Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ đa phương tiện

Được đăng lên bởi Tuổi Tỵ
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giới thiệu
Trong thời đại phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay, việc
truyền các hình ảnh động qua mạng ngày càng có nhiều ứng dụng. Khi chúng ta
trò truyện với một người bạn qua mạng, chúng ta có thể nhìn thấy người bạn đó,
khi chúng ta tham gia một cuộc họp trực tuyến, chúng ta có thể nhìn thấy những
thành viên khác của cuộc họp, các bác sĩ có thể tham gia theo dõi và chỉ đạo
một ca mổ quan trọng mà không có điều kiện có mặt trực tiếp – bất chấp
khoảng cách về mặt địa lý. Với sự phát triển của Internet, ngành công nghiệp
truyền hình có thêm một phương tiện nữa để có thể truyền tải nội dung tới
người xem. Tất cả những điều này đều dựa trên ứng dụng truyền thông đa
phương tiện .
Bên cạnh đó việc tin học hoá một cách ồ ạt và nhanh chóng các hoạt
động sản xuất, kinh doanh cũng như nhiều lĩnh vực hoạt động khác đã tạo ra
cho chúng ta một lượng dữ liệu lưu trữ khổng lồ. Với một lượng thông tin như
vậy thì vấn đề đặt ra là phải làm sao sử dụng chúng vào đúng mục đích và hiệu
quả nhất thì cũng là một vấn đề đặt ra hiện nay. Mặt khác, trong môi trường
cạnh tranh, người ta ngày càng cần có nhiều thông tin với tốc độ nhanh để trợ
giúp việc ra quyết định và ngày càng có nhiều câu hỏi mang tính chất định tính
cần phải trả lời dựa trên một khối lượng dữ liệu khổng lồ đã có. Vì vậy truyên
thông đa phương tiện ra đời để đáp ứng nhưu cầu của thời đại .

Chương I : Tổng quan về truyền thông đa
phương tiện
1

. Các khái niệm.

Con người có nhu cầu diễn tả các trạng thái của mình , và họ có nhiều loại
hình thể hiện . Con người có nhu cầu truyền thông , do dó cách thể hiện trên
đường truyền rất quan trọng . Trên Internet thông dụng với mọi người , cái đẹp
phải được thể hiện ở cả nội dung và hình thức .
Đa phương tiện có nhiều loại , những phương tiện công cộng về đa
phương tiện như Radio , vô tuyến , quảng cáo , phim , ảnh …
Nhu cầu về tương tác người - máy luôn đặt ra trong hệ thống thông tin
vấn đề chính về tương tác người – máy không là quan hệ giữa con người với
máy tính mà là con người với con người . Con người có vai trò quan trọng trong
hệ thống thông tin .

Môi trường
Xử lý thông

Hình 1 : Hệ thống thông tin
. Định nghĩa
Định nghĩa đa phương tiện (theo nghĩa rộng) là bao gồm các phương tiện:
văn bản, hình vẽ tĩnh (vẽ, chụp), hoạt hình (hình ảnh động), âm thanh.
1.1

Hay có thể định nghĩa đa phương tiện; đa phương tiện là kỹ thuật mô phỏng
và sử dụng đồng thời nhiều dạng phương tiện chuyển hoá thông tin và các tác
phẩm từ các kỹ thuật đó.
. Đặc điểm củ...
Giới thiệu
Trong thời đại phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay, việc
truyền các hình ảnh động qua mạng ngày càng có nhiều ứng dụng. Khi chúng ta
trò truyện với một người bạn qua mạng, chúng ta có thể nhìn thấy người bạn đó,
khi chúng ta tham gia một cuộc họp trực tuyến, chúng ta có thể nhìn thấy những
thành viên khác của cuộc họp, các bác thể tham gia theo i chỉ đạo
một ca m quan trọng không điều kiện mặt trực tiếp bất chấp
khoảng cách về mặt địa lý. Với sự phát triển của Internet, ngành công nghiệp
truyền hình thêm một phương tiện nữa đ thể truyền tải nội dung tới
người xem. Tất cả những điều này đều dựa trên ng dụng truyền thông đa
phương tiện .
Bên cạnh đó việc tin học hoá một cách ạt nhanh chóng các hoạt
động sản xuất, kinh doanh ng n nhiều lĩnh vực hoạt động khác đã tạo ra
cho chúng ta một lượng dữ liệu lưu trữ khổng lồ. Với một lượng thông tin như
vậy thì vấn đề đặt ra phải làm sao sdụng chúng vào đúng mục đích hiệu
quả nhất t ng một vấn đề đặt ra hiện nay. Mặt khác, trong môi trường
cạnh tranh, người ta ngày càng cần nhiều thông tin với tốc độ nhanh để tr
giúp việc ra quyết định và ngày càng nhiều câu hỏi mang tính chất định tính
cần phải trả lời dựa trên một khối lượng dữ liệu khổng lồ đã có. vậy truyên
thông đa phương tiện ra đời để đáp ứng nhưu cầu của thời đại .
công nghệ đa phương tiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ đa phương tiện - Người đăng: Tuổi Tỵ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
công nghệ đa phương tiện 9 10 710