Ktl-icon-tai-lieu

chương trình khung vật liệu cơ khí

Được đăng lên bởi tuan-truong-minh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3408 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
VẬT LIỆU CƠ KHÍ
Mã số của môn học: MH 11
Thời gian của môn học: 45giờ.

(LT: 41giờ; TH: 2giờ; KT: 2giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC
- Vị trí:
+ Môn học có thể được bố trí trước, đồng thời hoặc sau khi sinh viên học
xong các môn học chung bắt buộc.
+ Môn học được bố trí trước các môn học, mô-đun đào tạo chuyên môn
nghề.
- Tính chất:
+ Là môn học kỹ thuật cơ sở thuộc các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt
buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Trình bày được đặc điểm, tính chất cơ lý, ký hiệu và phạm vi ứng dụng
của một số vật liệu thường dùng trong ngành cơ khí như: gang, thép cácbon,
thép hợp kim, hợp kim cứng, kim loại màu, ceramic, vật liệu phi kim loại, dung
dịch trơn nguội ...
- Giải thích được một số khái niệm về nhiệt luyện và hoá nhiệt luyện.
- Nhận biết được vật liệu qua màu sắc, tỷ trọng, độ nhám mịn, âm thanh
khi gõ, đập búa, xem tia lửa khi mài.
- Xác định được tính chất, công dụng các loại vật liệu thường dùng cho
nghề.
- Có khả năng tự mua các loại vật liệu theo đúng yêu cầu của sản xuất.
- Đo được độ cứng HB, HRC
- Nhiệt luyện được một số dụng cụ của nghề như dao tiện thép gió, đục...
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích
cực sáng tạo trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
Thời gian
Số
TT
I

Tên chương, mục

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành,
Bài
tập

Cấu trúc và cơ tính vật liệu
1. Cấu tạo và liên kết nguyên tử.
2. Sắp xếp nguyên tử trong vật chất
3. Khái niệm về mạng tinh thể

9

9

0

Kiểm
tra*
(LT
hoặc
TH)
0

II

III

IV

V

4. Cấu trúc tinh thể điển hình của
chất rắn
5. Đơn tinh thể và đa tinh thể
6. Sự kết tinh và hình thành tổ chức
của kim loại
Hợp kim và biến đổi tổ chức
1. Cấu trúc tinh thể của hợp kim
2. Giản đồ pha của hệ hai cấu tử
3. Giản đồ pha Fe - C (Fe- Fe3C)
Nhiệt luyện
1. Khái niệm về nhiệt luyện thép
2. Các tổ chức đạt được khi nung
nóng và làm nguội thép
3. Ủ và thường hoá thép
4. Tôi thép
5. Ram thép
6. Các khuyết tật xảy ra khi nhiệt
luyện thép.
Vật liệu kim loại
1. Thép Cácbon
2. Thép hợp kim
3. Gang
Hợp kim màu và phi kim
1. Hợp kim màu
2. Gỗ
3. Chất dẻo
4. Vật liệu Compozit
Cộng

8

7

0

1

16

14

2

0

6

6

0

0

6

5

0

1

45

41

2

2

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính bằng giờ lý thuyết, kiểm tra
thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Cấu trúc và cơ tính vật liệu
Mục tiêu:
+ Trình bày được các đặc điểm, cấu tạo của kim loại và hợp kim.
+ Phân biệt được các kim loại và hợp...
1. Thép Cácbon Thời gian: 2 giờ
1.1. Khái niệm về thép cácbon
1.2. Phân loại thép các bon
2. Thép hợp kim Thời gian: 2 giờ
2.1. Khái niệm về thép hợp kim
2.2. Phân loại thép hợp kim
3. Gang Thời gian: 2 giờ
3.1. Khái niệm chung
3.2. Phân loại gang
Chương 5. Hợp kim màu và phi kim
Mục tiêu:
+ Trình bày được các nh chất chung của một s kim loại màu thông
dụng như: đồng, thiếc, chì, nhôm, babit và cách phân biệt các loại hợp kim màu.
+ Trình bày được các đặc điểm, tính chất và phạm vi ứng dụng của một số
chất dẻo thông thường.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động tích
cực sáng tạo trong học tập.
1. Hợp kim màu Thời gian: 2 giờ
1.1. Nhôm và hợp kim nhôm
1.2. Đồng và hợp kim đồng
1.3. Niken và hợp kim Niken
1.4. Kẽm và hợp kim kẽm
2. Gỗ Thời gian: 1 giờ
2.1. Khái niệm về gỗ
2.2. Tính chất cơ lý của gỗ
2.3. Các biện pháp bảo quản gỗ
2.4. Một số loại gỗ thông dụng ở rừng Việt nam
3. Chất dẻo Thời gian: 1 giờ
3.1. Khái niệm chung
3.2. Tính chất cơ lý nhiệt của chất dẻo
3.3. Các phương pháp chế biến sản phẩm từ chất dẻo
4. Vật liệu Compozit Thời gian: 2 giờ
4.1. Khái niệm và tính chất chung
4.2. Phân loại vật liệu Compozit
4.3. Một số vật liệu Compozit thông dụng
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu:
+ Các loại vật liệu tiêu chuẩn để thực hành thí nghiệm.
+ Bảng sưu tầm các loại vật liệu kim loại.
+ Bảng sưu tầm các loại vật liệu phi kim loại.
+ Giấy viết, sổ ghi chép, bút.
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Projector.
chương trình khung vật liệu cơ khí - Trang 6
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương trình khung vật liệu cơ khí - Người đăng: tuan-truong-minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
chương trình khung vật liệu cơ khí 9 10 965