Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ chế tạo máy 2 chuong ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG

Được đăng lên bởi Tho Dinh
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1637 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương4:ĐộChínhXácGiaCông

I. Kháiniệm
II. Tínhchấtcủasaisốgiacông
III. Cácnguyênnhângâyrasaisốgiacông
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ảnhhưởngdobiếndạngđànhồicủahệthốngcôngnghệ
Ảnhhưởngdosaisốhìnhdạnghìnhhọccủaphôi
ẢnhhưởngdosaisốcủaMáy– Dao –ĐồgávàtìnhtrạngmòncủaMáy– Dao –đồgá
Ảnhhưởngdobiếndạngnhiệtcủahệthốngcôngnghệ
Ảnhhưởngdo rungđộngcủahệthốngcôngnghệ
Ảnhhưởngdosaisốgáđặt
Ảnhhưởngdophươngphápđovàdụngcụđo

Chương4:ĐộChínhXácGiaCông

I:Kháiniệm
Độchínhxácgiacông:
Làmứcđộgiốngnhauvềkíchthước,hìnhdánghìnhhọc,tínhchấtcơlýbềmặtcủachitiếtmáyđượcgiacôn
gsovớichitiếtmẫuhay chitiếtmáylýtưởngkhithiếtkế.

Chương4:ĐộChínhXácGiaCông

I:Kháiniệm
Độchínhxáccủachitiếtđượcđánhgiátheocácyếutốsauđây

Độchínhxáckíchthước
Độchínhxáchìnhdánghìnhhọc
Độchínhxácvịtrítươngquan
Độchínhxáchìnhdánghìnhhọctếvivàtínhchấtcơlýlớpbềmặt

Chương4:ĐộChínhXácGiaCông

II: Tính Chất Của Sai Số Gia Công:

1

Saisốhệthống

Có
2loại
saisố
2

Saisốngẫunhiên

Chương4:ĐộChínhXácGiaCông

II: Tính Chất Của Sai Số Gia Công:
Saisốhệthống:

-Lànhữngsaisốmàtrịsốcủachúngkhôngbiếnđổihoặcbiếnđổitheomộtquyluậtnhấtđịnhtrongsuốtthờ
igiangiacông.

-Có2loại:saisốhệthốngcốđịnhvàsaisốhệthốngthayđổi.

Chương4:ĐộChínhXácGiaCông

II: Tính Chất Của Sai Số Gia Công:
Saisốhệthống:

 Saisốhệthốngcốđịnh:
Làsaisốcótrịsốkhôngđổitrongquátrìnhgiacôngmộtloạtchitiết.

 Saisốhệthốngthayđổi:
Làsaisốcótrịsốthayđổitheomộtquyluậtxácđịnh

Chương4:ĐộChínhXácGiaCông

II: Tính Chất Của Sai Số Gia Công:
Saisốngẫunhiên:
Làsaisốcótrịsốthayđổikhôngtheomộtquiluậtxácđịnh

Chương4:ĐộChínhXácGiaCông

III: Các Nguyên Nhân Gây Ra Sai Số Gia Công:
Cácnguyên nhân gây ra sai số hệ thống cố định:

1
3

2

3

Saisốlýthuyếtcủaphươngphápcắt
Saisốcủachếtạocủamáy,dao,đồgá.

Biếndạngnhiệtcủachitiếtgiacông

Chương4:ĐộChínhXácGiaCông

III: Các Nguyên Nhân Gây Ra Sai Số Gia Công:
Cácnguyên nhân gây ra sai số hệ thống thay đổi (theo thời gian gia công):

1

Dụngcụbịmòntheothờigiangiacông.

2

Biếndạngnhiệtcủamáy,daovàđồgá

Chương4:ĐộChínhXácGiaCông

III: Các Nguyên Nhân Gây Ra Sai Số Gia Công:
Cácnguyên nhân gây ra sai số ngẫu nhiên:
1

Độcứngcủavậtliệukhôngđồngđều

2

Lượngdưgiacôngkhôngđồngđều

3

Vịtrícủaphôitrongđồgáthayđổi

4

Thayđổicủaứngsuấtdư

Chương4:ĐộChínhXácGiaCông

III: Các Nguyên Nhân Gây Ra Sai Số Gia Công:
Cácnguyên nhân gây ra sai số ngẫu nhiên:
5

6

7

8

Gádaonhiềulần

Thayđổinhiềulần

Thayđổinhiềumáyđểgiacôngmộtloạichitiết

Daođộngnhiệtcủaquátrìnhcắt

Chương4:ĐộChínhXácGiaCông

III: Các Nguyên Nhân Gây Ra Sai Số Gia Công:

1.

Ản...
Chương4:ĐộChínhXácGiaCông
I. Kháiniệm
II. Tínhchấtcủasaisốgiacông
III. Cácnguyênnhângâyrasaisốgiacông
1. Ảnhhưởngdobiếndạngđànhồicủahệthốngcôngnghệ
2. Ảnhhưởngdosaisốhìnhdạnghìnhhọccủaphôi
3. ẢnhhưởngdosaisốcủaMáy– Dao –ĐồgávàtìnhtrạngmòncủaMáy– Dao –đồgá
4. Ảnhhưởngdobiếndạngnhiệtcủahệthốngcôngnghệ
5. Ảnhhưởngdo rungđộngcủahệthốngcôngnghệ
6. Ảnhhưởngdosaisốgáđặt
7. Ảnhhưởngdophươngpháovàdụngcụđo
công nghệ chế tạo máy 2 chuong ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ chế tạo máy 2 chuong ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG - Người đăng: Tho Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
công nghệ chế tạo máy 2 chuong ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG 9 10 429