Ktl-icon-tai-lieu

CƠ SỞ CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CẮT GỌT TRÊN MÁY CNC

Được đăng lên bởi khaivohoang-khaivo
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 4740 lần   |   Lượt tải: 18 lần
8/27/2010

Nội dung

CƠ SỞ CÔNG NGHỆ GIA CÔNG
CẮT GỌT TRÊN MÁY CNC

Cơ bản về cắt kim loại
Phương pháp Tiện

N gười trình bày: HUỲN H HỮU N GHN

Phương pháp Phay

Bộ mơn: Chế Tạo Máy – Khoa Cơ Khí

Phương pháp Khoan, khoét, doa, taro

THIẾT BỊ
Máy phay đứng

PHƯƠNG PHÁP PHAY

THIẾT BỊ
Máy phay
ngang

THIẾT BỊ
Máy phay giường

1

8/27/2010

Máy phay CNC

THIẾT BỊ

KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ
Phương pháp phay có thể gia công các
dạng bề mặt như sau :
1) Phay mặt phẳng.
2) Phay bậc.
3) Phay rãnh.
4) Cắt đứt một phần hay cắt chia chi tiết.
5) Phay rãnh then và phay then hoa.

KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ

Phay phẳng

Phay rãnh

KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ

Phay mặt nghiêng

Cắt đứt

KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ

KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ

2

8/27/2010

KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ

KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ

DỤNG CỤ

KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ

DỤNG CỤ

DỤNG CỤ

3

8/27/2010

DỤNG CỤ

DỤNG CỤ

DỤNG CỤ
Thí dụ ký hiệu dao phay

DỤNG CỤ

DỤNG CỤ
khoan, khoét, doa và ta rơ

Phay thuận và phay nghịch

4

8/27/2010

Phay thuận và phay nghịch

Phay thuận và phay nghịch

Khi phay bằng dao phay hình trụ hay
dao phay đĩa, người ta thường phân biệt
phay thuận hay phay nghịch.

Khi phay nghịch quá trình cắt xảy ra êm
hơn vì chiều dày cắt tăng dần do đó tải trọng
của máy cũng tăng dần.

Phay nghịch là quá trình phay có
chiều chuyển động của dao phay và chi
tiết ngược chiều nhau.

Khi phay thuận xảy ra hiện tượng va
đập lúc dao mới bắt đầu tiếp xúc với chi tiết
vì lúc này chiều dày cắt là lớn nhất.

Phay thuận là quá trình phay có chiều
chuyển động của dao và chi tiết trùng
nhau

Phay thuận cho ta độ chính xác cao
hơn phay nghịch. Vì vậy phay thường dùng
để gia công thô, phay thuận dùng để gia
công tinh

DỤ G CỤ GÁ

DỤ G CỤ GÁ

Trên máy phay:
chủ yếu dùng đồ gá
vạn năng như ê tơ, vấu
kẹp. Trong sản xuất
lớn dùng đồ gá chuyên
dùng
Các cơ cấu kẹp
cĩ thể được tự động
hố bằng xi lanh thuỷ
lực hoặc khí nén.

DỤ G CỤ GÁ

Các loại êtô

DỤ G CỤ GÁ

5

8/27/2010

DỤ G CỤ GÁ

DỤ G CỤ GÁ

Vấu kẹp vạn năng

Kẹp phôi trên máy bằng vấu kẹp

DỤ G CỤ GÁ

DỤ G CỤ GÁ

Phiến gá có hai mặt vuông góc nhau
dùng để kẹp những chi tiết gia công có
các mặt phẳng hợp nhau một góc 90 độ

Kẹp phôi trên phiến gá

CHẾ ĐỘ GIA CÔNG
Chuyển động chính : là chuyển động
tương đối của dụng cụ cắt và chi tiết gia
công thường được thực hiện với tố...
8/27/2010
1
CƠ SỞ CÔNG NGHỆ GIA CÔNG
CẮT GỌT TRÊN MÁY CNC
N gưi trình bày: HUỲN H HU N GHN
B môn: Ch To Máy – Khoa Cơ Khí
ội dung
Cơ bn v ct kim loi
Phương pháp Tin
Phương pháp Phay
Phương pháp Khoan, khoét, doa, taro
PHÖÔNG PHAÙP PHAY
Maùy phay ñöùng
THIEÁT BÒ
Maùy phay
ngang
THIEÁT BÒ
Máy phay giưng
THIEÁT BÒ
CƠ SỞ CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CẮT GỌT TRÊN MÁY CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ SỞ CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CẮT GỌT TRÊN MÁY CNC - Người đăng: khaivohoang-khaivo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
CƠ SỞ CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CẮT GỌT TRÊN MÁY CNC 9 10 302