Ktl-icon-tai-lieu

Cơ học lý thuyết

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Tú
Số trang: 190 trang   |   Lượt xem: 3182 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Bài giҧng Cѫ Hӑc - Tuҫn 1 28/02/2011
Giҧng viên NguyӉn Duy Khѭѫng
1
BÀI GIҦNG
MÔN CѪ HӐC LÝ THUYӂT
106B4, Bӝ môn Cѫ Kӻ Thuұt, ĈHBK TP.HCM
Giҧng viên: NguyӉn Duy Khѭѫng
Email: khuongndk@gmail.com
Lƭnh vӵc ӭng dөng cӫa Cѫ hӑc
vibrations, stability and
strength of structures and
machines
robotics
rocket and
spacecraft design
automatic control
engine
performance
fluid flow
molecular, atomic and
sub atomic behavior
Cơ học lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ học lý thuyết - Người đăng: Nguyễn Ngọc Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
190 Vietnamese
Cơ học lý thuyết 9 10 933