Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG TỰ LÈN

Được đăng lên bởi tamhevadongbon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 775 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG TỰ LÈN
Phòng Bê tông nặng
Viện Chuyên ngành Bê tông - Viện KHCN Xây dựng (ICT/IBST)
Tel: 04 8360248 E-mail: pbtvkhcnxd@hn.vnn.vn
1. Khái niệm bê tông tự lèn
Bê tông tự lèn là bê tông có khả năng chảy dưới trọng lượng bản thân và làm đầy hoàn toàn cốp pha
thậm chí trong cả những nơi dầy đặc cốt thép mà không cần bất cứ tác động cơ học nào mà vẫn đảm
bảo tính đồng nhất. Nói một cách khác, bê tông tự lèn là bê tông có khả năng tự lèn chặt.
Khả năng tự lèn chặt là năng lực tiềm tàng của bê tông có liên quan đến khả năng đổ. Với khả năng
này, bê tông có thể làm đầy và lèn chặt mọi góc cạnh của cốp pha bằng trọng lượng bản thân nó mà
không cần đầm trong quá trình đổ bê tông.
2. Ðặc điểm của bê tông tự lèn
Bê tông tự lèn cũng giống như bê tông thông thường được chế tạo từ các vật liệu cấu thành như chất
kết dính xi măng, cốt liệu, nước và phụ gia.
Sự khác nhau cơ bản trong công nghệ thi công bê tông tự lèn là không có công đoạn tạo chấn động lèn
chặt bê tông. Ðể làm đầy cốp pha bằng trọng lượng bản thân nó, bê tông tự lèn cần đạt khả năng chảy
cao đồng thời không bị phân tầng. Vì vậy đặc trưng cơ bản của loại bê tông này là sự cân bằng giữa độ
chảy và sự không phân tầng của hỗn hợp bê tông. Ðạt được điều này, bê tông tự lèn cần có các yêu
cầu sau:
- Sử dụng phụ gia siêu dẻo để đạt khả năng chảy dẻo cao của hỗn hợp bê
- tông;
Sử
- dụng hàm lượng lớn phụ gia mịn để tăng độ linh động của vữa xi măng;
Hàm lượng cốt liệu lớn trong bê tông ít hơn so với bê tông thông thường.

Ngoài các đặc tính cơ bản nói trên, đặc tính chế tạo và thi công của bê tông tự lèn cũng khác so với bê
tông thường như sau:
Sự bắt đầu và kết thúc ninh kết của bê tông tự lèn có khuynh hướng chậm hơn so với bê tông
thường.
Khả năng bơm của bê tông tự lèn cao hơn so với bê tông thường.
Do sự nhạy cảm lớn dẫn đến dao động chất lượng và sự cố trong khi trộn của vật liệu nên bê tông
tự lèn có yêu cầu về kiểm tra chất lượng, kiểm tra sản xuất và kiểm tra thi công khắt khe hơn bê
tông thường.
Do không thực hiện việc rung động làm chặt, yêu cầu quan tâm đến thời gian duy trì chất lượng
cũng như độ chảy lớn hơn bê tông thường.

Xi măng
Hiện nay, các loại xi măng thông dụng dùng trong bê tông tự lèn là xi măng poóc lăng thông thường, xi
măng giàu belite (thành phần C 2S = 40-70%), xi măng toả nhiệt thấp có thành phần C 3A và C4AF nhỏ.
Ðặc biệt việc dùng xi măng có thành phần khoáng C 3A và C4AF nhỏ trong chế tạo bê tông tự lèn sẽ cho
hiệu quả ảnh hưởng phân tán của phụ gia cao.
Phụ gia ...
CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG TỰ LÈN
Phòng Bê tông nặng
Viện Chuyên ngành Bê tông - Viện KHCN Xây dựng (ICT/IBST)
Tel: 04 8360248 E-mail: pbtvkhcnxd@hn.vnn.vn
1. Khái niệm bê tông tự lèn
tông tự lèn bê tông khả năng chảy dưới trọng lượng bản thân làm đầy hoàn toàn cốp pha
thậm chí trong cả những nơi dầy đặc cốt thép không cần bất cứ tác động học nào vẫn đảm
bảo tính đồng nhất. Nói một cách khác, bê tông tự lèn là bê tông có khả năng tự lèn chặt.
Khả năng tự lèn chặt năng lực tiềm tàng của tông liên quan đến khả năng đổ. Với khả năng
này, tông thể làm đầy lèn chặt mọi góc cạnh của cốp pha bằng trọng lượng bản thân
không cần đầm trong quá trình đổ bê tông.
2. Ðặc điểm của bê tông tự lèn
tông tự lèn cũng giống như bê tông thông thường được chế tạo từ các vật liệu cấu thành như chất
kết dính xi măng, cốt liệu, nước và phụ gia.
Sự khác nhau bản trong công nghệ thi công tông tự lèn không công đoạn tạo chấn động lèn
chặt tông. Ðể làm đầy cốp pha bằng trọng lượng bản thân nó, tông tự lèn cần đạt khả năng chảy
cao đồng thời không bị phân tầng. vậy đặc trưng bản của loại tông này sự cân bằng giữa độ
chảy sự không phân tầng của hỗn hợp tông. Ðạt được điều này, tông tự lèn cần các yêu
cầu sau:
- Sử dụng phụ gia siêu dẻo để đạt khả năng chảy dẻo cao của hỗn hợp
tông;
-
Sử dụng hàm lượng lớn phụ gia mịn để tăng độ linh động của vữa xi măng;
-
Hàm lượng cốt liệu lớn trong bê tông ít hơn so với bê tông thông thường.
Ngoài các đặc tính bản nói trên, đặc tính chế tạothi công của tông tự lèn cũng khác so với
tông thường như sau:
Sự bắt đầu kết thúc ninh kết của tông tự lèn khuynh hướng chậm hơn so với tông
thường.
Khả năng bơm của bê tông tự lèn cao hơn so với bê tông thường.
Do sự nhạy cảm lớn dẫn đến dao động chất lượng sự cố trong khi trộn của vật liệu nên tông
tự lèn có yêu cầu về kiểm tra chất lượng, kiểm tra sản xuất và kiểm tra thi công khắt khe hơn bê
tông thường.
Do không thực hiện việc rung động làm chặt, yêu cầu quan tâm đến thời gian duy trì chất lượng
cũng như độ chảy lớn hơn bê tông thường.
CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG TỰ LÈN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG TỰ LÈN - Người đăng: tamhevadongbon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG TỰ LÈN 9 10 553