Ktl-icon-tai-lieu

CƠ KỸ THUẬT

Được đăng lên bởi Hiền Ngô
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 901 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ

BÀI GIẢNG

CƠ KỸ THUẬT
(Mã số: TotNghiep-3TC - Lưu hành nội bộ)
Biên soạn: Vương thành Tiên

Tp. HCM 2013

MỤC LỤC
Chương 1: MA SÁT trong kỹ thuật cơ khí ..................................................................... 3
1. GIỚI THIỆU ........................................................................................................... 3
2. MA SÁT TRONG KHỚP TỊNH TIẾN .................................................................. 5
3. MA SÁT TRONG KHỚP QUAY ........................................................................ 14
4. MA SÁT LĂN TRONG KHỚP LOẠI 4 .............................................................. 22
5. HIỆU SUẤT.......................................................................................................... 23
Chương 2: CÂN BẰNG MÁY ..................................................................................... 28
1. MỤC ĐÍCH và NỘI DUNG của CÂN BẰNG MÁY........................................... 28
2. CÂN BẰNG KHÂU QUAY:................................................................................ 28
3. CÂN BẰNG CƠ CẤU:......................................................................................... 34
Chương 3: CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP ................................................... 36
1. ĐẠI CƯƠNG ........................................................................................................ 36
2. CÁC BIẾN THỂ TRONG CƠ CẤU BỐN KHÂU BẢN LỀ ............................... 36
3. ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG HỌC CỦA CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LỀ ............................ 38
4. ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG HỌC CỦA CÁC BIẾN THỂ THƯỜNG GẶP ................... 41
5. GÓC ÁP LỰC ....................................................................................................... 43
6. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA CƠ CẤU NHIỀU THANH ................................... 44
Chương 4: CƠ CẤU BÁNH RĂNG ............................................................................. 47
1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG ........................................... 47
2. CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CƠ BẢN CỦA BÁNH RĂNG THÂN KHAI
TIÊU CHUẨN .......................................................................................................... 50
3. ĐƯỜNG ĂN KHỚP – CUNG ĂN KHỚP – HỆ SỐ TRÙNG KHỚP ................. 51
4. SỰ TRƯỢT CỦA CÁC RĂNG ............................................................................ 53
5. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN CHẾ TẠO BÁNH RĂNG THÂN KHAI . 54
6. BÁN...
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGH
BÀI GIẢNG
CƠ KỸ THUẬT
(Mã số: TotNghiep-3TC - Lưu hành nội bộ)
Biên soạn: Vương thành Tiên
Tp. HCM 2013
CƠ KỸ THUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ KỸ THUẬT - Người đăng: Hiền Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
CƠ KỸ THUẬT 9 10 983