Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ chế biến giò thủ

Được đăng lên bởi duongthituongvi94
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIÒ THỦ
1. Mục đích
-

Tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất giò thủ

2. Yêu cầu
Sinh viên cần chuẩn bị kiến thức lý thuyết về:
-

CNSX giò thủ

3. Nguyên liệu, hóa chất và dụng cụ
3.1. Nguyên liệu, phụ gia
-

Thịt đầu heo
Nấm mèo
Nước mắm, muối, đường, bột ngọt, tiêu bột, tiêu hạt, tỏi tươi, hành tím
Dầu ăn
Phèn chua
3.3. Bao bì

-

Lá chuối, dây nylon
3.4. Dụng cụ chế biến

-

Dao, thớt, chén, tô, rổ, thau
Nồi nấu
Tủ cấp đông
Ống nhựa để định hình giò thủ
3.5. Dụng cụ phân tích

-

Cân phân tích
Cân đồng hồ

4. Cách thực hiện
4.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất giò thủ
Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất giò thủ được trình bày ở hình [1].

Nguyên liệu
Phèn
chua

Làm sạch
Luộc chín
Thái lát

Các phụ
gia

Uớp gia vị
Xào
Bao gói
Làm nguội
Bảo quản lạnh

Giò thủ

Hình 1: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất giò thủ

4.2. Các bước tiến hành
-

Chuaån bò nguyeân lieäu theo tæ leä sau:

STT Nguyên liệu & phụ gia
1

Ghi chú

Thịt đầu heo (da đầu, lỗ tai,
lưỡi heo), khoảng 1,6- 1,8kg nhóm

2

Tỷ lệ (%)

Nấm mèo

72
7

3

Nước mắm

2

4

Muối

0.5

5

Đường

0.5

6

Bột ngọt

0.3

7

Tiêu bột

0.7

8

Tiêu hạt

1

9

Tỏi tươi

4

10

Hành tím

8

11

Dầu ăn

4

12

Phèn chua

20g

13

Lá chuối (rửa, lau, phơi)

1kg

14

Bao PE

7 cái
Tổng

-

100

Thịt đầu heo được ngâm rửa trong dung dịch phèn chua, làm sạch, rửa lại bằng nước
lạnh nhiều lần, thật sạch, để ráo. Nấm mèo được ngâm nước, rửa sạch và cắt sợi. Tỏi,
hành tím được lột vỏ và xay nhỏ (băm nhỏ).
Thịt luộc chín đến 70-80%, để nguội, thái mỏng vừa, to bản, dài 5-10 cm, rồi đem ướp
với đường và muối khoảng 1giờ.
Đun nóng dầu ăn, cho hành và tỏi vào. Sau đó cho thịt đã chuẩn bị vào, xào đều tay và
liên tục đến khi thịt quánh lại với nhau (chú ý xào ở chế độ lửa nhỏ). Tiếp tục cho nấm
mèo vào, bổ sung các gia vị còn lại vào.
Sử dụng ống nhựa để làm khuôn lá chuối hình trụ, sau đó cho bán thành phẩm vào và
gói chặt bằng dây nylon.
Làm nguội và bảo quản trong tủ lạnh.

5. Tính toán kết quả và báo cáo
-

Đánh giá cảm quan sản phẩm. So sánh sản phẩm của các nhóm, nhận xét và giải thích
Kiến nghị

6. Câu hỏi gợi y
[1] Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc sản phẩm giò thủ?

[2] Nêu các phụ gia có thể sử dụng trong sản xuất giò thủ? Mục đích sử dụng của từng
phụ gia?
[3] Nếu các phương pháp sản xuất giò thủ (quy mô thủ công và công nghiệp có khác nhau
không)?
[4] Tiêu chuẩn của sản phẩm giò th...


- 

 !"#$!%
- &'(
 !"#$%&'()*+,!

- )*+
- ',+
- '-./010)-2034030506-7089
- :;
- <,=

- >?10@A#+

- :=+0.0B00C0=
- 'D
- E)
- FG=))

- &AEA9
- &A)DD
-./)0#$!
 !"#$%&'()*+
7)D)-H8IJKLM
Công nghệ chế biến giò thủ - Trang 2
Công nghệ chế biến giò thủ - Người đăng: duongthituongvi94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công nghệ chế biến giò thủ 9 10 418