Ktl-icon-tai-lieu

Cơ học lượng tử

Được đăng lên bởi Quang Nam
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 918 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ học lượng tử
Thuyết-M
Thuyết tương đối rộng

Các màng-p

Màng 10 chiều
Các siêu dây

Siêu hấp dẫn 11 chiều

Hố đen

CHƯƠNG 1
LƯ Ợ C S Ử V Ề T H UYẾT TƯƠNG ĐỐI
Einstein thiết lập hai lý thuyết căn bản của thế kỷ hai mươi:
Lý thuyết tương đối rộng và lý thuyết lượng tử như thế nào?

Trang 3

V

Ũ

T R

ụ

T R O N G

M

ộ

T

V

ỏ

H

ạ

T

A

lbert Einstein, cha đẻ của thuyết tương đối hẹp và thuyết
tương đối rộng sinh ra ở Ulm, Đức vào năm 1879. Một năm
sau đó gia đình ông chuyển đến Munich, tại đó, cha ông
– Herman và cậu ông – Jacob khởi sự kinh doanh về đồ điện nhưng
không mấy thành công. Einstein không phải là thần đồng nhưng có
người cho rằng ông là một học sinh cá biệt ở phổ thông thì lại là
một sự cường điệu. Năm 1894 công việc làm ăn của cha ông bị đổ
bể nên gia đình chuyển đến Milan. Gia đình quyết định ông nên ở
lại để hoàn thành bậc học phổ thông, nhưng ông không thích chủ
nghĩa độc đoán của trường học nên chỉ sau đó mấy tháng ông đoàn
tụ với gia đình ở Ý. Sau đó ông tốt nghiệp phổ thông ở Zurich và
tốt nghiệp đại học trường Bách khoa liên bang vào năm 1900. Bản
tính hay tranh luận và và ác cảm với quyền lực đã không mang cho
ông một chân giáo sư ở trường Bách khoa liên bang và không một
giáo sư nào của trường mời ông làm trợ giảng, mà thời bấy giờ đó
là con đường bình thường để theo đuổi sự nghiệp khoa học. Cuối
cùng thì hai năm sau ông cũng xoay sở được một việc ở Văn phòng
sáng chế ở Bern. Ông làm việc tại đó trong thời gian ông viết ba bài
báo, trong đó hai bài đã đưa ông trở thành nhà khoa học hàng đầu
thế giới và bắt đầu hai cuộc cách mạng về tư tưởng làm thay đổi
hiểu biết của chúng ta về không gian, thời gian và bản thân thực tại
vào năm 1905.
Gần cuối thế kỷ thứ 19, các nhà khoa học tin rằng họ gần như đã mô
tả vũ trụ một cách toàn vẹn. Họ cho rằng không gian được lấp đầy
bởi một loại vật chất liên tục gọi là Ê-te (ether). Ánh sáng và các
tín hiệu vô tuyến là các sóng lan truyền trong ê-te giống như sóng
âm lan truyền trong không khí. Và tất cả các điều cần làm cho một
lý thuyết hoàn thiện là phép đo chính xác để xác định tính đàn hồi
của ê-te. Thực ra các phép đo như thế đã được xây dựng hoàn chỉnh
tại phòng thí nghiệm Jefferson ở trường đại học Harvard mà không
dùng đến một cái đinh sắt nào để tránh làm nhiễu các phép đo từ
trường yếu. Tuy vậy những người xây dựng hệ đo đã quên rằng các
viên gạch nâu đỏ xây nên phòng thí nghiệm và phần lớn các tòa nhà
ở Harvard đều chứa một lượng lớn sắt. Ngày nay các tòa nhà đó
vẫn được sử dụng,...
Cơ học lượng tử
Thuyết tương đối rộng
Màng 10 chiều
Các siêu dây
Hố đen
Siêu hấp dẫn 11 chiều
Các màng-p
Thuyết-M
Cơ học lượng tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ học lượng tử - Người đăng: Quang Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Cơ học lượng tử 9 10 532