Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở kỹ thuật điện - điện tử

Được đăng lên bởi Xuan Nguyen Ngoc
Số trang: 199 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ
KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ
KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Biên soạn :

Ths. NGÔ ĐỨC THIỆN

LỜI NÓI ĐẦU
Tài liệu hướng dẫn học tập môn học này được biên soạn dựa theo bài giảng môn học "Cơ sở
Kỹ thuật điện - Điện tử" dành cho hệ Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, của Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Với mục đích trình bày các nội dung chủ yếu của môn học cho
hệ đào tạo từ xa, tài liệu này được biên soạn và sắp xếp lại bao gồm các phần sau:
Phần thứ nhất (Chương 1): Cung cấp cho người đọc các vấn đề cơ bản của mạch điện, các
định luật và các phương pháp phân tích mạch điện.
Phần thứ hai (Chương 2): Bao gồm các nội dung về các linh kiện bán dẫn và linh kiện
quang điện tử.
Phần thứ ba (Chương 3, 4, 5, 6): Gồm các nội dung về kỹ thuật mạch điện tử bao gồm:
-

Các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng tranzito, IC khuếch đại thuật toán...và các
mạch khuếch đại công suất

-

Các mạch lọc tần số.

-

Các mạch tạo tín hiệu hình sin, xung vuông, xung tam giác, răng cưa.

-

Các mạch biến đổi tần số: Mạch điều chế biên độ, điều tần, điều pha. Các mạch tách
sóng điều biên, điều tần, điều pha. Các mạch trộn tần, nhân tần, chia tần.

Phần thứ tư (Chương 7): Là nội dung cơ bản về các mạch cung cấp nguồn cho các thiết bị
điện tử, viễn thông. Phần này bao gồm các mạch chỉnh lưu, lọc nguồn, các mạch ổn định và bảo
vệ nguồn điện.
Đây là lần đầu tiên biên soạn tài liệu này nên chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót, rất
mong nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của đồng nghiệp và bạn đọc.

Hà Nội, tháng 06 năm 2006
Chủ biên
ThS. Ngô Đức Thiện

Chương 1: Các khái niệm, định luật và các phương pháp phân tích mạch điện

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM, ĐỊNH LUẬT VÀ
CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN
GIỚI THIỆU
Chương này trình bày về các dạng tín hiệu, biểu diễn phức các tín hiệu điều hòa. Các thông
số tác động và thụ động trong mạch điện. Các định luật Kirchhoff về dòng điện và điện áp. Một số
phương pháp phân tích mạch điện như:
-

Phương pháp dòng điện vòng.

-

Phương pháp điện áp nút.

-

Phương pháp nguồn tương đương

-

Phương pháp dùng nguyên lý xếp chồng.

Việc phân tích mạch điện trong miền thời gian trong nhiều trường hợp cũng gặp những khó
khăn về tính toán chẳng hạn như các phương trình vi phân và tích phân. Nhờ có cách biểu diễn
trong miền tần số ω mà xuất phát của nó là cặp biến đổi Four...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
CƠ S
K THUT ĐIN – ĐIN T
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
Cơ sở kỹ thuật điện - điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở kỹ thuật điện - điện tử - Người đăng: Xuan Nguyen Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
199 Vietnamese
Cơ sở kỹ thuật điện - điện tử 9 10 672