Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển PSD sang HTML5

Được đăng lên bởi happynew
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1199 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Convert PSD to HTML5&CSS3

Tài liệu tham khảo
Forum:  --> Đồ họa
Facebook: 
Video: youtube.com/lopdohoa
Mail: tulamvan@gmail.com
Mobi: 090 7 799 627

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 

Một số thẻ HTML5
Chèn nhạc mp3 thay cho Flash

Chèn video mp4 không cần dùng Flash

Kiểm tra thuộc tính form bằng html5 không dung Javascript
Kiểm tra email

Kiểm tra số nhập

2

Convert PSD to HTML5/CSS3

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 

Kiểm tra URL

Tham khảo thêm: 

Làm việc với CSS3
Định nghĩa các thẻ HTML5 là các block.
header, footer, section, aside, nav, article {
display: block;
}

Style của Introduction
#intro {
position: relative;
margin-top: 66px;
padding: 44px;
background: #467612 url("images/intro_background.png") repeat-x;

/* Them thuoc tinh (TT) trinh duyet vao TT background-size */
-webkit-background-size: 100%; /* Safari browsers */
-o-background-size: 100%; /* Opera browsers */

Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ

3

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 

/* Them thuoc tinh (TT) trinh duyet vao TT border-radius */
-moz-border-radius: 22px; /* Firefox browsers */
-webkit-border-radius: 22px; /* Safari browsers */
}

Tại id intro này, chúng ta nhận thấy có 2 thuộc tính mới là: background-size và
boder-radius.
Background-size: được sử dụng để thiết lập kích cỡ của hình nền so với box
(ở đây là intro), nó sẽ giãn nở theo độ rộng của box.
Boder-radius: được sử dụng để định nghĩa bán kính đường tròn của góc bo
khung viền của id intro, thiết lập các thông số cho thuộc tính này, có thể làm
cho góc bo đường viền của các bạn trở nên tròn trịa hơn.
Đây đều là các thuộc tính CSS3. (-moz, -webkit) là để thông báo cho trình
duyệt tương ứng với nó hiểu được. Vì các thuộc tính CSS 3 hiện nay còn rất ít
trình duyệt hỗ trợ, nên hầu hết các thuộc tính CSS 3 đểu phải thêm vào các
thuộc tính trình duyệt vào trước nó.

Style của Content và Sidebar
#content {
display: table;
}

#mainContent {
display: table-cell;
width: 620px;
padding-right: 22px;...
Convert PSD to HTML5&CSS3
Tài liu tham kho
Forum: http://nhatnghe.com/forum --> Đồ ha
Facebook: http://facebook.com/dohoa247
Video: youtube.com/lopdohoa
Mail: tulamvan@gmail.com
Mobi: 090 7 799 627
Chuyển PSD sang HTML5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển PSD sang HTML5 - Người đăng: happynew
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Chuyển PSD sang HTML5 9 10 262