Ktl-icon-tai-lieu

chương4

Được đăng lên bởi phuocsimc
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

CHƯƠNG 4

TS PHAN TẤN TÙNG

BẢN VẼ CHI TIẾT

1. Hình biễu diễn chi tiết
Yêu cầu: thể hiện đầy đủ hình dáng kết cấu của chi tiết bằng
hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, hình trích…

1

Hình biễu diễn nên vẽ ở vị trí chi tiết làm việc hay vị trí gia
công chi tiết

2

Nếu chi tiết có tính đối xứng, cho phép cắt một nữa
Cho phép vẽ gần đúng các bề mặt giao

Đưởng biểu diễn phần chuyể tiếp vẽ bằng nét liền mãnh hay
không vẽ

3

Nếu vật thể có chiều dài lớn, mặt cắt ngang không đổi hay
thay đổi đều cho phép cắt đoạn giữa để giảm kích thước

Kẻ 2 đường chéo bằng nét liền mãnh để thể hiện mặt phẳng

4

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

2. Kết cấu hợp lý của chi tiết
Kết cấu chi tiết phải phù hợp để dễ gia công và chế tạo cụ
thể là:
•Phải có độ nghiêng để dễ thoát khuôn khi đúc
•Phải có bề dầy phù hợp để dễ đúc (không quá mỏng, quá
dầy)

5

•Phải có góc lượn để giảm tập trung ứng suất
•Phải có cạnh vát để dễ lắp ráp
•Phải có rãnh thoát dao

Khi có khía nhám hoặc lưới bọc chỉ biểu diễn 1 phần bằng
nét liền đậm

6

•Lỗ khoan phải vuông góc với bề mặt cần khoan
•Khi gia công các bề mặt tựa phải lảm lồi hoặc lõm

7

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

3. Ghi kích thước lên bản vẽ chi tiết
Yêu cầu: Kích thước phải rõ ràng và đầy đủ. Cố gắng ghi sao
cho trong quá trình chế tạo không phải tính toán các kích
thước gia công
Có 3 cách ghi kích thước:
• Ghi theo chuỗi

8

•Ghi theo chuẩn

•Ghi hỗn hợp

9

10

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

4. Ghi yêu cầu kỹ thuật
Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo nên phải ghi các yêu cầu về
chất lượng chế tạo như:
• Dung sai kích thước
• Sai lệch hình dáng
• Sai lệch vị trí
• Nhám bề mặt
• Cơ tính vật liệu (ký hiệu của vật liệu)
• Chất lượng và phương pháp nhiệt luyện
•Chất lượng lớp phủ bề mặt
•Các tiêu chuẩn kiểm tra
•…..

11

12

13

14

Hết chương 4

...
1
V K THUT CƠ KHÍ TS PHAN TN TÙNG
CHƯƠNG 4 BN V CHI TIT
1. Hình biudinchi tiết
Yêu cu: th hin đầy đủ hình dáng kếtcucachi tiếtbng
hình chiếu, hình ct, mtct, hình trích…
chương4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương4 - Người đăng: phuocsimc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
chương4 9 10 723