Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Bụi Trần
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Nhận xét của giáo viên

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

SVTH: Trần Xuân An

- 1-

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

I.

Bài 1: Điều khiển cửa – C1
1.1.
Sơ đồ:

1.2.

Nguyên lý làm việc:
Khi có người đến ấn nút, X0 on, tác động đến Y0 làm cửa di chuyển
lên, đèn đỏ(Y5) và đèn xanh(Y6) sáng. Sau 3s cửa di chuyển lên chạm
X1, tác động đến Y1 làm cửa di chuyển xuống, đèn vàng(Y7) sáng.
Sau 4 giây cửa di chuyển xuống, nếu ta ấn nút cửa lại di chuyển lên và
lặp lại chu trình
Nếu muốn đóng mở cửa tự động thì ta phải thay nút ấn bằng công tắc,
như thế cửa sẽ đóng mở liên tục mà không cần ấn nút, muốn dừng tại
ta chỉ cần chuyển công tắc sang off

SVTH: Trần Xuân An

- 2-

Chuyên Đề Tốt Nghiệp
1.3.

II.

Chương trình PLC:

Bài 2: Điều khiển khu vực phục vụ trong nhà hàng – D1
2.1.
Sơ đồ:

2.2.

Nguyên lý làm việc:

SVTH: Trần Xuân An

- 3-

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Khi ấn nút 1(X0) trên bàn thì đèn 1(Y0) sẽ sáng, khi ta nhả ra đèn 1
vẫn sáng
Khi ấn nút 2(X1) trên bàn thì đèn 2(Y1) sẽ sáng, khi ta nhả ra thì đèn
2 vẫn sáng
Khi ta ấn nút ...
Chuyên Đề Tốt Nghiệp
Nhận xét của giáo viên
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
SVTH: Trần Xuân An - 1-
Chuyên đề tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tốt nghiệp - Người đăng: Bụi Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chuyên đề tốt nghiệp 9 10 306