Ktl-icon-tai-lieu

Cốc hóa chậm

Được đăng lên bởi Long Pham
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Trong công nghệ chế biến dầu mỏ hiện nay, quá trình sử dụng nhiệt để
biến dổi các phân đoạn nặng thành các sản phẩm nhẹ rất phổ biến. Thông
thường là cặn gudron hoặc cặn chưng cất chân không có nhiệt độ sôi rất cao,
nhiều lưu huỳnh, kim loại nặng và tạp chất, không thể dùng làm nguyên liệu cho
quá trình cracking xúc tác. Để nâng cao hiệu quả chế biến của loại cặn này có
thể sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình hydro cracking, cracking nhiệt thông
thường. tuy nhiên phương pháp cracking nhiệt thông thường cho hiệu quả không
cao, chất lượng sản phẩm lỏng thu được thấp, nên nó chỉ được sử dụng như là
một phương pháp thu hồi xăng. Phương pháp cốc hóa, trong đó công nghệ cốc
hóa chậm tỏ ra ưu việt để chế biến loại cặn này. Là phương pháp chuyển hóa
nhiệt các nguyên liệu nặng thành cốc rắn và nhiên liệu lỏng để nâng cao hiệu
quả kinh tế của phần cặn.
Vì vậy bài tập lớn này đề cập đến vấn đề: Quá trình cốc hóa chậm trong
công nghệ lọc hóa dầu.

Cốc hóa chậm

GVHD: Phan Thị Tố Nga

I.
Giới thiệu về quá trình cốc hóa chậm.
1. Mục đích và ý nghĩa.

Trong bối cảnh ngày càng khó khăn về nguồn nguyên liệu, do nhu cầu sản
phẩm ngày càng tăng cao, yêu cầu về lợi nhuận trong thời buổi kinh tế thị trường, và
yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường... đòi hỏi các sản phẩm lọc hóa dầu cần
được khai thác một cách triệt để. Vì vậy các quá trình nâng cấp cặn nặng ngày càng
được quan tâm và phát triền. Trong đó, cốc hóa là một quá trình đã và đang được sử
dụng tại các nhà máy lọc hóa dầu trên thế giới.
2. Nguyên liệu.

Cốc hóa là một dạng của quá trình chế biến nhiệt, nhằm sản xuất cốc dầu mỏ từ
những nguyên liệu cặn nặng như cặn chưng cất chân không, cặn của cracking nhiệt
hay cặn của quá trình cracking xúc tác. Những cặn này bao gồm các cấu tử nặng nhất
và khó chuyển hóa nhất như asphanten, nhựa (có khối lượng phân tử lớn và nhiều hợp
chất thơm đa vòng, hàm lượng kim loại nặng trong phân đoạn này rất cao).
3. Sản phẩm cốc dầu mỏ

Sản phẩm của quá trình là cốc, naphatha, LCGO (Light Cycle Gas Oil), HCGO
(Heavy Cycle Gas Oil).
Naphtha chứa hàm lượng olefin cao được xử lý hydro.
LCGO được xử lý hydro để sản xuất diesel.
HCGO được đưa tới các phân xưởng FCC/RFCC để sản xuất các sản phẩm
chưng cất có giá trị.

2

Cốc hóa chậm

GVHD: Phan Thị Tố Nga

Hình 1. Một loại ốc dầu mỏ
Cốc dầu mỏ là sản phẩm dạng xốp, vô định hình của carbon, có màu đen.
Cốc dầu mỏ được phân loại thành 2 nhóm chính: [7,23]
 Green Petroleum Coke (Cốc thô): Sponge Coke (Cốc xốp), Shot Coke

(Cố...

Trong công nghệ chế biến dầu mỏ hiện nay, quá trình sử dụng nhiệt để
biến dổi các phân đoạn nặng thành các sản phẩm nhẹ rất phổ biến. Thông
thường cặn gudron hoặc cặn chưng cất chân không nhiệt độ sôi rất cao,
nhiều lưu huỳnh, kim loại nặng và tạp chất, không thể dùng làm nguyên liệu cho
quá trình cracking xúc tác. Để nâng cao hiệu quả chế biến của loại cặn này có
thể s dụng làm nguyên liệu cho quá trình hydro cracking, cracking nhiệt thông
thường. tuy nhiên phương pháp cracking nhiệt thông thường cho hiệu quả không
cao, chất lượng sản phẩm lỏng thu được thấp, nên chỉ được s dụng như
một phương pháp thu hồi xăng. Phương pháp cốc hóa, trong đó công nghệ cốc
hóa chậm tỏ ra ưu việt để chế biến loại cặn này. phương pháp chuyển hóa
nhiệt các nguyên liệu nặng thành cốc rắn nhiên liệu lỏng đ nâng cao hiệu
quả kinh tế của phần cặn.
vậy i tập lớn này đề cập đến vấn đề: Q trình cốc hóa chậm trong
công nghệ lọc hóa dầu.
Cốc hóa chậm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cốc hóa chậm - Người đăng: Long Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Cốc hóa chậm 9 10 63