Ktl-icon-tai-lieu

Cơ học đất chương 1

Được đăng lên bởi ngophiminh1977
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ HỌC ĐẤT
Chương 1
Bản chất vật lý của môi trường đất

ThS Phạm Sơn Tùng

Sự hình thành các loại đất
Toàn bộ đất có nguồn gốc trực tiếp hay gián
tiếp từ đá cứng:
1) Đá macma: thành tạo từ vật liệu nóng chảy
2) Đá trầm tích: thành tạo ở dạng lớp do các vật
liệu lắng đọng trong nước
3) Đá biến chất: thành tạo từ các đá đã tồn tại
trước, sau bị biến đổi do quá nóng hoặc áp lực
quá cáo
Quá trình biến đổi Đá→Đất chịu ảnh hưởng
của nhiều yếu tố => các loại đất khác nhau.
Các loại đất đều được hình thành do quá trình
Phong hóa, Chuyển dời và Lắng đọng.

Quá trình phong hóa
• Là quá trình đá bị biến đổi thành đất dưới tác dụng
của các tác nhân tự nhiên
• Các tác nhân tự nhiên: vật lý, hóa học, hóa sinh
• Ví dụ:
– Nước → vụn đá sắc, góc cạnh
– Gió → các hạt tròn
– Hóa học → một số khoáng vật bền, không bị biến
đổi (thạch anh, muxcovit), một số khoáng vật khác
không bền, bị biến đổi → hình thành các loại đất
khác nhau

Quá trình chuyển dời
• Quá trình các hạt đất được di chuyển từ nơi này
sang nơi khác dưới tác dụng của gió, nước, sông
băng, trọng lượng bản thân…
• Tác dụng chính của chuyển dời là sự tuyển lựa
• Sự chuyển dời sẽ kéo theo quá trình lắng đọng
(nước), hoặc trầm đọng (gió, sông băng) → hình
thành trầm tích

Các thành phần cấu tạo chính của đất

Pha rắn
• Các vụn đá, hạt cuội: d > 2 mm
• Các hạt khoáng: 2 mm ≥ d > 1µm
– Hạt cát: 2 mm ≥ d > 0,05 mm
– Hạt bụi: 0,05 mm ≥ d > 0,005 mm
– Hạt sét: 0,005 mm ≥ d > 0,001 mm

• Vật chất hữu cơ: đất mùn, thường nằm trên
cùng, không dày quá 0,5 m. Có tính nén lún
cao, hấp thụ nhiều nước

Nước trong đất

Các đới nước ngầm

- Chiều cao mao dẫn với đất cát khoảng từ vài đến vài chục cm
- Chiều cao mao dẫn với đất sét có thể lến đến hàng trăm cm

Khí trong đất
• Đất không hoàn toàn khô hay hoàn toàn bão
hòa
• Thực tế: đất “khô” vẫn chứa hơi nước, đất
“hoàn toàn bão hòa” vẫn có 2% lỗ rỗng khí
• Không khí chịu nén và hơi nước có thể đóng
băng nên có ảnh hưởng tới tính chất của đất

Đất rời và Đất dính
• Hàm lượng các hạt sét chiếm trên 3% khối lượng
đất khô thì đất có tính dẻo dính → đất dính
• Các hạt sét có thể ở dạng cấu trúc Kết bông
hoặc cấu trúc Phân tán

Đường cong tích lũy thành phần hạt
• Đường cong tích lũy thành phần hạt của đất là
đường cong biểu diễn mối quan hệ giữa đường
kính các hạt đất và phần trăm khối lượng của
chúng trong mẫu đất khô

• Hệ số không đồng đều:

d 60
Cu 
d10
2

• Hệ số cấp phối:

(d30 )
Cc 
d10 * d 60

• d60: những cỡ hạt có đường kính bằng và nhỏ
hơn nó chiếm 60 % trọng lư...
CƠ HỌC ĐẤT
Chương 1
Bản chất vật lý của môi trường đất
ThS Phạm Sơn Tùng
Cơ học đất chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ học đất chương 1 - Người đăng: ngophiminh1977
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Cơ học đất chương 1 9 10 172