Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ ENZYME

Được đăng lên bởi nguyen-tan
Số trang: 196 trang   |   Lượt xem: 15429 lần   |   Lượt tải: 133 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC YERSIN – ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ ENZYME
Gv: ThS. Phạm Nữ Kim Hoàng

MÔ TẢ MÔN HỌC
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về:
 Enzyme
 Công nghệ Enzyme
 Một số Enzyme thường gặp
 Ứng dụng của Enzyme trong đời sống

MỤC TIÊU MÔN HỌC
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể hiểu
được một số nội dung:
 Khái niệm E, vai trò của E trong cơ thể
 Các yếu tố ảnh hưởng hoạt tính E
 Thu nhận E

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
Tiểu luận nhóm: 30%
Thi cuối kỳ: 70%

YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN

 Dự lớp đầy đủ để nắm vững các nội dung
quan trọng của môn học
 Đọc tài liệu trước để trang bị thêm kiến thức
môn học

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Đức Lượng (Chủ biên), 2004. Công nghệ
Enzyme. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
2. Phạm Thị Trân Châu, Phan Tuấn Nghĩa, 2007. Công
nghệ Sinh học – Tập 3: Enzyme và Ứng dụng. NXB
Giáo dục.
3. Trần
Xuân
Ngạch.
Công
nghệ
Enzyme.
http://www.ntu.edu.vn/canbo/cucntk/privateres/canbo/c
ucntk/file/cong.
4. Andrés Illanes (Ed.), 2008. Enzyme Biocatalysis –
Principles and Applications. Springer Science.

NỘI DUNG
3
1

Enzyme & Công nghệ Enzyme

3
2

Phương pháp & kỹ thuật cơ bản trong Công nghệ E

3

Enzyme cố định

3
4

Thu nhận Enzyme

3
5

Ứng dụng Enzyme

3
6

Phương pháp lên men vi sinh vật

CHƯƠNG I: ENZYME & CÔNG NGHỆ
ENZYME

Sinh vật là một hệ thống mở
Cơ thể là một hệ thống mở quan hệ chặt
chẽ đến quá trình trao đổi chất ở bên trong
tế bào cũng như giữa tế bào với môi
trường ngoài
Quá trình trao đổi chất diễn ra trong và
ngoài tế bào tạo nên sự biến đổi liên tục
của vật chất trong tự nhiên

Sinh vật là một hệ thống mở
 Trong p/ứng hóa học, nếu bổ sung vào p/ứng
chất có tác dụng làm tăng tốc độ lên hàng chục lần
=> chất xúc tác
Trong p/ứng sinh học (xảy ra trong & ngoài tế
bào cơ thể), chất có tác dụng làm tăng tốc độ
p/ứng => Enzyme
Tùy thuộc vị trí xúc tác để phân biệt 2 loại E
E ngoại bào: x/tác p/ứng ngoài t/bào
E nội bào: x/tác p/ứng trong t/bào

Định nghĩa Enzyme
Enzyme (men) là những đại phân tử tồn tại
trong tự nhiên hay được tổng hợp, có thể
xúc tác cho một hay nhiều phản ứng với
mức độ đặc hiệu khác nhau ở t0 & P bình
thường

Bản chất sinh học của Enzyme
 Có bản chất protein
 Có trong mọi tế bào sống & được tổng hợp từ tế bào
 X/tác cho p/ứng xảy ra trong cơ thể sống; ngoài cơ thể sống, ở
điều kiện nhất định, vẫn giữ được tính x/tác
 Tham gia phản ứng ở t0 & P bình thường
 X/tác từ đầu đến khi giải phóng toàn bộ Q dự trữ trong hợp
chất (t...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC YERSIN – ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ ENZYME
Gv: ThS. Phạm Nữ Kim Hoàng
CÔNG NGHỆ ENZYME - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ ENZYME - Người đăng: nguyen-tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
196 Vietnamese
CÔNG NGHỆ ENZYME 9 10 130