Ktl-icon-tai-lieu

Cơ khí

Được đăng lên bởi Thai Huynh Ngoc
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1335 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi

Khoa Cơ Khí

LỜI MỞ ĐẦU
Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhằm đáp ứng yêu cầu của
thị trường lao động kỹ thuật và hội nhập.
Bộ Lao Động thương Binh và Xã Hội đã ban hành chương trình khung Cao Đẳng
Nghề, Trung Cấp Nghề Cắt gọt kim loại.
Là một Trường đào tạo nghề đã có bề dày hơn 40 năm của Tỉnh Bình Định, khu
vực Miền trung và Tây nguyên; với quy mô trang thiết bị luôn được đầu tư mới, năng lực
đội ngũ giáo viên ngày càng được tăng cường. Việc biên soạn giáo trình phục vụ công
tác đào tạo của nhà Trường, đáp ứng yêu cầu mục tiêu của chương trình khung do Bộ
LĐTB và XH ban hành cũng nhằm đáp ứng các yêu cầu sau đây:
 Yêu cầu của người học.
 Nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực nghề Cắt gọt kim loại.
 Cung cấp lao động kỹ thuật cho Doanh nghiệp và xuất khẩu lao động.
Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường trong thời gian qua các giáo viên
trong khoa Cơ khí đã dành thời gian tập trung biên soạn giáo trình, cải tiến phương pháp
giảng dạy nhằm tạo điều kiện cho học sinh hiểu biết kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghề.
Nhóm biên soạn đã vận dụng sáng tạo vào việc biên soạn giáo trình các mô đun
chuyên môn Cắt gọt kim loại. Nội dung giáo trình có thể đáp ứng để đào tạo cho từng
cấp trình độ và có tính liên thông cho 3 cấp trình độ ( Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao
đẳng nghề).
Mặt khác nội dung của mô đun phải đạt được các tiêu chí quan trọng theo mục
tiêu, hướng tới đạt chuẩn quốc tế cho ngành Cắt gọt kim loại. Vì thế giáo trình mô đun đã
bao gồm các nội dung như sau:
 Trình độ kiến thức
 Kỹ năng thực hành
 Tính quy trình trong công nghiệp
 Năng lực người học và tư duy về mô đun được đào tạo ứng dụng trong thực
tiễn.
 Phẩm chất văn hóa nghề được đào tạo.
Trong quá trình biên soạn giáo trình, Khoa đã tham khảo ý kiến từ các Doanh
nghệp trong nước, giáo trình của các trường Đại học, học viện... Nhóm biên soạn đã hết
sức cố gắng để giáo trình đạt được chất lượng tốt nhất. Trong quá trình biên soạn không
thể tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các đồng nghiệp, các
bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn!

K.s Võ Minh Trọng

Trang:1

Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi

Khoa Cơ Khí
MỤC LỤC

Trang
Vị trí, mục tiêu và nội dung các bài học của mô đun...................................................3
Bài 1: Nghề nguội – Trang bị và dụng cụ của nghề nguội..............................................4
I. Khái niệm chung về nghề Nguội....................................
Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi Khoa Cơ Khí
LỜI MỞ ĐẦU
Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhằm đáp ứng yêu cầu của
thị trường lao động kỹ thuật và hội nhập.
Bộ Lao Động thương Binh Hội đã ban hành chương trình khung Cao Đẳng
Nghề, Trung Cấp Nghề Cắt gọt kim loại.
một Trường đào tạo nghề đã bề dày hơn 40 năm của Tỉnh Bình Định, khu
vực Miền trung và Tây nguyên; với quytrang thiết bị luôn được đầu tư mới, năng lực
đội ngũ giáo viên ngày càng được tăng cường. Việc biên soạn giáo trình phục vụ công
tác đào tạo của nhà Trường, đáp ứng yêu cầu mục tiêu của chương trình khung do Bộ
LĐTB và XH ban hành cũng nhằm đáp ứng các yêu cầu sau đây:
Yêu cầu của người học.
Nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực nghề Cắt gọt kim loại.
Cung cấp lao động kỹ thuật cho Doanh nghiệp và xuất khẩu lao động.
Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường trong thời gian qua các giáo viên
trong khoa Cơ khí đã dành thời gian tập trung biên soạn giáo trình, cải tiến phương pháp
giảng dạy nhằm tạo điều kiện cho học sinh hiểu biết kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghề.
Nhóm biên soạn đã vận dụng sáng tạo vào việc biên soạn giáo trình các đun
chuyên môn Cắt gọt kim loại. Nội dung giáo trình thể đáp ứng để đào tạo cho từng
cấp trình độ có tính liên thông cho 3 cấp trình độ ( Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao
đẳng nghề).
Mặt khác nội dung của đun phải đạt được các tiêu chí quan trọng theo mục
tiêu, hướng tới đạt chuẩn quốc tế cho ngành Cắt gọt kim loại. Vì thế giáo trình mô đun đã
bao gồm các nội dung như sau:
Trình độ kiến thức
Kỹ năng thực hành
Tính quy trình trong công nghiệp
Năng lực người học duy về đun được đào tạo ứng dụng trong thực
tiễn.
Phẩm chất văn hóa nghề được đào tạo.
Trong quá trình biên soạn giáo trình, Khoa đã tham khảo ý kiến từ các Doanh
nghệp trong nước, giáo trình của các trường Đại học, học viện... Nhóm biên soạn đã hết
sức cố gắng để giáo trình đạt được chất lượng tốt nhất. Trong quá trình biên soạn không
thể tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các đồng nghiệp, các
bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn!
K.s Võ Minh Trọng Trang:1
Cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ khí - Người đăng: Thai Huynh Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Cơ khí 9 10 174