Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ hàn điện nóng chảy

Được đăng lên bởi Nguyen Binh
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 3236 lần   |   Lượt tải: 20 lần
HK9, 2005-06

Công nghệ hàn điện nóng chảy

4. CÔNG NGHỆ HÀN THÉP HỢP KIM CAO CROM

4.1 Công nghệ hàn thép không gỉ crom
4.2 Công nghệ hàn thép không gỉ austenit
4.3 Công nghệ hàn thép không gỉ duplex
4.4 Công nghệ hàn thép không gỉ biến cứng kết
tủa
4.5 Công nghệ hàn thép mactenzit hóa già
4.6 Công nghệ hàn thép austenit mangan

Ngô Lê Thông, B/m Hàn
& CNKL

ĐHBK Hà Nội

1

1

HK9, 2005-06

Công nghệ hàn điện nóng chảy

4. CÔNG NGHỆ HÀN THÉP HỢP KIM CAO CROM
• Thép hợp kim cao: thép có tổng lượng các nguyên tố hợp kim
> 8% (AISI).

•

Thép hợp kim cao: là các hợp kim nền sắt chứa > 45% Fe, có

•

Phân loại:

tổng lượng các nguyên tố hợp kim ≥ 10%, và nồng độ nguyên tố
hợp kim chính ≥ 8% (GOST 5632-72).
–

Thép không gỉ:
•
•
•
•
•

–
–

Thép không gỉ mactenzit.
Thép không gỉ ferit.
Thép không gỉ austenit.
Thép không gỉ duplex (còn gọi là thép 2 pha ferit – austenit).
Thép không gỉ biến cứng kết tủa.

Thép mactenzit hóa già (thép maraging).
Thép austenit mangan.

Ngô Lê Thông, B/m Hàn
& CNKL

ĐHBK Hà Nội

2

•Thép không gỉ ferit và thép không gỉ mactenzit (kể cả thép không gỉ hỗn hợp
mactenzit – ferit) còn được biết dưới tên gọi chung là thép không gỉ crom.
•Thép không gỉ austenit còn được gọi là thép không gỉ Cr – Ni.
•Thông thường trong thép không gỉ, nồng độ crom tối thiểu là 10,5%.
•Thép không gỉ có được đặc tính không gỉ nhờ vào lớp oxit bề mặt giàu crom rất
bền vững.
•Các nguyên tố khác (Ni, Mo, Cu, Ti, Al, Si, Nb, N, S, Se) được đưa vào thép không
gỉ nhằm cải thiện một số tính chất nhất định của thép.
•Nồng độ cacbon trong thép không gỉ thường từ dưới 0,03% đến trên 1,0% (trong
một số loại thép không gỉ mactenzit).

2

HK9, 2005-06

Công nghệ hàn điện nóng chảy

4.1 CÔNG NGHỆ HÀN THÉP KHÔNG GỈ CROM

4.1.1Thành phần và tính chất kim loại cơ bản
– AISI: thép loạt 400, ví dụ 410 (11,5 ÷13,5% Cr; max 0,15%
C), 430 (15÷17% Cr; max 0,12% C), 446 (27,5÷29,5% Cr;
max 0,20% C).
– GOST 5632-72: ký hiệu theo thành phần hóa học, ví dụ
08X13 (08 là 0,08% C, và 13% Cr).
– Các chi tiết như dụng cụ mổ y tế, bộ đồ ăn, bề mặt làm việc
của các loại van, bơm, ống xả xe hơi, chi tiết động cơ phản
lực, v.v.

Ngô Lê Thông, B/m Hàn
& CNKL

ĐHBK Hà Nội

3

3

HK9, 2005-06

Công nghệ hàn điện nóng chảy

4.1 CÔNG NGHỆ HÀN THÉP KHÔNG GỈ CROM
4.1.1 Thành phần và tính chất kim loại cơ bản

Ngô Lê Thông, B/m Hàn
& CNKL

ĐHBK Hà Nội

4

•Cr: lập phương thể tâm, đồng hình với α–ferit. Do đó, khi hợp kim hóa Fe bằng Cr,
vùng dung dịch rắn γ–austenit bị thu hẹp, vùng α–ferit được m...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ hàn điện nóng chảy - Người đăng: Nguyen Binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Công nghệ hàn điện nóng chảy 9 10 384