Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề máy biến áp

Được đăng lên bởi haitnbk
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2488 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC THIẾT BỊ, HỆ THÔNG LIÊN QUAN
ĐẾN MÁY BIẾN ÁP
I. NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA MÁY BIẾN ÁP
Máy biến áp là một thuyết bị điện từ tĩnh, làm việc trên nguyên lí cảm ứng điện
từ, dùng để biến đổi một hệ thống dòng điện có điện áp này thành một hệ
thống dòng điện có điện áp khác với tần số không đổi.
Máy biến áp gồm có một mạch từ, trên đó quấn hai dây quấn sơ cấp W 1 và thứ
cấp W2. Nếu đặt điện áp xoay chiều U1 vào dây quấn sơ cấp W1 trong nó sẽ có
dòng điện I1 . Dòng điện này sinh ra trong mạch từ một từ thông φ, móc vòng
với cả hai dây quấn và cảm ứng trong chúng các sức điện động E 1 và E2 . Nếu
đầu ra của mạch thứ cấp có tổng trở tải Zt thì trong nó sẽ có dòng điện I2. trên
các cực của tải sẽ có điện áp U2. Nếu không kể đến điện áp rơi trên các dây
quấn thì có thể coi gần đúng U 2 ≈ E2; U1 ≈ E1.
Nếu dòng điện trong dây quấn sơ cấp biến đổi hình sin với tần số f 1 thì dòng
điện và điện áp trong dây quấn thứ cấp cũng biến đổi hình sin với cùng tần số
đó. Từ thông do các dòng điện sinh ra cũng có dạng hình sin.
Tỉ số biến đổi điện áp giữa các dây quấn k được tính như sau:
k=

E1 U 1
=
E2 U 2

iI. Cấu tạo của máy biến áp.
1. Mạch từ của máy biến áp
Mạch từ của máy biến áp được ghép từ các lá tôn kỹ thuật điện được
cách điện với nhau. Tôn dùng làm mạch từ của MBA có thể là tôn cán nóng
hoặc cũng có thể là tôn cán nguội nhưng có chất lượng cao ( độ từ thẩm cao,
suất tổn hao thấp).
Có rất nhiều kiểu ghép mạch từ, phương pháp ghép hiện đại nhất hiện
nay là ghép chéo góc cho tổn hao trong mạch từ nhỏ nhất.

Kết cấu mạch từ như hình trên rất tiện cho sản xuất hàng loạt và công
tác sửa chữa rất dể cơ khí hoá, tự động hoá và dễ tháo dỡ, lắp ráp. Lõi thép
được ép bằng xà ép gông và các bulông ép.
2. Dây quấn máy biến áp

- Cuộn hạ áp cuốn theo hình xoắn ốc, cuộn cao áp BH cuốn rối liên tục. Tất cả
các cuộn đều làm bằng dây đồng tiết diện chữ nhật (dẹt) có giấy cách điện, các cuộn
dây được bố trí đồng tâm.

Chuyên đề máy biến áp 15,75/500
KV

- Việc nén các cuộn dây được thực hiện bởi các vòng thép dập và nêm ép và riêng
biệt đối với các cuôn dây.
3. Dầu máy biến áp
Dầu máy biến áp có hai chức năng: cách điện và tải nhiệt do tổn hao trong máy ra
ngoài. Dầu máy biến áp là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thời hạn
phục vụ máy biến áp.
4. Võ máy biến áp
Vỏ máy biến áp là chi tiết đựng ruột máy và dầu máy biến áp. Yiêu cầu của vỏ máy
là có đủ diện tích tản nhiệt, bảo vệ dầu máy, đủ độ bền cơ khí để đảm bảo nâng hạ
vận chuyển an toàn.
Trên vỏ...
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC THIẾT BỊ, HỆ THÔNG LIÊN QUAN
ĐẾN MÁY BIẾN ÁP
I. NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA MÁY BIẾN ÁP
Máy biến áp là một thuyết bị điện từ tĩnh, làm việc trên nguyên lí cảm ứng điện
từ, dùng để biến đổi một hệ thống dòng điện có điện áp này thành một hệ
thống dòng điện có điện áp khác với tần số không đổi.
Máy biến áp gồm có một mạch từ, trên đó quấn hai dây quấn sơ cấp W
1
thứ
cấp W
2
. Nếu đặt điện áp xoay chiều U
1
vào dây quấn sơ cấp W
1
trong nó sẽ có
dòng điện I
1
. Dòng điện này sinh ra trong mạch từ một từ thông φ, móc vòng
với cả hai dây quấn cảm ứng trong chúng các sức điện động E
1
E
2
. Nếu
đầu ra của mạch thứ cấp có tổng trở tải Z
t
thì trong sẽ có dòng điện I
2
. trên
các cực của tải sẽ có điện áp U
2
. Nếu không kể đến điện áp rơi trên các dây
quấn t có th coi gần đúng U
2
E
2
; U
1
E
1
.
Nếu dòng điện trong dây quấn sơ cấp biến đổi hình sin với tần số f
1
thì dòng
điện và điện áp trong dây quấn thứ cấp cũng biến đổi hình sin với cùng tần số
đó. Từ thông do các dòng điện sinh ra cũng có dạng hình sin.
Tỉ số biến đổi điện áp giữa các dây quấn k được tính như sau:
2
1
2
1
U
U
E
E
k
==
iI. Cấu tạo của máy biến áp.
1. Mạch từ của máy biến áp
Mạch từ của máy biến áp được ghép từ các lá tôn kỹ thuật điện được
cách điện với nhau. Tôn dùng làm mạch từ của MBA có thể là tôn cán nóng
hoặc cũng có thể là tônn nguội nhưng có chất lượng cao ( độ từ thẩm cao,
suất tổn hao thấp).
Có rất nhiều kiểu ghép mạch từ, phương pháp ghép hiện đại nhất hiện
nayghép chéo góc cho tổn hao trong mạch từ nhỏ nhất.
Kết cấu mạch từ như hình trên rất tiện cho sản xuất hàng loạt vàng
tác sửa chữa rất dể cơ khí hoá, tự động hoá dễ tháo dỡ, lắp ráp. Lõi thép
được ép bằng xà ép gông các bulông ép.
2. Dây quấn máy biến áp
- Cuộn hạ áp cuốn theo hình xoắn ốc, cuộn cao áp BH cuốn rối liên tục. Tất cả
các cuộn đềum bằng dây đồng tiết diện chữ nhật (dẹt) có giấy cách điện, các cuộn
dây được bố trí đồng tâm.
chuyên đề máy biến áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề máy biến áp - Người đăng: haitnbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
chuyên đề máy biến áp 9 10 722