Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề điện

Được đăng lên bởi maithetinh78
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1615 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT PHƯỚC THIỀN
Mã số:………………….

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI: THỐNG NHẤT CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG DẠY VÀ HỌC NGHỀ
ĐIỆN DÂN DỤNG BẬC THPT

Người thực hiện: Mai Văn Minh
Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp dạy học bộ môn
- Quản lý giáo dục
- Phương pháp giảng dạy bộ môn nghề điện dân dụng
- Thiết kế đồ dùng dạy học bộ môn





Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN
 Mô hình

 Phần mềm

 Phim ảnh

 Hiện vật khác

Sáng kiến kinh nghiệm – Người thực hiện: Mai văn Minh – Năm học 2013 - 2014

2

Năm học: 2013 - 2014
SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Mai Văn Minh
2. Ngày tháng năm sinh: 8 – 11 – 1972
3. Nam
4. Địa chỉ: Ấp 2 xã Long Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai
5. Điện Thoại: 0913792807
6. E-mail: maivanminh1972@gmail,com
7. Chức vụ: Giáo viên kiêm thư kí hội đồng giáo dục
8. Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn công nghệ 8 lớp 12 và 4 lớp dạy nghề điện dân
dụng lớp 11
9. Đơn vị công tác: Trường THPT Phước Thiền
II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
- Học vị : Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM
- Năm nhận bằng: 1995
- Chuyên ngành đào tạo : Kỹ Sư Cơ Khí Động Lực
III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC
-

1.
2.
3.
4.
5.

Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Phương pháp dạy học bộ môn và thiết kế đồ
dùng dạy học bộ môn
Số năm có kinh nghiệm: 14 năm
Các sáng kiến kinh nghiệm:
Nâng cao hiệu quả dạy nghề phổ thông: năm học 2005 – 2006
Thiết kế và tính toán máy biến áp một pha công suất nhỏ: năm học 2007 – 2008
Thiết kế và tính toán máy biến áp một pha công suất nhỏ có cải tiến mới hơn so với
năm học 2007 – 2008: năm học 2010 – 2011 đạt loại khá
Thiết kế đồ dùng dạy học bộ môn: Mạch điều khiển và bảo vệ quá điện áp: năm học
2011 – 2012 đạt loại khá
Mạch đèn sáng luân phiên gồm: Điều khiển đèn ngủ và đèn dùng để học tập hoặc
đèn dùng để làm việc: năm học 2012 – 2013: Đạt

Sáng kiến kinh nghiệm – Người thực hiện: Mai văn Minh – Năm học 2013 - 2014

3

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI: THỐNG NHẤT CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG DẠY VÀ HỌC NGHỀ
ĐIỆN DÂN DỤNG BẬC THPT
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
- Tính Cấp thiết của đề tài (thực trạng, nhu cầu đổi mới về mặt lý luận và thực tiễn): Hiện
nay các trường giảng dạy nghề điện dân dụng bậc THPT theo sách giáo khoa của nhà xuất
bản giáo dục và phân phối chương của bộ GD & ĐT. Do vậy tôi đưa ra đề tài: Thống nhất
chương trình nội dung dạy và học nghề điện dân dụng bậc THPT để thống nhất
chương trình nội dung giảng dạy và học nghề điện dân dụng bậc THPT trong toàn tỉnh
Đồng Nai.
- Tính mới củ...
1
SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT PHƯỚC THIỀN
Mã số:………………….
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI: THỐNG NHẤT CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG DẠY VÀ HỌC NGHỀ
ĐIỆN DÂN DỤNG BẬC THPT
Người thực hiện: Mai Văn Minh
Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp dạy học bộ môn
- Quản lý giáo dục
- Phương pháp giảng dạy bộ môn nghề điện dân dụng
- Thiết kế đồ dùng dạy học bộ môn
Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN
Mô hình Phần mềm Phim ảnh Hiện vật khác
Sáng kiến kinh nghiệm – Người thực hiện: Mai văn Minh – Năm học 2013 - 2014
Chuyên đề điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề điện - Người đăng: maithetinh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Chuyên đề điện 9 10 907