Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề động cơ đốt trong dùng cho ô tô, xe máy

Được đăng lên bởi Hieu Nat
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1997 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHUYÊN ĐỀ: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO Ô TÔ, XE MÁY
(BÀI 33, 34 MÔN CÔNG NGHỆ 11 – THỜI LƯỢNG 3 TIẾT)
I. Lí do chọn chuyên đề:
- Ô tô và xe máy là hai phương tiện giao thông sử dụng động cơ đốt trong phổ biển nhất nên khi ghép hai bài
này sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về ứng dụng của ĐCĐT trên hai phương tiện này.
- Tăng khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế, tạo hứng thú học tập cho học sinh.
II. Nội dung chuyên đề
1. Động cơ đốt trong dùng cho ô tô.
- Đặc điểm và cách bố trí ĐCĐT trên ô tô.
- Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên ô tô.
2. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy.
- Đặc điểm và cách bố trí ĐCĐT trên xe máy.
- Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy.
III. Mục tiêu.
* Kiến thức
- Biết được đặc điểm, cách bố trí ĐCĐT và hệ thống truyền lực trên ô tô và xe máy.
- Trình bày được đặc điểm của ĐCĐT dùng cho ô tô và xe máy.
- So sánh đươc ưu điểm và nhược điểm trong các cách bố trí hệ thống truyền lực trên ô tô và xe máy.
* Kĩ năng
- Đọc được sơ đồ nguyên lí hệ thống truyền lực của ô tô và xe máy.
- Vận hành được một loại ô tô hoặc xe máy.
* Thái độ

- Ý thức học tập bộ môn.
- Chấp hành nội quy của giáo viên đề ra.
IV. Bảng mô tả mức độ mục tiêu.
Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

(Mô tả yêu cầu cần(Mô tả yêu cầu cần đạt)
đạt)

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

(Mô tả yêu cầu cần đạt) (Mô tả yêu cầu cần đạt)

Nội dung 1: - Nêu được nguyên tắc- So sánh được hệ thống- Vẽ được sơ đồ khối hệVẽ được sơ đồ một số chi
ĐCĐT dùng chung về ứng dụngtruyền lực của xe một cầuthống truyền lực của ôtiết của ô tô
cho ô tô
ĐCĐT dùng dùng chovà xe nhiều cầu.
tô.
(Câu 4.1)
ô tô.
- So sánh được động cơ
- Nêu được đặc điểmđặt trong buồng lái và
của ĐCĐT và hệ thốngtrước buồng lái.
truyền lực dùng cho ô
tô.
- Kể tên được một - Giải thích được nhiên- Giải quyết được cách
số loại ôtô.
liệu thường được dùnglựa chọn xe một cầu
hoặc xe nhiều cầu.
(Câu 1.1; 1.2; 1.3) cho ô tô.
(Câu 2.1; 2.2)
(Câu 3.1)

Nội dung 2: - Nêu được nguyên tắc- Phân biệt được phương- Trong gia đình dùng- Sửa chữa được một số
ĐCĐT dùng chung về ứng dụngpháp làm mát ĐC xe máyxe máy cần lưu ý nhữnghư hỏng thông thường
gì.
của xe.
cho xe máy
ĐCĐT dùng cho xevà ô tô .
máy.
- Nêu được đặc điểm
của ĐCĐT và hệ thống

truyền lực dùng cho xe
máy.
- Kể tên được một số
loại xe máy .
- Liệt kê được các hãng- Phân biệt được nhiên(Câu 3.2)
xe máy thông dụng. liệu dùng cho xe 2 kì và
xe 4 kì
(Câu 1.4)
(Câu 2.3; 2.4)
V. Hệ thống câu hỏi/bài tập đánh giá theo các mức độ đã mô tả.
3.1 Câu hỏi mức độ nhận biết:
Câu 1.1: Chọn...
CHUYÊN ĐỀ: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO Ô TÔ, XE MÁY
(BÀI 33, 34 MÔN CÔNG NGHỆ 11 – THỜI LƯỢNG 3 TIẾT)
I. Lí do chọn chuyên đề:
- Ô xe máy hai phương tiện giao thông sử dụng động đốt trong phổ biển nhất nên khi ghép hai bài
này sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về ứng dụng của ĐCĐT trên hai phương tiện này.
- Tăng khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế, tạo hứng thú học tập cho học sinh.
II. Nội dung chuyên đề
1. Động cơ đốt trong dùng cho ô tô.
- Đặc điểm và cách bố trí ĐCĐT trên ô tô.
- Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên ô tô.
2. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy.
- Đặc điểm và cách bố trí ĐCĐT trên xe máy.
- Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy.
III. Mục tiêu.
* Kiến thức
- Biết được đặc điểm, cách bố trí ĐCĐT và hệ thống truyền lực trên ô tô và xe máy.
- Trình bày được đặc điểm của ĐCĐT dùng cho ô tô và xe máy.
- So sánh đươc ưu điểm và nhược điểm trong các cách bố trí hệ thống truyền lực trên ô tô và xe máy.
* Kĩ năng
- Đọc được sơ đồ nguyên lí hệ thống truyền lực của ô tô và xe máy.
- Vận hành được một loại ô tô hoặc xe máy.
* Thái độ
chuyên đề động cơ đốt trong dùng cho ô tô, xe máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề động cơ đốt trong dùng cho ô tô, xe máy - Người đăng: Hieu Nat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
chuyên đề động cơ đốt trong dùng cho ô tô, xe máy 9 10 535