Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề máy biến áp chính

Được đăng lên bởi tamhahahaha
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2185 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÔNG TY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG - BẢN CHÁT
PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA

EVNGENCO3
HPC HQBC

BÀI GIẢNG

CHUYÊN ĐỀ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP

Biên soạn: Tổ Điện – PXSC

CHUYÊN ĐỂ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP CHÍNH

HPC HQBC

I

Giới thiệu chung

II

Cấu tạo

III

Phần sửa chữa

IV

Các sự cố thường gặp

PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG

BÀI GIẢNG QUY TRÌNH LẮP ĐẶT MÁY PHÁT

HPC HQBC

1.Nhiệm vụ
Máy biến áp chính T1, T2 nhiệm vụ nâng điện áp đầu
cực từ 13,8kV lên 220kV để truyền tải công suất đi xa.
2. Mục đích
Các Máy biến áp phải đảm bảo làm việc hiệu quả, tin
cậy cao.

PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG
HPC HQBC

CHUYÊN ĐỂ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP CHÍNH

3. Thông số kỹ thuật
STT

Thông số

Giá trị

1

Loại
Kiểu MBA: SF9 – 130000/220, 3 pha, 2 cuộn dây ngâm trong
dầu

3

Công suất định mức

130000 KVA

4

Tổ đấu dây

Y0 /Δ - 11

5

Tần số định mức

50Hz

6

Điện áp định mức
- Cuộn cao áp
- Cuộn hạ áp

230kV
13.8kV

PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG

CHUYÊN ĐỂ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP CHÍNH

HPC HQBC

STT

Thông số

Giá trị

7

Tổng trở ngắn mạch ở 750C
- Tại đầu phân áp cơ sở
- Tại đầu phân áp lớn nhất
- Tại đầu phân áp nhỏ nhất

8

Dòng điện định mức
- Cuộn cao áp
- Cuộn hạ áp

326.3 A
5438.8 A

9

Tổn thất không tải

68kW

10

Tổn thất có tải ở 750C
- tại đầu phân áp cơ sở
- Tại đầu phân áp lớn nhất
- Tại đầu phân áp nhỏ nhất

350kW
360kW
355kW

12.5%
12.5%
12.5%

PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG
HPC HQBC

CHUYÊN ĐỂ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP CHÍNH

STT

Thông số

Giá trị

11

Cấp cách điện

F

12

Điện áp ngắn mạch phần trăm

12.5%

13

Độ ồn

< 82 dB

14

Điện áp chịu đựng xung sét toàn
sóng định mức(1,2x50micro
giây)
- Cuộn cao áp
- Cuộn hạ áp
- Sứ cao áp
- Sứ hạ áp

950kV
95kV
1050kV
95kV

PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG
HPC HQBC

CHUYÊN ĐỀ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP CHÍNH

STT

Thông số

Giá trị

15

Dải điều chỉnh điện áp không tải

± 2 x 2,5%

16

Điện áp ngắn mạch phần trăm

12.5

17

Kiểu điều chỉnh điện áp

Không tải

18

Điện áp chịu đựng tần số công
nghiệp (1 phút)
- Cuộn cao áp
395kV
- Cuộn hạ áp
35kV
- Sứ cao áp
460kV
- Sứ hạ áp
35kV

19

Kiểu làm mát

ONAN/ONAF

PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG
HPC HQBC

CHUYÊN ĐỀ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP CHÍNH

STT

Thông số

Giá trị

20

- Thời gian chịu đựng ngắn
2s
mạch

21

Khối lượng

145400Kg

22

Kiểu lắp đặt

Ngoài trời

23

Chế độ làm việc điểm trung tính

Nối đất trực tiếp

24

Gia tăng nhiệt độ ứng với công
suất định mức
- Cuộn dây
65 0C
- Dầu
55 0C

PHẦN II. CẤU TẠO

CHUYÊN ĐỀ SỬA CHỬA MÁY BIẾN ÁP CHÍNH

HPC HQBC

1. Thành phần – cấu tạo Máy biến chính.
Các Máy biến áp chính được cấ...
CÔNG TY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG - BẢN CHÁT
PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA
EVNGENCO3
HPC HQBC
BÀI GIẢNG
CHUYÊN ĐỀ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP
Biên soạn: Tổ Điện – PXSC
Chuyên đề máy biến áp chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề máy biến áp chính - Người đăng: tamhahahaha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Chuyên đề máy biến áp chính 9 10 161