Ktl-icon-tai-lieu

CIMATRON

Được đăng lên bởi dung3dcnc
Số trang: 178 trang   |   Lượt xem: 1345 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Quicktour
CimatronE 10.0 Tutorial

Biên dịch:
VPĐD SAEILO (THAILAND) TẠI TP HCM
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CIMATRON TẠI VIỆT NAM
Địa chỉ : Lầu 5, 31 Hoàng Diệu, P.12, Quận 4, Tp.HCM, Việt Nam
ĐT: +84 8 62616707 FAX: +84 8 62616705
Email: saeilo@saeilo.com.vn
WEB: Liên hệ: Lâm Huệ Kính (Mr.)
Phone: 0906 529 354 Email: huekinh@yahoo.com

Mục lục
Part ........................................................................................................................................................................................................

1

Bước 1 – Tạo mới một file Part ..............................................................................................

2

Bước 1a – Môi trường vẽ của Cimatron..................................................................................

3

Bước 2 – Tạo bản vẽ phác (Sketch) ......................................................................................

5

Bước 2a - Tạo bản vẽ phác (Sketch) .....................................................................................

7

Bước 2b - Tạo bản vẽ phác (Sketch) .....................................................................................

8

Bước 2c - Tạo bản vẽ phác (Sketch) .....................................................................................

9

Bước 2d - Tạo bản vẽ phác (Sketch) .................................................................................. 11
Bước 2e - Tạo bản vẽ phác (Sketch) .................................................................................. 12
Bước 2f - Tạo bản vẽ phác (Sketch) ................................................................................... 13
Bước 2g - Tạo bản vẽ phác (Sketch) .................................................................................

15

Bước 3 – Tạo khối Solid bằng lệnh Extrude........................................................................... 17
Bước 4 – Tạo mặt bằng lệnh Blend...................................................................................... 20
Bước 4a - Tạo mặt bằng lệnh Blend....................................................................................

22

Bước 4b - Tạo mặt bằng lệnh Blend...................................................................................

25

Bước 5 – Cắt khối Solid ........................................................................................................

26

Bước 6 – Bo cung bằng lệnh Round...................
Quicktour
CimatronE
10.0
Tutorial
Biên dch:
VPĐD SAEILO (THAILAND) TẠI TP HCM
NHÀ PHÂN PHI CHÍNH THC CIMATRON TI VIT NAM
Địa ch : Lu 5, 31 Hoàng Diu, P.12, Qun 4, Tp.HCM, Vit Nam
ĐT: +84 8 62616707 FAX: +84 8 62616705
Email: saeilo@saeilo.com.vn
WEB: www.saeilo.co.jp www.saeilo.co.th
Liên h: Lâm Hu Kính (Mr.)
Phone: 0906 529 354 Email: huekinh@yahoo.com
CIMATRON - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CIMATRON - Người đăng: dung3dcnc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
178 Vietnamese
CIMATRON 9 10 511