Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi Nam Nguyễn Nam
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔ KHÍ MAÙY
BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY

CƠ SỞ
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

GV: ThS. PHAN THANH VŨ
Email: vupt@hcmute.edu.vn

NỘI DUNG MÔN HỌC

1

Những khái niệm cơ bản

2

Cơ sở lý thuyết cắt kim loại

3

Các phương pháp gia công

4

Chất lượng bề mặt chi tiết máy

5
1

Độ chính xác gia công

1
6

Chuẩn và chuỗi k.thước công nghệ

2

TÀI LIỆU HỌC TẬP

TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH
Phan Minh Thanh, Hồ Viết Bình;Giáo trình Cơ sở Công nghệ Chế tạo máy; NXB ĐH Quốc gia
Tp.HCM; 2013
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]Nguyễn Ngọc Đào, Hồ Viết Bình, Phan Minh Thanh,Cơ sở công nghệ chế tạo máy; Tài liệu
lưu hành nội bộ; ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TpHCM; 2007
[2]GS.TS. Trần Văn Địch;Nguyên lý cắt kim loại; NXB KHKT; Hà Nội; 2008
[3] GS.TS. Trần Văn Địch vàcáctác giả
Công nghệ Chế tạo máy; NXB KHKT; Hà Nội;2008

3

CHƯƠNG 1- NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1- Quá trình hình thành sản phẩm cơ khí (mô hình)
2– Quá trình sản xuất và quá trình công nghệ
3–Quátrình công nghệ
4– Các thành phần củaquátrình công nghệ
5– Các dạng sản xuất
6– Các hình thức tổ chứcsản xuất

4

1- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH SẢN PHẨM CƠ KHÍ

Sản phẩm cơ khí có thể là:

Chi tiết máy (Piston, xéc măng, thanh truyền v.v… )
Cụm chi tiết (Ổbi,hộp giảm tốc…)
Máy hoàn chỉnh (Máy công cụ, máy chế biến lương thực…)

5

Mô hình hình thành sản phẩm cơ khí

Nghiên cứu & Phát
Chế thử

triển

Nhu cầu
XH

Tiếp thị

Thiết kế nguyên lý

Thiết kế kết cấu

Sản phẩm

Sản xuất

Chuẩn bị sản xuất

6

Tiếp thị

Tiếp thị là bộ phận rất quan trọng, đầu mối giao tiếp giữa cung và cầu, có các nhiệm vụ:
Chào và bán hàng
Nắm bắt thị hiếu của khách hàng đối với sản phẩm
Dự báo về nhu cầu phát triển về số lượng, chất lượng và những yêu cầu khác.
Kích thích tạo ra nhu cầu chính đáng mới, qua đó tạo thị trườngmới

7

Nghiên cứu – Phát triển

Là một khâu rất quantrọng, có các nhiệm vụ sau:
Nghiên cứu cải tiến sản phẩm đang sản xuất.
Nghiên cứu sản xuất những sản phẩm mới do thị trường yêu cầu.
Nghiên cứu các công nghệ mới đang ứng dụng vào lĩnh vựcsảnxuất.

8

Chế thử



Mục đích của chế thử là kiểm nghiệm về mặt nguyên lý, kết cấu và chất lượng làm
việc của thiếtbị.



Từ đó sẽ tiến hành những thay đổi vềnguyênlý, kết cấu, vật liệu v.v… để thỏa mãn
điều kiện làmviệc của sản phẩm.

9

Chuẩn bị sản xuất và tổ chức sản xuất
Chuẩnbị sản xuất bao gồm:

●

Chuẩn bị về thiếtkế:

•
•
●
•
•

Thiết kế nguyên lý
Thiết kế kết cấu

Chuẩn bị về côngnghệ:
Chuẩn bị những tài liệu công nghệ hướng dẫn quá tr...
KHOA CÔ KHÍ MAÙY
BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
GV: ThS. PHAN THANH VŨ
Email: vupt@hcmute.edu.vn
CƠ SỞ
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Cơ sở công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở công nghệ chế tạo máy - Người đăng: Nam Nguyễn Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Cơ sở công nghệ chế tạo máy 9 10 19