Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ bao bì thực phẩm

Được đăng lên bởi binh101092
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1894 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ CÔNG NGHỆ TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN
BAO BÌ VÀ BẢO QUẢN
THỰC PHẨM
(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

BIÊN SOẠN: ThS: LÊ THANH HẢI

TPHCM, THÁNG 04 NĂM 2013

MỤC LỤC
Chương 1: Chức năng – phân loại bao bì ........................................................................................ 1
Chương 2: Nhãn hiệu thực phẩm ..................................................................................................... 4
Chương 3: Mã số mã vạch vật phẩm ............................................................................................... 7
Chương 4: Bao bì giấy ................................................................................................................... 11
Chương 5: Bao bì thủy tinh ........................................................................................................... 13
Chương 6: Bao bì kim loại ............................................................................................................ 16
Chương 7: Bao bì plastic ............................................................................................................... 20
Chương 8: Bao bì nhiều lớp .......................................................................................................... 24

Câu hỏi ôn tập môn học: Bao bì và bảo quản thực phẩm

Chương 1: Chức năng – phân loại bao bì
Câu 1: Bao bì nào sau đây thuộc loại bao bì kín:

A

B

C

D

E

F

TL: .................................................................................................................................................
Câu 2: Thực phẩm đạt chất lượng là sản phẩm thực phẩm đạt được các mức tiêu chuẩn
nào?
TL: .................................................................................................................................................
Câu 3: Thế nào là bao bì kín hoàn toàn?
TL: .................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Câu 4: Tính chất kín ...
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ CÔNG NGHỆ TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
U HỎI ÔN TẬP MÔN
BAO BÌ VÀ BẢO QUẢN
THỰC PHẨM
(LƯU HÀNH NỘI BỘ)
BIÊN SOẠN: ThS: LÊ THANH HẢI
TPHCM, THÁNG 04 NĂM 2013
công nghệ bao bì thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ bao bì thực phẩm - Người đăng: binh101092
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
công nghệ bao bì thực phẩm 9 10 633