Ktl-icon-tai-lieu

cơ học cơ sở

Được đăng lên bởi trienen30
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 92 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phùng Văn
V Minh Channel
Tổng hợp bộ pdf bài
giảng tương ứng
ng 12
video Ôn tập Cơ họcc
lý thuyết 1 của thầyy
Phùng Văn Minh

November 16

2015

Nhằm thuận lợii hơn cho các bạn
b sinh viên trong quá trình
ôn tập và theo dõi các bài họ
ọc trên video ôn tập, cũng như
theo nguyện vọng của rấtt nhiều
nhi bạn trên toàn quốc. Thầy
đã tổng hợp bộ pdf bài giảng
ng tương ứng với 12 video ôn
tập môn học Cơ học lý thuyếết của thầy Phùng Văn Minh.

Hà Nội, 11/2015

-

Không chấm điểm
Ngắn gọn
Súc tích
Dễ hiểu
Dễ tương tác

...
Phùng V
Tổng hợp b pdf
i
giảng ơng
ng 12
video Ôn tập Cơ h
c
thuyết 1 của thầ
y
Phùng n Minh
Nhằm thuận lợ
i hơn cho các b
ôn tập và theo dõi các bài h
theo nguyện vọng của rấ
t nhi
đã tổng hợp bộ pdf bài giả
ng tương
tập môn học Cơ học lý thuy
ế
Phùng V
ăn Minh Channel
Hà Nội, 11/2015
i
ng 12
c
y
November 16
2015
i hơn cho các b
ạn sinh viên trong quá trình
c trên video ôn tập, cũng như
t nhi
ều bạn trên toàn quốc. Thầy
ng tương
ứng với 12 video ôn
ế
t của thầy Phùng Văn Minh.
-
-
-
-
-
Không chấm điểm
Ngắn gọn
Súc tích
Dễ hiểu
Dễ tương tác
cơ học cơ sở - Người đăng: trienen30
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
cơ học cơ sở 9 10 395