Ktl-icon-tai-lieu

Cơ kĩ thuật

Được đăng lên bởi Tóc Rối
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:
- Chi tiết máy (tiết máy): là bộ phận của máy mà không thể tháo rời ra được nữa. Máy
gồm nhiều tiết máy hay bộ phận của máy lắp với nhau tạo thành 1 thể thống nhất nào đó.
Chi tiết máy được chia làm 2 nhóm:
+ Nhóm có công dụng chung: dc dùng trong all các loại máy (vít, đinh tán, vòng đệm, đi
ốc…)
+ Nhóm có công dụng riêng: chỉ dc dùng trong 1 số loại máy nhất định (xilanh, pittong,
thanh truyền, trục khuỷu…)
- Khâu: là tập hợp của 1 hay nhiều chi tiết máy lắp chặt với nhau thành 1 vật cứng có cđ
tương đối với các vật cứng khác
- Khớp động: khi nối động các khâu sẽ có tp tiếp xúc với nhau, all chỗ tiếp xúc giữa 2
khâu đgl thành phần khớp động.
Phân loại
theo nguyên tắc đặc trưng động: khớp động loại 1,2,3.
Theo đặc trưng hình (đặc điểm txúc): khớp cao, thấp.
- Chuỗi động: là hệ thống các khâu dc nối với nhau bằng khớp động. Chuỗi động dc
phân thành các loại sau:
Chuỗi đơn giản
Chuỗi phức tạp
- Cơ cấu: là 1 chuỗi động có 1 khâu cố định (khâu giá) 1 hay nhiều khâu dc cung cấp cđ
(khâu dẫn) và các khâu còn lại cđ tùy theo cđ của khâu dẫn.
- Máy: là tập hợp của 1 hay nhiều cơ cấu dùng để thực hiện 1 công có ích trong quá trình
sx biến đổi năng lượng. Căn cứ vào tính năng và tác dụng chia thành 3 loại: năng lượng,
công tác, tổ hợp.
Câu 2:
B
Cơ cấu 4 khâu bản lề.
- Cấu tạo: gồm nối giá, tay quay, thanh lắc.
3
1
A
- Nguyên lý làm việc:
- Ứng dụng:
Cơ cấu tay quay con trượt.
- Nguyên lý làm việc: khâu (1) cđ làm quay con trượt cđ tịnh tiến thông qua thanh truyền
(2) và ngược lại.
- Ứng dụng: cơ cấu trục khuỷu thanh truyền trong động cơ đốt trong.
Câu 3: So sánh mối ghép đinh tán và mối ghép bằng hàn.
KN

Phân loại

Mối ghép đinh tán
Là mối ghép cố định không thể tháo
rời dc, dùng để ghép chặt các chi tiết
lại với nhau bằng đinh tán. VD: ghép
ở khung dàn cầu, dàn cần trục, nồi
hơi, băng tải,…

Mối ghép bằng hàn
Là mối ghép không thể tháo dc.
Trong quá trình hàn các chi tiết hàn
các chi tiết hàn dc đốt nóng cục bộ
đến nhiệt độ nóng chảy hay chảy
dẻo và gắn lại với nhau nhờ lực hút
giữa các ptử kloại.
- Mối ghép tháo đc: có thể tháo tách
Tùy theo công dụng và vị trí tương
ra các bộ phận rời nhau mà các chi tiết đối của các tấm ghép, hình dạng

máy ghép k bị hỏng. VD: các mối
ghép bằng ren, then, then hoa, trục địa
hình.
- Mối ghép không tháo dc: k thể tháo
rời các bộ phận máy mà k làm hư
hỏng 1 phần hay toàn bộ các chi tiết
máy ghép. VD: mối ghép bằng đinh
tán, bằng hàn.
- Tán nguội (k nung nóng đinh): dùng
khi đường kính nhỏ:8 << d << 10mm;
hoặc tán bằng klo...
Câu 1:
- Chi tiết máy (tiết máy): là bộ phận của máy mà không thể tháo rời ra được nữa. Máy
gồm nhiều tiết máy hay bộ phận của máy lắp với nhau tạo thành 1 thể thống nhất nào đó.
Chi tiết máy được chia làm 2 nhóm:
+ Nhóm có công dụng chung: dc dùng trong all các loại máy (vít, đinh tán, vòng đệm, đi
ốc…)
+ Nhóm có công dụng riêng: chỉ dc dùng trong 1 số loại máy nhất định (xilanh, pittong,
thanh truyền, trục khuỷu…)
- Khâu: là tập hợp của 1 hay nhiều chi tiết máy lắp chặt với nhau thành 1 vật cứng có cđ
tương đối với các vật cứng khác
- Khớp động: khi nối động các khâu sẽ có tp tiếp xúc với nhau, all chỗ tiếp xúc giữa 2
khâu đgl thành phần khớp động.
Phân loại theo nguyên tắc đặc trưng động: khớp động loại 1,2,3.
Theo đặc trưng hình (đặc điểm txúc): khớp cao, thấp.
- Chuỗi động: là hệ thống các khâu dc nối với nhau bằng khớp động. Chuỗi động dc
phân thành các loại sau: Chuỗi đơn giản
Chuỗi phức tạp
- Cơ cấu: là 1 chuỗi động có 1 khâu cố định (khâu giá) 1 hay nhiều khâu dc cung cấp cđ
(khâu dẫn) và các khâu còn lại cđ tùy theo cđ của khâu dẫn.
- Máy: là tập hợp của 1 hay nhiều cơ cấu dùng để thực hiện 1 công có ích trong quá trình
sx biến đổi năng lượng. Căn cứ vào tính năng và tác dụng chia thành 3 loại: năng lượng,
công tác, tổ hợp.
Câu 2:
Cơ cấu 4 khâu bản lề.
- Cấu tạo: gồm nối giá, tay quay, thanh lắc.
- Nguyên lý làm việc:
- Ứng dụng:
Cơ cấu tay quay con trượt.
- Nguyên lý làm việc: khâu (1) cđ làm quay con trượt cđ tịnh tiến thông qua thanh truyền
(2) và ngược lại.
- Ứng dụng: cơ cấu trục khuỷu thanh truyền trong động cơ đốt trong.
Câu 3: So sánh mối ghép đinh tán và mối ghép bằng hàn.
Mối ghép đinh tán Mối ghép bằng hàn
KN Là mối ghép cố định không thể tháo
rời dc, dùng để ghép chặt các chi tiết
lại với nhau bằng đinh tán. VD: ghép
ở khung dàn cầu, dàn cần trục, nồi
hơi, băng tải,…
Là mối ghép không thể tháo dc.
Trong quá trình hàn các chi tiết hàn
các chi tiết hàn dc đốt nóng cục bộ
đến nhiệt độ nóng chảy hay chảy
dẻo và gắn lại với nhau nhờ lực hút
giữa các ptử kloại.
Phân loại - Mối ghép tháo đc: có thể tháo tách
ra các bộ phận rời nhau mà các chi tiết
Tùy theo công dụng và vị trí tương
đối của các tấm ghép, hình dạng
1
3
A
B
Cơ kĩ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ kĩ thuật - Người đăng: Tóc Rối
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cơ kĩ thuật 9 10 850