Ktl-icon-tai-lieu

CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Được đăng lên bởi Ninh Popeye
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 1563 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ
ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ
ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Biên soạn :

Ths. ĐẶNG HOÀI BẮC

Chương 1. Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động

LỜI NÓI ĐẦU
Lịch sử phát triển của điều khiển tự động được ghi nhận từ trước công nguyên, bắt đầu từ
đồng hồ nước có phao điều chỉnh Ktesibios ở Hy Lạp. Hệ điều chỉnh nhiệt độ đầu tiên do Cornelis
Drebble (1572 - 1633) người Hà Lan sáng chế. Hệ điều chỉnh mức đầu tiên là của Polzunou người
Nga (1765) Hệ điều chỉnh tốc độ được ứng dụng trong công nghiệp đầu tiên là của Jame Watt
(1769). Thế chiến lần thứ hai đòi hỏi sự phát triển về lý thuyết và ứng dụng để có những máy bay
lái tự động, những hệ điều khiển vị trí cúa loại pháo, điều khiển các loại vũ khí khác, điều khiển
tự động các rađa v.v… Những năm 1950, các phương pháp toán học và phân tích đã phát triển và
đưa vào ứng dụng nhanh chóng. ở Mỹ thịnh hành hướng nghiên cứu trong miền tần số với các
công trình ứng dụng của Bode, Nyquist và Black ở các trung tâm thí nghiệm điện tín. Trong khi
ấy, ở Liên Xô (cũ) ngự trị lĩnh vực lý thuyết và ứng dụng trong miền thời gian.
Từ những năm 1980, máy tính số bắt đầu được sử dụng rộng rãi, cho phép điều khiển với độ
chính xác cao các đối tượng khác nhau. Các phương pháp của Liapunou, Minorsky cũng như lý
thuyết điều khiển tối ưu hiện đại của L.S. Pontryagin (Liên Xô cũ), của R.Belman (Mỹ) có ý
nghĩa rất lớn. Các nguyên tắc điều khiển thích nghi, điều khiển bền vững, điều khiển mờ, các “hệ
thông minh” v.v… ra đời và được áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn.
Nhìn chung, cơ sở điều khiển tự động là môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ
bản để phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển kỹ thuật trong miền thời gian và miền tần số
bằng công cụ toán học. Trong sách hướng dẫn học tập này, chúng ta tập trung xét các hệ thống
trong miền liên tục và miền rời rạc, đề cập đến các vấn đề cơ bản nhất của lý thuyết hệ thống điều
khiển được ứng dụng cho kỹ thuật. Các phương pháp được đề cập đến để phân tích và tổng hợp hệ
thống là phương pháp kinh điển khảo sát theo hàm truyền đạt của hệ thống và phương pháp không
gian trạng thái. Nội dung chính sẽ bao gồm 7 chương:
Chương 1: Mô tả toán học hệ thống ĐKTĐ liên tục.
Chương II. Các đặc tính của hệ thống ĐKTĐ liên tục.
Chương III. Khảo sát tính ổn định của hệ thống ĐKTĐ liên tục.
Chương IV. Khảo sát chất lượng hệ thống ĐKTĐ liên tục...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
CƠ S
ĐIU KHIN T ĐỘNG
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - Người đăng: Ninh Popeye
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
152 Vietnamese
CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 9 10 168