Ktl-icon-tai-lieu

Chương 8 _Máy nâng chuyển

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 4992 lần   |   Lượt tải: 23 lần
CHƯƠNG VIII. MÁY VẬN CHUYỂN LIÊN TỤC
* Nội dung chương VIII trình bày về đặc điểm của các máy vận chuyển liên tục, đặc điểm
đối tượng vận chuyển và một số máy vận chuyển liên tục thông dụng như băng tải, xích tải, vít tải,
guồng tải, … (công dụng, cấu tạo, các bộ phận chủ yếu, tính toán năng suất, thiết bị vận chuyển).
* Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức:
1. Đặc điểm của đối tượng vận chuyển và máy vận chuyển, các đặc điểm cần chú ý khi chọn
phương án vận chuyển liên tục.
2. Công dụng, cấu tạo, các bộ phận chủ yếu của băng tải, xích tải, guồng tải, vít tải.
3. Tính toán các loại thiết bị vận chuyển liên tục.
8.1. Khái quát chung
8.1.1. Đặc điểm của đối tượng vận chuyển
Đối tượng vận chuyển: các vật phẩm có dạng cục, hạt, bột như quặng, đá, than, cát, sỏi,…;
các dạng vật phẩm có tính chất đặc biệt như bao xi măng, bao đường, bao gạo,…; các dạng thỏi lớn,
nặng như thỏi thép nóng, khúc gỗ to, …; các dạng thanh dài như thanh thép, ống nhựa dài, …; các
dạng tấm rộng như tấm thép, tấm gỗ dán,….
Loại vật phẩm dạng cục, hạt, bột có đặc điểm quan trọng là khi vun đống tự nhiên chúng tạo
với mặt phẳng ngang một góc gọi là góc đỗ tĩnh” hay còn gọi là góc ở”, ký hiệu là φ. Góc này sẽ
giảm xuống nhiều khi vận chuyển chúng và ổn định ở một giá trị gọi là góc đỗ động”, ký hiệu là
φđ. Các giá trị φ và φđ phụ thuộc vào độ hạt và hệ số ma sát. Bảng 8.1 cho trị số về độ hạt, hệ số ma
sát và các góc đỗ tĩnh, góc đỗ động của một số vật phẩm thường gặp, trong các phép tính gần đúng
lấy φđ = (0,35 ÷ 0,7)φ.

Hình 8.1. Góc đỗ tự nhiên và góc đỗ động của vật liệu dạng hạt và bột.
8.1.2. Đặc điểm của máy vận chuyển liên tục và phân loại
* Máy vận chuyển liên tục có các đặc điểm sau:
- Không dùng cơ cấu nâng;
- Vật phẩm được di chuyển liên tục theo một hướng như dòng chảy, có thể rẽ nhánh hoặc dỡ
tải giữa đường;
- Mỗi loại máy chỉ vận chuyển được một số loại vật phẩm nhất định.
* Các loại máy vận chuyển liên tục được chia thành hai nhóm chính:
- Máy có bộ phận kén: điển hình là các băng tải, xích tải, gầu tải, guồng tải;
- Máy không có bộ phận kéo như: hệ thống đường lăn, con lăn, hệ thống đường xoắn ruột gà
(vít tải), đường vận chuyển bằng khí nén, bằng thuỷ lực.
8.1.3. Những vấn đề cần quan tâm khi chọn phương án thiết bị vận chuyển liên tục
Việc chọn phương án bố trí thiết bị vận chuyển liên tục cần phải quan tâm đến các yếu tố sau:
- Nắm vững đặc tính chủng loại vật phẩm cần vận chuyển;
- Căn cứ vào công suất, khối lượng vận chuyển;
Trang 85

- Nắm vững các yếu tố về k...
Trang 85
CHƯƠNG VIII. MÁY VẬN CHUYỂN LIÊN TỤC
* Nội dung chương VIII trình bày về đặc điểm của các máy vận chuyển liên tục, đặc điểm
đối tượng vận chuyển và một số máy vận chuyển liên tục thông dụng như băng tải, xích tải, vít tải,
guồng tải, … (công dụng, cấu tạo, các bộ phận chủ yếu, tính toán năng suất, thiết bị vận chuyển).
* Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức:
1. Đặc điểm của đối tượng vận chuyển máy vận chuyển, các đặc điểm cần chú ý khi chọn
phương án vận chuyển liên tục.
2. Công dụng, cấu tạo, các bộ phận chủ yếu của băng tải, xích tải, guồng tải, vít tải.
3. Tính toán các loại thiết bị vận chuyển liên tục.
8.1. Khái quát chung
8.1.1. Đặc điểm của đối tượng vận chuyển
Đối tượng vận chuyển: các vật phẩm dạng cục, hạt, bột như quặng, đá, than, cát, sỏi,…;
các dạng vật phẩm có tính chất đặc biệt như bao xi măng, bao đường, bao gạo,…; các dạng thỏi lớn,
nặng như thỏi thép nóng, khúc gỗ to, …; các dạng thanh dài như thanh thép, ống nhựa dài, …; các
dạng tấm rộng như tấm thép, tấm gỗ dán,….
Loại vật phẩm dạng cục, hạt, bột có đặc điểm quan trọng khi vun đống tự nhiên chúng tạo
với mặt phẳng ngang một góc gọi góc đỗ tĩnh” hay còn gọi góc ở”, ký hiệu φ. Góc này sẽ
giảm xuống nhiều khi vận chuyển chúng ổn định một giá trị gọi góc đđộng”, hiệu
φ
đ
. Các giá trị φ và φ
đ
phụ thuộc vào độ hạt và hệ số ma sát. Bảng 8.1 cho trị số về độ hạt, hệ số ma
sát các góc đỗ tĩnh, góc đỗ động của một số vật phẩm thường gặp, trong c phép tính gần đúng
lấy φ
đ
= (0,35 ÷ 0,7)φ.
Hình 8.1. Góc đỗ tự nhiên và góc đỗ động của vật liệu dạng hạt và bột.
8.1.2. Đặc điểm của máy vận chuyển liên tục và phân loại
* Máy vận chuyển liên tục có các đặc điểm sau:
- Không dùng cơ cấu nâng;
- Vật phẩm được di chuyển liên tục theo một hướng như dòng chảy, thể rẽ nhánh hoặc dỡ
tải giữa đường;
- Mỗi loại máy chỉ vận chuyển được một số loại vật phẩm nhất định.
* Các loại máy vận chuyển liên tục được chia thành hai nhóm chính:
- Máy có bộ phận kén: điển hình là các băng tải, xích tải, gầu tải, guồng tải;
- Máy không có bộ phận kéo như: hthống đường lăn, con lăn, hệ thống đường xoắn ruột
(vít tải), đường vận chuyển bằng khí nén, bằng thuỷ lực.
8.1.3. Những vấn đề cần quan tâm khi chọn phương án thiết bị vận chuyển liên tục
Việc chọn phương án bố trí thiết bị vận chuyển liên tục cần phải quan tâm đến các yếu tố sau:
- Nắm vững đặc tính chủng loại vật phẩm cần vận chuyển;
- Căn cứ vào công suất, khối lượng vận chuyển;
Chương 8 _Máy nâng chuyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 8 _Máy nâng chuyển - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Chương 8 _Máy nâng chuyển 9 10 746