Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ cmc

Được đăng lên bởi Vo Qui
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1268 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GVHD: HOÀ VIEÁT BÌNH

SVTH: LEÂ THANH TUØNG
MSSV: 02103169

LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy sau cùng của nhiều môn học như
Công Nghệ Chế Tạo Máy và Gia Công Kim Loại, … Qua đồ án này giúp cho sinh
viên làm quen với những quy trình công nghệ hiện đại trước khi làm luận án tốt
nghiệp
Việc thiết lập quy trình công nghệ gia công chi tiết nhằm ứng dụng được
những công nghệ gia công mới, loại bỏ những công nghệ lạc hậu không đảm bảo yêu
cầu kỹ thuật, chất lượng kém. Ngoài ra việc thiết lập quy trình công nghệ gia công
giúp người chế tạo giảm được thời gian gia công và tăng năng suất làm việc để đáp
ứng sản phẩm theo yêu cầu sử dụng
Một sản phẩm có thể có nhiều phương án công nghệ khác nhau. Việc thiết lập
quy trình công nghệ gia công còn là sự so sánh có chọn lựa để tìm ra một phương án
công nghệ hợp lý nhằm đảm bảo những yêu cầu chất lượng, giá thành, thời gian gia
công cho sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội
Sinh viên thực hiện
LÊ THANH TÙNG

Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy

Trang 1

GVHD: HOÀ VIEÁT BÌNH

SVTH: LEÂ THANH TUØNG
MSSV: 02103169

Chương I: XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT
- Mục đích của chương này là xác định hình thức tổ chức sản xuất (đơn chiếc,
hàng loạt nhỏ, hàng loạt vừa, hàng loạt lớn, hàng khối) để từ đó cải thiện tính công
nghệ của chi tiết, chọn phương pháp chế tạo phôi thích hợp, chọn thiết bị hợp lý để
gia công chi tiết.
- Để thực hiện điều này trước hết ta cần xác định sản lượng chi tiết cần chế
tạo trong một năm của nhà máy theo công thức sau [trang 12 Sách Thiết kế đồ án

công nghệ chế tạo máy, công thức 2]:
   
N  N 0 m  1 

100 


với:
+ N 0 : số sản phẩm trong một năm theo kế hoạch

: N 0 50000

+ m : số lượng chi tiết như nhau trong một sản phẩm : m 1
+  : độ phế phẩm chủ yếu trong xưởng đúc, rèn
:  5%
+  : số chi tiết được chế tạo thêm để dự trữ
:  10%
- Vậy:



5  10 

N 50000 1  1 
 57500 chi tieát naêm
100 




- Khối lượng của chi tiết:
M γ x V

 0.7  kg 3  :khối lượng riêng của vật liệu
 dm 
V : thể tích của chi tiết
Ta phân tích chi tiết ra thành các phần với thể tích V 1,V2,V3….sau đó
tính riêng từng thể tích rối cộng lại ta được : V = 1.57 dm 3
Vậy : M = 0.7x1.57 = 1.1 (kg)
- Vậy theo bảng thống kê [2], trang 13 thì dạng sản xuất của chi tiết là hàng khối.
Kết luận: Vì là dạng sản xuất hàng khối nên khi thiết kế quy trình công nghệ ta phải
phân tích thật kỹ, để gia công đạt năng xuất cao ta phải chọn máy chuyên dùng hoặc
đồ gá chuyên dùng trên máy vạn năng....
GVHD: HOÀ VIEÁT BÌNH SVTH: LEÂ THANH TUØNG
MSSV: 02103169
LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy sau cùng của nhiều môn học như
Công Nghệ Chế Tạo Máy Gia Công Kim Loại, Qua đồ án y giúp cho sinh
viên làm quen với những quy trình công nghệ hiện đại trước khi làm luận án tốt
nghiệp
Việc thiết lập quy trình công nghệ gia công chi tiết nhằm ứng dụng được
những công nghệ gia công mới, loại bỏ những công nghệ lạc hậu không đảm bảo yêu
cầu kỹ thuật, chất lượng kém. Ngoài ra việc thiết lập quy trình công nghệ gia công
giúp người chế tạo giảm đưc thi gian gia công tăng năng suất làm việc để đáp
ứng sản phẩm theo yêu cầu sử dụng
Một sản phẩm có thể có nhiều phương án công nghệ khác nhau. Việc thiết lập
quy trình công nghệ gia công còn là sự so sánh có chọn lựa để tìm ra một phương án
công nghệ hợp nhằm đảm bảo những yêu cầu chất lượng, giá thành, thời gian gia
công cho sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội
Sinh viên thực hiện
LÊ THANH TÙNG
Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy
Trang 1
công nghệ cmc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ cmc - Người đăng: Vo Qui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
công nghệ cmc 9 10 518