Ktl-icon-tai-lieu

Cơ chế phân giải ARP

Được đăng lên bởi mrbeo4194
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI THIỆU GIAO THỨC ARP

Mỗi thiết bị trong hệ thống mạng của chúng ta có ít nhất hai địa chỉ. Một địa chỉ là Media Access Control
( MAC ) và một địa chỉ Internet Protocol ( IP ). Địa chỉ MAC là địa chỉ của card mạng gắn vào bên trong
thiết bị, nó là duy nhất và không hề thay đổi. Địa chỉ IP có thể thay đổi theo người sử dụng tùy vào môi
trường mạng. ARP là một trong những giao thức của IP, chức năng của nó dùng để định vị một host
trong một segment mạng bằng cách phân giải địa chỉ IP ra địa chỉ MAC. ARP thực hiện điều đó thông
qua một tiến trình broadcast gói tin đến tất cả các host trong mạng, gói tin đó chứa địa chỉ IP của host
cần giao tiếp. Các host trong mạng đều nhận được gói tin đó và chỉ duy nhất host nào có địa chỉ IP trùng
với địa chỉ IP trong gói tin mới trả lời lại, còn lại sẽ tự động drop gói tin.
ARP là một giao thức hết sức đơn giản, nó đơn thuần có 4 loại message cơ bản sau:


An ARP Request: máy tính A sẽ hỏi toàn mạng : " ai có địa chỉ IP này? "



An ARP Reply: máy tính B trả lời máy tính A : "tôi có IP đó, địa chỉ MAC của tôi là..."



An Reverse ARP Request: máy tính A sẽ hỏi toàn mạng : " ai có địa chỉ MAC này? "



An Reverse ARP Reply: máy tính B trả lời máy tính A: " tôi có MAC đó, địa chỉ IP của tôi là..."
Host A gửi một ARP Request và nhận được một ARP Reply từ một host B có thực trong mạng. sau khi
tiến trình này hoàn tất, host Ahost B sẽ có MAC như thế nào. Tiếp theo, host A sẽ lưu lại sự hiểu biết
đó lên bộ nhớ của mình gọi là ARP table. ARP table giúp host A không phải thực hiện ARP
Request đến host B một lần nữa. đã biết được IP của

MÔ TẢ QUÁ TRÌNH ARP REQUEST VÀ ARP REPLY


Trong mạng LAN hiện nay có 4 host: host A, host B, host C, host D.



Host A muốn giao tiếp với host C, đầu tiên sẽ broadcast gói tin ARP Requset.




Host C nhận thấy đúng IP của mình liền trả lời MAC của mình thông qua gói tin ARP Reply, các
host còn lại sẽ drop gói ARP Request.
Host A nhận được địa chỉ MAC của host C và ghi nhớ vào ARP table.

NGUYÊN LÝ TẤN CÔNG
Giao thức ARP là rất cần thiết và quan trọng trong hệ thống mạng của chúng ta, tuy nhiên nó lại không
đề cập đến vấn đề xác thực nào cả. Khi một host nhận được gói tin ARP Reply, nó hoàn toàn tin tưởng
và mặc nhiên sử dụng thông tin đó để sử dụng sau này mà không cần biết thông tin đó có phải trả lời từ
một host mà mình mong muốn hay không. ARP không có cơ chế nào để kiểm tra việc đó cả và trên thực
tế một host có thể chấp nhận gói ARP Reply mà trước đó không cần phải gửi gói tin A...
GIỚI THIỆU GIAO THỨC ARP
Mỗi thiết bị trong hệ thống mạng của chúng ta có ít nhất hai địa chỉ. Một địa chỉ là Media Access Control
( MAC ) và một địa chỉ Internet Protocol ( IP ). Địa chỉ MAC là địa chỉ của card mạng gắn vào bên trong
thiết bị, nó là duy nhất và không hề thay đổi. Địa chỉ IP có thể thay đổi theo người sử dụng tùy vào môi
trường mạng. ARP là một trong những giao thức của IP, chức năng của nó dùng để định vị một host
trong một segment mạng bằng cách phân giải địa chỉ IP ra địa chỉ MAC. ARP thực hiện điều đó thông
qua một tiến trình broadcast gói tin đến tất cả các host trong mạng, gói tin đó chứa địa chỉ IP của host
cần giao tiếp. Các host trong mạng đều nhận được gói tin đó và chỉ duy nhất host nào có địa chỉ IP trùng
với địa chỉ IP trong gói tin mới trả lời lại, còn lại sẽ tự động drop gói tin.
ARP là một giao thức hết sức đơn giản, nó đơn thuần có 4 loại message cơ bản sau:
An ARP Request: máy tính A sẽ hỏi toàn mạng : " ai có địa chỉ IP này? "
An ARP Reply: máy tính B trả lời máy tính A : "tôi có IP đó, địa chỉ MAC của tôi là..."
An Reverse ARP Request: máy tính A sẽ hỏi toàn mạng : " ai có địa chỉ MAC này? "
An Reverse ARP Reply: máy tính B trả lời máy tính A: " tôi có MAC đó, địa chỉ IP của tôi là..."
Host A gửi một ARP Request và nhận được một ARP Reply từ một host B có thực trong mạng. sau khi
tiến trình này hoàn tất, host Ahost B sẽ có MAC như thế nào. Tiếp theo, host A sẽ lưu lại sự hiểu biết
đó lên bộ nhớ của mình gọi là ARP table. ARP table giúp host A không phải thực hiện ARP
Request đến host B một lần nữa. đã biết được IP của
MÔ TẢ QUÁ TRÌNH ARP REQUEST VÀ ARP REPLY
Trong mạng LAN hiện nay có 4 host: host A, host B, host C, host D.
Host A muốn giao tiếp với host C, đầu tiên sẽ broadcast gói tin ARP Requset.
Host C nhận thấy đúng IP của mình liền trả lời MAC của mình thông qua gói tin ARP Reply, các
host còn lại sẽ drop gói ARP Request.
Host A nhận được địa chỉ MAC của host C và ghi nhớ vào ARP table.
Cơ chế phân giải ARP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ chế phân giải ARP - Người đăng: mrbeo4194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Cơ chế phân giải ARP 9 10 698