Ktl-icon-tai-lieu

Cơ khí đại cương : Gia công và cắt gọt kim loại

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cơ khí đại cương - Gia
công và ct gt kim loi
Cơ khí đại cương : Gia công và cắt gọt kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ khí đại cương : Gia công và cắt gọt kim loại - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Cơ khí đại cương : Gia công và cắt gọt kim loại 9 10 158