Ktl-icon-tai-lieu

cơ sơ tự động

Được đăng lên bởi ledinhminh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1472 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Mở Đầu
A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong giảng dạy có rất nhiều phương pháp để điều khiển tốc độ động cơ DC
nhưng thuật toán PID tỏ ra hiệu quả nhất , thường được dùng minh họa cho các ví
dụ thiết kế hệ thống trong môn học điều khiển tự động.
Luật điều khiển PID là một thuật toán điều khiển dễ và đơn giản ở các khía
cạnh lý thuyết đơn giản, dễ chế tạo, dễ áp dụng, dễ sử dụng, … mà vẫn đạt hiệu
quả là đáp ứng được việc điều khiển một quá trình nào đó ở giá trị mong muốn nên
được dùng nhiều trong công nghiệp như điều khiển nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, ...
Con lắc ngược được ứng dụng rất nhiều trong kĩ thuật và có thể sử dụng thuật
toán PID để điều khiển hệ thống này . Vì vậy nhóm chọn đề tài “ Ứng dụng PID
trong điều khiển con lắc ngược ” .
B. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
- Tìm hiểu về con lắc ngược và các phương pháp điều khiển cân bằng nó .
- Nghiên cứu bộ điều khiển PID để điều khiển cân bằng hệ thống xe – con

lắc ngược.
- Mô phỏng hệ thống trên phần mềm Matlab- Simulink .
C. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu :
- Hệ xe – con lắc ngược .
- Bộ điều khiển PID.
Phạm vi nghiên cứu :
- Xây dựng mô hình toán học cho hệ thống xe - con lắc ngược .
- Điều khiển cân bằng hệ thống bằng bộ điều khiển PID .
- Mô phỏng hệ thống bằng phần mềm Matlab – Simulink , đánh giá kết
quả .
D. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu lý thuyết :
- Nghiên cứu xây dựng mô hình con lắc ngược.
- Nghiên cứu bộ điều khiển PID để điều khiển cân bằng con lắc ngược.
Phương pháp thực nghiệm :
-

Sử dụng phần mềm Matlab – Simulink làm công cụ xây dựng mô hình và
mô phỏng hệ thống.

E. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỀ BÀI

Con lắc ngược là cơ sở để tạo ra các hệ thống tự cân bằng như : xe hai
bánh tự cân bằng, tháp vô tuyến, giàn khoan, công trình biển, …
Khi lý thuyết về các bộ điều khiển hiện đại ngày càng hoàn thiện hơn
thì con lắc ngược là một trong những đối tượng được áp dụng để kểm tra các
lý thuyết đó .
F. CẤU TRÚC BÀI TIỂU LUẬN.

Mở đầu
I.

II.

III.
IV.

Tổng quan về con lắc ngược.
1. Mô hình con lắc ngược.
2. Xây dựng mô hình toán học và hàm truyền .
Điều khiển cân bằng con lắc ngược bằng bộ điều khiển PID
1. Cơ sở lý thuyết
2. Xây dựng bộ điều khiển PID để điều khiển cân bằng con lắc
ngược.
Ứng dụng và Hướng phát triển
Tài liệu tham khảo

Kết luận

I.

Tổng quan về con lắc ngược

Con lắc ngược được gắn vào xe kéo bởi động cơ điện . Xét bài toán hai chiều, con
lắc chỉ di chuyển trong mặt phẳng . Con lắc không thể ổn định vì nó luôn ngã
xuống trừ khi nó có lực tác động thích hợp ....
Mở Đầu
A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong giảng dạy có rất nhiều phương pháp để điều khiển tốc độ động cơ DC
nhưng thuật toán PID tỏ ra hiệu quả nhất , thường được dùng minh họa cho các ví
dụ thiết kế hệ thống trong môn học điều khiển tự động.
Luật điều khiển PID là một thuật toán điều khiển dễ và đơn giản ở các khía
cạnh lý thuyết đơn giản, dễ chế tạo, dễ áp dụng, dễ sử dụng, … mà vẫn đạt hiệu
quả là đáp ứng được việc điều khiển một quá trình nào đó ở giá trị mong muốn nên
được dùng nhiều trong công nghiệp như điều khiển nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, ...
Con lắc ngược được ứng dụng rất nhiều trong kĩ thuật và có thể sử dụng thuật
toán PID để điều khiển hệ thống này . Vì vậy nhóm chọn đề tài “ Ứng dụng PID
trong điều khiển con lắc ngược ” .
B. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
- Tìm hiểu về con lắc ngược và các phương pháp điều khiển cân bằng nó .
- Nghiên cứu bộ điều khiển PID để điều khiển cân bằng hệ thống xe – con
lắc ngược.
- Mô phỏng hệ thống trên phần mềm Matlab- Simulink .
C. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu :
- Hệ xe – con lắc ngược .
- Bộ điều khiển PID.
Phạm vi nghiên cứu :
- Xây dựng mô hình toán học cho hệ thống xe - con lắc ngược .
- Điều khiển cân bằng hệ thống bằng bộ điều khiển PID .
- Mô phỏng hệ thống bằng phần mềm Matlab – Simulink , đánh giá kết
quả .
D. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu lý thuyết :
- Nghiên cứu xây dựng mô hình con lắc ngược.
- Nghiên cứu bộ điều khiển PID để điều khiển cân bằng con lắc ngược.
Phương pháp thực nghiệm :
- Sử dụng phần mềm Matlab – Simulink làm công cụ xây dựng mô hình và
mô phỏng hệ thống.
cơ sơ tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ sơ tự động - Người đăng: ledinhminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
cơ sơ tự động 9 10 390