kim loại­ oxid­bán dẫn)

I. JFET 
1.Cấu tạo
        D                                D
                           D                             D
  G                 G               G              G
       p    p                            n     n
          n                                  p
                           S                             S
        S                                  S
        kênh n                             kênh p

• JFET

• JFET kênh n

b.Phân cực bằng điện trở hồi tiếp  RG
• Xác định điểm tĩnh điều hành Q:

V GSQ = V ds > V TH

( 1)

I DQ = k ( V GSQ − V TH )
V DS = V DD − R D I D

+ VDD

( 2)

2

( 3)

RD
RG
+ ID
Q

• Đường tải tĩnh:

−V DS V DD
+
ID =
RD RD

+

( 4)

VGS

VDS
-

Phân cực mạch khuếch đại theo SF­CD
  ­ Cách tính giống như ở cách phân cực CS

...
Đi n t c b n ơ
Đi n t c b n ơ
Ch 6.Transistor trường ng( FET
Ch 6.Transistor trường ng( FET
)
)
Chương 6: Transistor trường ứng (FET) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6: Transistor trường ứng (FET) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 6: Transistor trường ứng (FET) 9 10 317