Ktl-icon-tai-lieu

Cơ Học đất

Được đăng lên bởi Man Hoang
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
XÂY DỰNG LỜI GIẢI GẦN ĐÚNG ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI
CỦA NỀN NHIỀU LỚP DƯỚI MÓNG NÔNG
Nguyễn Văn Lợi
1
Diyavong Phonexay
2
1
Sinh viên khoa Kỹ Thuật Công Tnh Trường Đại Hc Lạc Hồng, Email:
vanloixd@gmail.com
2
Sinh viên khoa Kỹ Thuật ng Trình Trường Đại Học Lạc Hồng, Email:
xayxana@rocketmail.com
Tóm tắt:
Trong thời điểm hiện nay, sự tiến bộ của khoa học hiện đại vượt bậc đã đưa con người tới một kỷ
nguyên mới, kỷ nguyên của công nghệkhoa học. Nhu cầu xây dựng ngày càng cao, giải pháp thiết kế
và xửnền đất cho cácng trình cũng phát triển đa dạng phong phú. Bài báo trình bày lời giải gần
đúng đánh giá sức chịu tải của nền nhiều lớp dưới móng nông, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế,nh ứng
dụng lợi ích cho xã hội cao phù hợp với thổ nhưỡng từng vùng.
Cuối thế kỷ 19 những lý thuyết về cường độ, biến dạng của đất được các nhà khoa học quan
tâm nghiên cứu làm sở giải quyết các bài toán sức chịu tải của công trình. Đầu thế kỷ 20 do
tốc đxây dựng tăng nhanh, quy mô công trình lớn thưng gặp địa chất ng trình phc tạp đòi
hỏi phải nghiên cứu tính chất học của đất một cách hệ thống, toàn diện về thuyết ln thực
nghiệm. c bây giờ các nhà khoa học đã nghiên cứu đưa ra một slý thuyết như: thuyết
ứng suất biến dạng, thuyết cân bằng giới hạn, lý thuyết biến dạng tuyến tính một số
thuyết liên quan để giải quyết những vn đề về nền đất nảy sinh trong q trình xây dựng công
trình.
Trong thực tế các công trình thường được tính toán và thiết kế sao cho hiệu quả nhất vmặt
kinh tế, xem nhẹ về mặt giải pháp kỹ thuật làm giảm bớt tính chính xác (đặc biệt là về việc tính
toán sức chịu tải của đất nền) nên nhiều công trình sau khi đã xây dựng xong và đưa vào sử
dụng một thời gian thì xảy ra các s cố như: lún, nghiêng,…Vì thế nhóm tác giả chọn đề tài y
dựng lời giải gần đúng đánh giá sức chịu tải của nền nhiều lớp dưới móng nông” vì muốn đưa
ra giải pháp tính toán sức chịu tải cho đất nền gần đúng với thực tế nhất.
1 Tổng quan về lý thuyết đánh giá sức chịu tải
Sức chịu tải của nền đất một vấn đề phức tạp. Việc nghiên cứu sức chịu tải ý nghĩa
quan trọng về mặt kinh tế cũng nvề mặt s dụng công trình một cách an toàn và hợp lý. Trong
khoảng vài chục năm lại đây người ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trng trong lĩnh vực này,
cả về luận về thực nghiệm. Hiện nay một số nm thuyết đánh gsức chịu tải của
nền đất và được chia ra như sau:
1.1 Lý thuyết mt trượt giả định trước
1.1.1 Nhóm lý thuyết mặt trượt phẳng: được chia ra nhiều tờng hp n: tng hợp nền
đất cát mặt đất nằm nghiêng, trường hợp ch hố đào trong nền đt sét, trường hợp nền bán
không gian theo Belzetxki (Lê Quí An, 1977)
1.1.2 Nhóm lý thuyết mặt trượt trụ tròn: gồm có lý thuyết của Bishop’s, Fellenuis…
1.2 Lý thuyết nền biến dạng tuyến tính
Gồm có các lời giải của Puzurievxki, Maslov, Iaropolski, TCXD 45-78 (Lê Quí An, 1977)
1.3 Lý thuyết cân bằng giới hn điểm
Gồm c lời giải của Xôcôlovxki, prandtl, Terzaghi, Berezanxev (Lê Quí An, 1977),
GS.TS Trần Như Hối (PGS. TS Trần Thị Thanh, 2008)
Cơ Học đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ Học đất - Người đăng: Man Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Cơ Học đất 9 10 904