Ktl-icon-tai-lieu

Cơ bản về E1

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Vũ
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 5034 lần   |   Lượt tải: 25 lần
BỘ TƯ LỆNH THÔNG TIN LIÊN LẠC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT THÔNG TIN CÔNG NGHỆ CAO

Tháng 5 - 2003

Cơ bản về luồng 2 Mbit/s

CƠ BẢN VỀ LUỒNG 2 Mbit/s

MỤC LỤC

Trang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Các hệ thống thông tin PCM
Tín hiệu PCM
Báo hiệu
Mã phát hiện sai
Báo cảnh
Mã đường dây
Khuyến nghị G.703 của ITU-T
Jitter
Các chế độ làm việc của luồng E1
Phụ lục
Các câu hỏi thường gặp về G.703
Chữ tắt
Các khuyến nghị chính về E1 của ITU-T

6
6
12
14
18
19
22
23
23
14
27
29
30

Tài liệu tham khảo chính

31

Giới thiệu
10-3-1876: “ Mr Watson, come here. I want you!”
Đây là câu nói đầu tiên của Alexander Graham Bell khi sử dụng chiếc máy điện thoại tự
sáng chế của ông. Vào cuối năm ấy, cuộc liên lạc điện thoại đường dài hai chiều đầu tiên đã được
thực hiện. Năm sau đó, 1877, bắt đầu xuất hiện máy điện thoại cho thuê.
Hệ thống điện thoại đã hình thành và phát triển nhanh chóng. Ngày nay, thông tin điện
thoại vẫn là một thành phần chủ yếu trong lưu lượng viễn thông.
Mục tiêu của các hệ thống thông tin là truyền ngày càng nhiều thông tin hơn trên một
đường dây duy nhất. Điều đó bao gồm việc ghép nhiều nguồn tin lại với nhau, truyền chúng cùng
nhau, rồi sau đó tại đầu thu chúng được tách ra để phân phối đến các nơi nhận tin riêng rẽ.
Một trong các phương pháp ghép các nguồn tin là ghép theo tần số (FDM). Theo phương
pháp này, một tập các kênh thoại được điều chế với các sóng mang khác nhau để đưa các tín hiệu
đó vào các dải tần khác nhau. Trong các hệ thống analog (tương tự), các kênh được phân chia theo
tần số.
Do nhu cầu ngày càng cao về tốc độ cũng như chất lượng truyền dẫn, trong khi yêu cầu chi
phí ngày càng thấp, hệ thống FDM được thay thế bằng một hệ thống mới. Vào những năm 1960,
các hệ thống digital (số) xuất hiện. Từ đó, các kênh thoại được phân chia theo thời gian bằng
phương pháp điều chế mã xung (PCM).
Vào cuối những năm 1980, xuất hiện hệ thống Phân cấp số đồng bộ (SDH). Hệ thống này
tạo ra các mạng có thể dễ dàng đáp ứng được nhu cầu ngày các tăng của các dịch vụ và ứng dụng
cần băng thông lớn.
Mục đích của cuốn sách nhỏ này là cung cấp các thông tin cơ bản về luồng 2 Mbit/s (E1),
một thành phần thường gặp nhất trong các quá trình khai thác, xử lý bảo đảm TTLL. Cho dù hệ
thống truyền dẫn là PDH hay SDH, E1 cũng là thành phần tế bào để tạo nên các hệ thống thông tin
số hiện đại.

Trung tâm KTTT công nghệ cao

Cơ bản về luồng 2Mbit/s

1. CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN PCM
Phân cấp số cận đồng bộ (PDH) có hai tiêu chuẩn thông tin chính, đó là hệ thống
T...
BỘ TƯ LỆNH THÔNG TIN LIÊN LẠC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT THÔNG TIN CÔNG NGHỆ CAO
Tháng 5 - 2003
Cơ bản về E1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ bản về E1 - Người đăng: Nguyễn Thanh Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Cơ bản về E1 9 10 360