Ktl-icon-tai-lieu

Cơ cấu phân phối khí

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 8277 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Nhiêm vu
̣
̣
 đóng, mở các
xupáp nạp và xu
páp xả vào đúng
thời điểm đã định
(pha phân phối
khí) để nạp môi
chấ t công tác
vào xy lanh và
thải sản vật cháy
ra ngoài.

Phân loại
 Theo cách bố trí xu páp:
 Không có xu páp.
 Có xu páp
 xu páp đăt: xu páp
nằm bên dưới (trong
thân máy).
 Xu páp treo (OHV): xu
páp bố trí bên trên, ngay
trong nắp máy.
Xu páp đặt

Xu páp treo

Phân loại
 Theo vị trí và số lượng trục cam
 Trục cam kép đặt trên (DOHC): bao gồm 2 trục
cam được đặt trên náp máy dẫn động trực tiếp các
xupáp.
 Gồm 2 loại:
 Cả 2 trục cam được dẫn động trực tiếp từ trục
khuỷu.
 Chỉ có một trục cam được dẫn động trực tiếp từ
trục khuỷu, trục cam thứ 2 dẫn động qua bánh răng
trung gian

Phân loại
 Trục cam đơn:
dùng 1 trục cam để
vận hành tất cả các
xupáp thông qua cò
mổ.
 OHC: Trục cam
đặt trên dẫn động
các xu páp thông
qua cồ mổ.
 OHV: Trục cam
đặt bên trong thân máy và cần có đũa đẩy và cò mổ để dẫn động xupáp.

Cấu tạo
 Cơ cấu phối khí bao gồm những
bộ phận chính sau:
 Các bánh răng dẫn động.
 Trục cam.
 Con đội.
 Đũa đẩy.
 Đòn mở (cò mổ) .
 vít điều chỉnh.
 trục giàn cò mổ.
 xu páp.
 ống dẫn hướng xu páp.

Cấu tạo
 Trục cam được dẫn động quay từ trục khuỷu của động cơ nhờ một
trong ba phương pháp sau đây:

Truyền động xích Truyền động đai răng

Tuyền động bánh răng

Nguyên lý làm việc

Cấu tạo các chi tiết cơ bản
 Trục cam
 Trục cam chính là chi tiết điều
khiển việc đóng, mở và chuyển
động của các xu páp tuân theo
đúng chu trình làm việc của động
cơ.
 Trục được làm bằng thép, cấu tạo bởi các các vấu cam và các cổ trục.
 Số lượng cam đúng bằng số xu páp, chúng được bố trí sao cho đảm
bảo thứ tự nổ của các xi lanh của động cơ.
 Số cổ trục được tính toán, thiết kế tuỳ theo số lượng xi lanh và cách bố
trí các xi lanh, sao cho đảm bảo độ cứng vững cho trục.

Cấu tạo các chi tiết cơ bản
 Biên dạng cam và chiều cao của đỉnh cam được tính
toán sao cho đảm bảo được các pha phối khí của động
cơ theo như thiết kế.
 Hiện nay, được sử dụng phổ biến hơn cả là các cam
có biên dạng đối xứng, nó đảm bảo đóng, mở xu páp một
cách êm dịu và dứt khoát.
 Thông thường các cam được chế tạo liền với trục.
 Bề mặt của cam phải được gia công chính xác: tôi
thấm các bon, thấm ni tơ và mài bóng.
 Các cổ của trục cam là vị trí lắp lên các gối đỡ trục,
các gối này thường là các ổ trượt.

Cấu tạo các chi tiết cơ bản
 Xu páp
 Các xu páp được cấu tạo gồm 3 phần:
đầu, thân, đuôi.
 Đầu xu páp: có hình đĩa, mặt làm k...