Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Được đăng lên bởi Hà Mã
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: Bảo quản thực phẩm
Mã số mô đun: MĐ …
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-NVQL-ĐT ngày tháng năm 2013
của Hiệu trưởng trường Trung học nghiệp vụ quản lý LT-TP)

Năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẢO QUẢN THỰC PHẨM
Mã số mô đun: 13
Thời gian mô đun: 60 giờ

(Lý thuyết: 18 giờ; Thực hành: 42 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN
- Vị trí: Bảo quản thực phẩm là mô đun chuyên ngành nhằm hướng dẫn cụ
thể về kỹ thuật bảo quản và là mô đun có kiến thức tổng hợp. Vì vậy trong
chương trình đào tạo cần được bố trí học sau các môn như: vi sinh, hoá sinh…
- Tính chất:
+ Đây là một trong những mô đun cơ sở của chương trình đào tạo nghề chế
biến thực phẩm trình độ trung cấp nghề liên quan đến các vấn đề về bảo quản
thực phẩm hiện nay.
+ Là mô đun lý thuyết kết hợp với thực hành (chia nhóm, thảo luận về các
vấn đề về bảo quản thực phẩm hiện nay)
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN
Sau khi học xong mô đun này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức
- Nhắc lại được những biến đổi của các chất trong thực phẩm trong quá
trình bảo quản.
- Nhận biết được những nguyên lý cơ bản của các phương pháp bảo quản.
- Nêu được phương pháp bảo quản đối với các loại thực phẩm khác nhau.
2. Về kỹ năng
- Giải thích được một số biến đổi của các chất thực phẩm trong quá trình
bảo quản.
- Hiểu và vận dụng những kiến thức đã học để lựa chọn phương pháp bảo
quản thích hợp cho từng loại sản phẩm thực phẩm.
3. Về thái độ
- Có tinh thần học tập tích cực, nghiêm túc, trung thực, ham học hỏi
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
Thời gian
Tổng
Lý
Thực
STT
Tên các bài trong mô đun
số
thuyết hành
1
2

Bài 1: Những biến đổi của thực
phẩm
Bài 2: Các phương pháp bảo quản
thực phẩm

Kiểm
tra*

10

4

5

1

30

8

20

2

3

Bài 3: Bảo quản một số sản phẩm
thực phẩm
Tổng

20

6

13

1

60

18

38

4

2. Nội dung chi tiết
Bài 1: NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA THỰC PHẨM
Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Biết được những kiến thức cơ bản về sự biến đổi của các chất thực phẩm
trong quá trình bảo quản.
- Xác định được nguyên nhân và các quá trình biến đổi các chất trong
thực phẩm.
Nội dung:
1. Nguyên nhân biến đổi của thực phẩm nhiều chất đạm

Thời gian: 1,5 giờ

- Những biến đổi của thịt trong thời gian bảo quản
- Những biến đổi của cá trong thời gian bảo quản
- Những biến đổi của sữa, trứng, đậu tương
2. Nguyên nhân biến đổi chất của thực phẩm nhiều chất béo

Thời gian: 1,5 giờ

3. Nguyên nhân biến đổi chất của thực p...
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: Bảo quản thực phẩm
Mã số mô đun: MĐ …
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-NVQL-ĐT ngày tháng năm 2013
của Hiệu trưởng trường Trung học nghiệp vụ quản lý LT-TP)
Năm 2013
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC - Người đăng: Hà Mã
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC 9 10 251