Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ CNC

Được đăng lên bởi Loi Phan
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1606 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG
--------o0o--------

BÀI TẬP LỚN

CÔNG NGHỆ CNC
Giáo viên hƣớng dẫn:
Sinh viên thực hiện:
Lớp:

Nguyễn Tiến Dũng.
Đặng Văn Anh.
Cơ Điện Tử k45.

Hà Nội - 11/2008

Bài tập lớn Công nghệ CNC

Mục lục
PHẦN I: LÝ THUYẾT.
I. Tìm hiểu cấu trúc và hệ điều khiển máy CNC
1. Cấu trúc chung của máy CNC..................................................................................... 4
2. Máy phay 5 trục Haas VF-2TR ................................................................................... 6
2.1. Kích thước của máy .......................................................................................... 7
2.2. Đặc điểm kĩ thuật và ưu điểm............................................................................ 8
2.3. Bộ điều khiển Haas. .........................................................................................10
3. Trung tâm gia công nằm ngang Haas EC 630PP ........................................................13
II. Lập trình trên máy CNC
1. Hệ tọa độ, điểm gốc, điểm chuẩn. ..............................................................................14
2. Lập trình phay ...........................................................................................................15
2.1. Các lệnh di chuyển...........................................................................................15
2.2. Lệnh tọa độ và lệnh kích thước. .......................................................................17
2.3. Lệnh tốc độ chạy dao F....................................................................................17
2.4. Lệnh tốc độ trục chính S. .................................................................................17
2.5. Lệnh thay dao T ...............................................................................................17
2.6. Các lệnh phụ ....................................................................................................18
2.7 Lệnh dịch chỉnh và bù dao ................................................................................18
2.8. Chu trình gia công trên máy phay. ...................................................................19
3. Lập trình tiện. ............................................................................................................22
3.1. Chu trình khoan trên hệ điều khiển Fanuc. ......................................................22
3.2. Chu trình khoan và ta rô ren trên hệ điều khiển...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ CNC - Người đăng: Loi Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
CÔNG NGHỆ CNC 9 10 720