Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở truyền động điện

Được đăng lên bởi Đoàn Duy
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 3197 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay việc ứng dụng động cơ điện cho truyền động các máy móc sản suất rất
phổ biến và đa dạng góp phần nâng cao năng suất và hoàn thiện sản phẩm, đặc biệt
là việc ứng dụng các kỹ thuật hiện đại để điều khiển các quá trình sản xuất và công
nghệ.
Để đáp ứng được nhu cầu tài liệu, giáo trình cho sinh viên chuyên nghành điện và
tự động hóa trong trường cũng như nhu cầu tham khảo của các kỹ sư, kỹ thuật viên
chuyên nghành điện và tự động hóa ngoài sản xuất, chúng tôi mạnh dạn biên sọan
giáo trình “Cơ sở truyền động điện”. Giáo trình “Cơ sở truyền động điện” nhằm mục
đích trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về điều khiển động cơ điện, phần
ứng dụng kỹ thuật để điều khiển động cơ và các quá trình công nghệ sẽ được biên
sọan trong giáo trình “ Kỹ thuật điều khiển động cơ điện”.
Giáo trình được chia thành tám chương với các nội dung ngắn gọn dễ đọc dễ hiểu
sau mỗi chương đều đưa ra các câu hỏi gợi ý và bài tập giúp sinh viên tự đọc và tự
ôn luyện. Giáo trình bao gồm các chương sau:
Chương I giới thiệu chung, những khái niệm cơ bản của hệ truyền động điện.
Chương II giới thiệu về các đặc tính tĩnh, các trạng thái làm việc xác lập và điều
chỉnh tốc độ động cơ điện 1 chiều. Chương III giới thiệu về các đặc tính tĩnh, các
trạng thái làm việc xác lập và điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ.
Chương IV giới thiệu về vấn đề ổn định tốc độ cho động cơ điện. Chương V trình
bày các quá trình nhiệt trong động cơ điện trên cơ sở đó đưa ra các phương pháp tính
chọn công suất cho động cơ điện. Chương VI trình bày các quá trình kiểm nghiệm
động cơ điện theo các điều kiện phát nhiệt cũng như các điều kiện riêng khác.
Chương VII giới thiệu các nguyên tắc cơ bản để điều khiển tự động hệ truyền động
điện. Chương VIII giới thiệu nguyên tắc thiết kế và phân tích hệ điều khiển truyền
động điện, giới thiệu một số hệ điều khiển trong thực tế.
Nội dung của giáo trình “Cơ sở truyền động điện” đã được hội đồng khoa học
chuyên nghành khoa Điện –Điện tử viễn thông Trường Đại học Giao Thông Vận Tải
Thnh Phố Hồ Chí Minh xét duyệt và được tiến sỹ Lê Quang Đức hiệu đính. Tác giả
xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quí giá đó.
Do còn hạn chế nhiều về thông tin cũng như kiến thức, hơn nữa lần đầu sách ra
mắt bạn đọc nên chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết rất mong nhận được sự đóng góp
ý kiến của bạn đọc gần xa. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Khoa Điện – Điện Tử
Viễn Thông, Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh số 2
đường D3, Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quậ...
1
LI NÓI ĐẦU
Ngày nay việc ng dụng động cơ điện cho truyn động các máy móc sản suất rất
phbiến và đa dng góp phn nâng cao ng suất và hoàn thiện sản phẩm, đặc biệt
việc ng dụng các k thuật hiện đại đđiều khiển các quá trình sản xuất và ng
nghệ.
Đđáp ứng được nhu cầu tài liệu, giáo trình cho sinh viên chuyên nghành điện và
tđộng hóa trong trường cũng nnhu cầu tham khảo của các k , kthuật viên
chuyên nghành điện và tđộng a ngoài sản xuất, chúng i mạnh dạn biên sọan
giáo trình “Cơ sở truyn động điện”. Giáo trình “Cơ sở truyn động điện” nhằm mục
đích trang b cho sinh viên những kiến thức cơ bản về điều khiển động cơ điện, phần
ứng dụng k thuật đđiều khiển động cơ các quá trình công nghsẽ được biên
sọan trong giáo trình “ K thuật điều khiển động cơ điện”.
Giáo trình được chia thành tám cơng với các ni dung ngắn gọn dễ đọc dhiểu
sau mi chương đều đưa ra c câu hỏi gợi ý và bài tập giúp sinh viên tđọc và t
ôn luyện. Giáo trình bao gồm các chương sau:
Chương I giới thiệu chung, những khái niệm bản của hệ truyền động điện.
Chương II giới thiệu về các đặc nh tĩnh, các trạng thái làm việc xác lập điều
chnh tốc đđộng điện 1 chiu. Chương III giới thiệu về các đặc tính tĩnh, các
trạng ti m việc xác lập điều chỉnh tốc độ động điện không đồng bộ.
Chương IV giới thiệu về vấn đổn định tốc độ cho động điện. Chương V trình
y các quá trình nhit trong động cơ điện trên cơ sở đó đưa ra các phương pháp tính
chọn công suất cho động cơ đin. Chương VI trình bày các quá trình kiểm nghiệm
động cơ điện theo các điều kiện phát nhiệt cũng như các điều kiện riêng khác.
Chương VII giới thiệu các nguyên tắc bn để điều khiển tự động hệ truyn động
điện. Chương VIII giới thiệu nguyên tc thiết kế và phân tích hđiều khiển truyn
động điện, giới thiệu một số hệ điều khiển trong thực tế.
Ni dung của giáo trình Cơ sở truyền động điện” đã được hội đồng khoa học
chuyên nghành khoa Điện Điện tử viễn thông Trường Đại học Giao Thông Vận Tải
Thnh PhHồ Chí Minh xét duyệt và được tiến sỹQuang Đức hiệu đính. Tác giả
xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quí giá đó.
Do còn hn chế nhiều về thông tin cũng như kiến thức, hơn nữa lần đầu sách ra
mt bạn đọc nên chắc chn còn nhiều khiếm khuyết rất mong nhận được sự đóng góp
ý kiến của bạn đọc gần xa. Mọi ý kiến đóng p xin gửi về Khoa Điện Điện Tử
Vin Thông, Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Ph HChí Minh số 2
đường D3, Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, T/P Hồ Chí Minh, điện
thai: 08.8996858. Tác giả xin chân thành cảm ơn.
Cơ sở truyền động điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở truyền động điện - Người đăng: Đoàn Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Cơ sở truyền động điện 9 10 950