Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ đóng gói vô trùng bao bì Tetra pak

Được đăng lên bởi trung-nguyen-cong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1361 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Công nghệ đóng gói vô trùng bao bì Tetra pak
1.Giới thiệu về bao bi Tetra Pak
Bao bì tetra là loại bao bì màng ghép rất nhẹ nhằm mục đích vô trùng, đảm bảo chất lượng tươi, nguyên
cho sản phẩm giàu dinh dưỡng và vitamin từ nguồn nguyên liệu. Bao bì nhẹ, bảo vệ môi trường, tiện ích
cho sử dụng, chuyên chở, phân phối và bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ thường với thời gian dài.
- Phương thức đóng bao bì tetra pak được áp dụng cho những loại thức uống dạng lỏng, đồng nhất hoặc
dạng huyền phù, nhũ tương với kích thước hạt rất nhỏ, độ nhớt không quá cao như sữa, nước ép rau
quả.
- Theo phương thức đóng gói tetra pak, thức uống được tiệt trùng trước khi đóng vào bao bì với vật liệu
bao bì đã được tiệt trùng và hàn kín trong môi trường vô trùng.
- Sau khi đóng bao bì, sản phẩm được giữ ở nhiệt độ thường trong khoảng thời gian khoảng 6 tháng vẫn
đảm bảo chất lượng sản phẩm. Sau khi mở bao bì sử dụng, phần thực phẩm còn thừa lại trong bao bì
phải được bảo quản ở 4 – 100C.

1

2)Công nghệ đóng gói vô trùng Tetra Pak
a.Khái niệm
Là quá trình mà thực phẩm và bao bì được tiệt trùng riêng, sau đó được chiết rót và làm kín trong môi
trường không khí vô trùng.

Ưu điểm: an toàn, hoàn toàn tự động, tiết kiệm dung dịch nước rửa (giảm được lượng nước thải), đảm
bảo vệ sinh

Quá trình được sản xuất trên dây chuyền hoàn toàn tự động
b. Những nguy cơ có thể có khi sử dụng bao bì tetrapak ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh an toàn thực
phẩm
- Hiện tượng phồng, méo hộp
- Quá trình thanh trùng không đảm bảo
- Các mối hàn ghép bị hở.
- Va chạm làm gãy gập các lớp màng
c.Quy trình đóng gói vô trùng

Trước khi chiết rót, cuộn giấy được tiệt trùng bằng hơi H2O2 trong phòng kín vô trùng và được đưa
vào máy hàn dọc thân hộp và ghép đáy
Dịch thực phẩm được rót định lượng vào hộp và bao bì hàn ghép mí đầu, cắt rời, xếp góc
Hộp SP được dòng nước phun để làm sạch chất lỏng dính ở các mối hàn đầu và đáy, sau đó được thổi
không khí nóng để khô hộp.
*Các bước chiết rót vô trùng
-Tiệt trùng sản phẩm và bao bì riêng biệt
-Tiệt trùng máy rót & duy trì môi trường tiệt trùng
-Chiết rót sản phẩm vào bao bì trong môi trường vô trùng
-Hàn kín sản phẩm
Toàn bộ quy trình chiết rót được đảm bảo vô trùng tuyệt đối, ngăn chặn sự tái nhiễm của vi khuẩn gây
hỏng sản phẩm.

•

Tiệt trùng máy rót: Tiệt trùng bằng khí nóng >280 độ C, sau đó tiệt trùng bằng hơi bão hòa
>130oC, cuối cùng tiệt trùng bằng Oxy già H2O2 35%. Toàn bộ các thông số tiệt trùng máy rót
được kiểm soát tự động

•

Tiệt trùng bao bì: ...
Công nghệ đóng gói vô trùng bao bì Tetra pak

 !"#$%#&'($))#*+*,(-.
#/)011*234-. ()&*5(6%#
#/71"(#-.#8(9:);)/)08$<*551
=*,>#$?$*+#@1"#A>#:1B($4C#
1-'(D*,%#*#B($<&;@#*/A(*#
;)
=*,>#$??(>#:$*+#6'*#$?E
$F$*+#6'%&*5&'
=G$?(/)0$*+#A8$<*5)5)H@I
$))#*+/)0G8/71"(JK#0#L3
)$*+#);)8MNOOP
1
Công nghệ đóng gói vô trùng bao bì Tetra pak - Trang 2
Công nghệ đóng gói vô trùng bao bì Tetra pak - Người đăng: trung-nguyen-cong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công nghệ đóng gói vô trùng bao bì Tetra pak 9 10 467