Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ chế biến bánh mì

Được đăng lên bởi yeuduoinhoxsekhoc
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN

GVHD: LÊ VĂN VIỆT MẪN

NỘI DUNG BÁO CÁO
-

NGUYÊN LIỆU
QUY TRÌNH 1: PHƯƠNG PHÁP KHÔNG DÙNG BỘT ĐẦU
QUY TRÌNH 2: PHƯƠNG PHÁP CÓ DÙNG BỘT ĐẦU
SO SÁNH 2 QUY TRÌNH
TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

PHẦN 1: NGUYÊN LIỆU
+Bột mỳ
+ Nước
+ Chất tạo ngọt
+ Đường
+ Bột sữa gầy
+ Bột sữa whey
+ Chất béo
+ Muối
+ Nấm men

BỘT MỲ
Thành phần hoá học trung bình (tính bằng %
trọng lượng chất khô)
Hạng bột

Pentosan

Tinh
bột

Protein

Chất
béo

Đường Cellulose

Tro

Thượng
hạng

1,95

79,0

12,0

0,8

1,8

0,1

0,55

Hạng I

2.5

77,5

14,0

1,5

2,0

0,3

0,75

Hạng II

3,5

71,0

14,5

1,9

2,8

0,8

1,25

BỘT MỲ
Glucid:
- Chiếm 78-80%
- Tạo nên cấu trúc xốp, độ ngọt, màu sắc,
và tạo mùi thơm
- Tinh bột
- Dextrin
- Cellulose, hemicellulose
- Đường

BỘT MỲ
Protein: Tạo cấu trúc
+ Albumin, globulin, gliadin, glutenin
+ Gliadin, glutenin: 70-80%: mạng gluten
dai và đàn hồi, giữ khí
Enzym:
+ Hệ protein – protease
+ Hệ gluxit – amylase

NGUYÊN LIỆU PHỤ
- Nước
- Đường:
+ Cơ chất cho nấm men sử dụng
+ Tạo vị, màu, mùi
- Bột sữa gầy
- Whey
- Chất béo
- Muối

NGUYÊN LIỆU PHỤ
- Nấm men: Saccharomyces cerevisiae
+ Topt: 28-300C
+ pH: 4-6
+ Nấm men khô: nấm men được trộn với
bột mì -> sấy chân không đến 7-8%
Ưu điểm: dễ bảo quản, vận chuyển

THUYẾT MINH QUY TRÌNH I

QUY TRÌNH I
Sàng
• Mục đích
• Biến đổi
• Phương pháp thực hiện

Thiết bị sàng bột

QUY TRÌNH I
Phối trộn nguyên phụ liệu
• Mục đích
• Biến đổi
• Phương pháp
thực hiện

Thiết bị phối trộn

QUY TRÌNH I
Quá trình nhào trộn
• Mục đích
• Biến đổi
 Vật lý
 Hoá lý
 Hoá học
 Hoá sinh
 Sinh học

Thiết bị nhào trộn trục
đứng

• Phương pháp thực hiện
* Ảnh hưởng của chế độ nhào trộn

QUY TRÌNH I
Lên men
• Mục đích
• Biến đổi
 Vật lý
 Hoá sinh
 Sinh học

• Phương pháp thực hiện

QUY TRÌNH I
Tạo hình
• Mục đích
• Biến đổi
 Vật lý
 Sinh học

• Phương pháp thực hiện

Thiết bị chia bột

QUY TRÌNH I
Tạo hình

Máy vê bột

QUY TRÌNH I
Lên men kết thúc
• Mục đích
• Biến đổi
• Phương pháp thực
hiện
Bán thành phẩm tiếp tục
được lên men trong khuôn

QUY TRÌNH I
Nướng bánh
• Mục đích
• Biến đổi
 Vật lý
 Hoá lý
 Hoá học
 Hoá sinh
 Vi sinh

• Phương pháp

Thiết bị nướng tunnel

QUY TRÌNH I
Làm nguội
• Mục đích
• Biến đổi
• Phương pháp

Thiết bị làm nguội dạng xoắn

QUY TRÌNH I
Cắt lát và bao gói
• Mục đích
• Biến đổi
• Phương pháp

Máy cắt lát bánh mì

QUY TRÌNH I
Cắt lát và bao gói

Máy đóng gói

THUYẾT MINH QUY TRÌNH II

CÁC CÔNG ĐOẠN
-

SÀNG
TẠO HÌNH
LÊN MEN KẾT THÚC
NƯỚNG
LÀM NG...
BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN
GVHD: LÊ VĂN VIỆT MẪN
Công nghệ chế biến bánh mì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ chế biến bánh mì - Người đăng: yeuduoinhoxsekhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Công nghệ chế biến bánh mì 9 10 910