Ktl-icon-tai-lieu

CNGCAL

Được đăng lên bởi Hồ Minh Hải
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5309 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu 1:
Thế nào là điều kiện dẻo? Nêu điều kiện dẻo của Tresca và Von Mises, giải
thích ký hiệu các đại lượng trong các biểu thức xác lập điều kiện dẻo đó?

Câu 2:
Dựa vào Định luật thể tích không đổi để thiết lập công thức tính số lần cán cho
phôi tiết diện vuông và số lần kéo cho phôi tiết diện tròn?

Câu 3:
Chi tiết như hình 1.2a được dập tạo hình từ phôi tấm phẳng có đường kính D o
và chiều dày S = 0,5mm, vật liệu là thép C10. Biết rằng để chế tạo được chi tiết đó cần
qua năm lần dập vuốt và hệ số dập vuốt của mỗi lần dập m i (i=1÷5) được chọn theo
bảng 1.1 dưới đây:
Bảng 1.1. Hệ số dập vuốt qua các lần dập phụ thuộc vào tỷ số chiều dày tương đối S/D
Chiều dày tương
đối

S
.100(%)
Do
2,0-1,5
1,5-1,0
1,0-0,6
0,6-0,3
0,3-0,15
0,15-0,08

Hệ số dập vuốt qua các lần dập
m1

m2

m3

m4

m5

0,48-0,50
0,50-0,53
0,53-0,55
0,55-0,58
0,58-0,60
0,60-0,63

0,73-0,75
0,75-0,76
0,76-0,78
0,78-0,79
0,79-0,80
0,80-0,85

0,76-0,78
0,78-0,79
0,79-0,80
0,80-0,81
0,81-0,82
0,82-0,84

0,78-0,80
0,80-0,81
0,81-0,82
0,82-0,83
0,83-0,85
0,85-0,86

0,80-0,82
0,82-0,84
0,84-0,85
0,85-0,86
0,86-0,87
0,87-0,88

- Hãy xác định đường kính phôi dập (Do) và đường kính vật phẩm qua các lần dập?

a)

b)

Hình 1.2. a) Chi tiết dập vuốt; b) Hình dạng phôi liệu sau mỗi lần dập vuốt.

Câu 4:

Thế nào là hóa bền biến dạng? Giải thích nguyên nhân hóa bền và cho biết cách
khắc phục?

Câu 5:
Đặc điểm của quá trình dập thể tích trên máy búa với kết cấu lòng khuôn hở và
lòng khuôn kín?

Câu 6:
Vỏ bầu lọc khí được gia công tạo hình từ phôi tấm ban đầu có chiều dầy S = 3
mm và thực hiện qua 8 bước công nghệ (hình vẽ): nguyên công 0- cắt hình tạo phôi
đường kính D = 306 mm; nguyên công 1, 2, 3 và 4- dập vuốt; nguyên công 5- là phẳng
vành và tinh chỉnh; nguyên công 6- cắt mép vành; nguyên công 7- đột lỗ 10 mm.
Biết đường kính chi tiết sau 4 lần dập vuốt lần lượt là Φ168, Φ134, Φ107 và
Φ89.
- Hãy tính các chiều cao Hi (i = 1÷4) và hệ số dập vuốt của 4 nguyên công này?

c)

b)

c)

Hình 2.2. Dập vỏ bầu lọc khí: a) nguyên công 1, 2, 3 và 4; b) nguyên công 5; c)
nguyên công 6 và 7.

Câu 7:

Phân biệt biến dạng nóng và biến dạng nguội? Cho biết yếu tố quyết định chính
đến khả năng biến cứng của vật liệu khi sử dụng từng phương pháp biến dạng này?
Câu 8:
Kể tên các nguyên công tạo hình sơ bộ và nguyên công tạo hình chính trong
công nghệ rèn khối
Câu 9:
Sơ đồ cán theo hình dưới đây, giả sử lấy lượng ép lần thứ nhất là Δh 1 = 40 mm.
Hãy xác định kích thước của hình chữ nhật ở giữa và tỷ số hệ số kéo dài K ...
Câu 1:
Thế nào điều kiện dẻo? Nêu điều kiện dẻo của Tresca Von Mises, giải
thích ký hiệu các đại lượng trong các biểu thức xác lập điều kiện dẻo đó?
Câu 2:
Dựa o Định luật thể tích không đổi để thiết lập công thức tính số lần cán cho
phôi tiết diện vuông và số lần kéo cho phôi tiết diện tròn?
Câu 3:
Chi tiết như hình 1.2a được dập tạo hình t phôi tm phẳng đường kính D
o
và chiều dày S = 0,5mm, vật liệu là thép C10. Biết rằng để chế tạo được chi tiết đó cần
qua năm lần dp vuốt hệ số dập vuốt của mỗi lần dập m
i
(i=1÷5) được chọn theo
bảng 1.1 dưới đây:
Bảng 1.1. Hệ số dập vuốt qua các lần dập phụ thuộc vào tỷ số chiều dày tương đối S/D
Chiều dày tương
đối
o
S
.100(%)
D
Hệ số dập vuốt qua các lần dập
m
1
m
2
m
3
m
4
m
5
2,0-1,5 0,48-0,50 0,73-0,75 0,76-0,78 0,78-0,80 0,80-0,82
1,5-1,0 0,50-0,53 0,75-0,76 0,78-0,79 0,80-0,81 0,82-0,84
1,0-0,6 0,53-0,55 0,76-0,78 0,79-0,80 0,81-0,82 0,84-0,85
0,6-0,3 0,55-0,58 0,78-0,79 0,80-0,81 0,82-0,83 0,85-0,86
0,3-0,15 0,58-0,60 0,79-0,80 0,81-0,82 0,83-0,85 0,86-0,87
0,15-0,08 0,60-0,63 0,80-0,85 0,82-0,84 0,85-0,86 0,87-0,88
- Hãy xác định đường kính phôi dập (D
o
) và đường kính vật phẩm qua các lần dập?
Hình 1.2. a) Chi tiết dập vuốt; b) Hình dạng phôi liệu sau mỗi lần dập vuốt.
Câu 4:
a)
b)
CNGCAL - Trang 2
CNGCAL - Người đăng: Hồ Minh Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CNGCAL 9 10 127