Ktl-icon-tai-lieu

Cơ Sở Công Nghệ Chế Tạo Máy

Được đăng lên bởi Nam Nguyễn Nam
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 640 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI

1

NỘI DUNG CHƯƠNG 2

2.1- Khái niệm chung về cắt gọt kim loại
2.2- Khái niệm cơ bản về dụng cụ cắt
2.3- Vật liệu chế tạo dụng cụ cắt
2.4- Cơ sở vật lý của quá trình cắt kim loại
2.5- Lựa chọn hình dáng và thông số hình học hợp lý của dao
2.6- Xác định chế độ cắt hợp lý khi gia công thô

2

2.1- Khái niệm chung về cắt gọt kim loại

2.1.1- Định nghĩa cắt gọt kim loại
2.1.2- Hệ thống công nghệ
2.1.3- Các dạng bề mặt chi tiết máy thường gặp
2.1.4- Các chuyển động tạo hình bề mặt
2.1.5- Các phương pháp cắt kim loại

3

2.1.1- Định nghĩa cắt gọt kim loại



Gia công kim loại bằng cắt gọt là dùng một dụng cụ cắt (dao) để bóc đi lớp “kim loại
dư” khỏi phôi để tạo nên chi tiết phù hợp với yêu cầu kỹ thuật cho trước.



Lớp “kim loại dư” gọi là lượng dư gia công (Zb) khi tách ra khỏi phôi được gọi là
“phoi”.

4

2.1.2- Hệ thống công nghệ

Máy

n

Dao

Gá

s

Phôi
5

2.1.3- Các dạng bề mặt chi tiết máy thường gặp

a)

b)

c)

6

2.1.4- Các chuyển động tạo hình bề mặt

•

Chuyển động cắt chính: Là chuyển động cơ bản để tạo ra phoi cắt, chuyển động
tiêu hao năng lượng cắt lớn nhất

•
•

Chuyển động chạy dao: Là chuyển động cần thiết để tiếp tục tạo ra phoi cắt
Chuyển động phụ: Bao gồm các chuyển động như đưa dao vào, lùi dao ra, chạy
dao về cắt lần hai ...

7

chi tiết gia công

1

a)

b)

1

2

c)

d)

8

Chuyển động cắt chính và vận tốc cắt

•

Để đặc trưng cho chuyển động cắt chính, thường sử dụng hai đại lượng:

– Vận tốc cắt v (tại một điểm) hay còn gọi tốc độ cắt: Là lượng dịch chuyển tương
đối giữa lưỡi cắt và chi tiết gia công trong một đơn vị thời gian (m/phút)

– Số vòng quay n (hoặc số hành trình kép) trong đơn vị thời gian (vòng/phút)

9

 D n
V 
(m / ph)
1000

●

Vận tốc cắtv:

●

Nếu chuyển động chính là chuyển động tịnh tiến, thì giữa vận tốc cắt (m/phút), số
hành trình kép n (htk/phút) và chiều dài hành trình L (mm) có quan hệ sau:

2.L.n
V 
(m / ph)
1000
10

Chuyển động chạy dao và lượng chạy dao

•
•

Để đặc trưng cho chuyển động chạy dao, ta sử dụng lượng chạy dao
Lượng chạy dao có thể là lượng chạy dao vòng, lượng chạy dao phút …

– Lượng chạy dao khi tiện là khoảng dịch chuyển của dao theo phương chuyển
động chạy dao sau một vòng quay của chi tiết gia công: ký hiệu:S; đơn vị:
mm/vòng.

11

Lượng chạy dao khi bào, xọc:
ký hiệu:Sk; đơn vị: mm/htk.
Lượng chạy dao khi phay:
Lượng chạy dao phút:Sph= S. n(mm/ph)
Lượngchạy dao răngSZ=S/z(mm/răng)
Trong đó:
Slà lượng chạy dao vòng,
nlà số vòng...
CHƯƠNG 2
1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI
Cơ Sở Công Nghệ Chế Tạo Máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ Sở Công Nghệ Chế Tạo Máy - Người đăng: Nam Nguyễn Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
Cơ Sở Công Nghệ Chế Tạo Máy 9 10 299