Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ hàn hồ quang tay (Manual Arc Welding)

Được đăng lên bởi Nanh Trang Kakashi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 7572 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Công nghệ hàn hồ quang tay - Manual
Arc Welding
GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP

Hàn hồ quang quang que hàn có vỏ bọc (SMAW) là “phương pháp hàn
hồ quang sử dụng nhiệt của hồ quang giữa que hàn có vỏ bọc và bể
hàn. Phương pháp thường dùng cùng với sự bảo vệ từ việc phân huỷ
của vỏ bọc que hàn khi bị đốt cháy trong quá trình hàn, trong phương
pháp này không sử dụng áp lực, và kim loại điền đầy thu được từ que hàn”.

Phương pháp hàn này đã phát triển nhanh chóng tiếp theo của phương
pháp hàn hồ quang điện cực carbon. Hàn hồ quang que hàn có vỏ bọc
là sản phẩm tất nhiên của hàn hồ quang kim loại trần (không được bảo
vệ), nó sử dụng một điện cực trần hoặc điện cực được phủ một lớp
mỏng, đó là phương pháp hàn cổ xưa.
2. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG.
Phương pháp hàn hồ quang que hàn có vỏ bọc, được trình bày trong
(hình 2) gồm có hồ quang giữa que hàn có thuốc bọc và kim loại nền.
Hồ quang được hình thành bởi sự điều khiển điện cực rất nhanh tới vật
hàn. Nhiệt của hồ quang nấu chảy bề mặt của kim loại cơ bản tạo
thành vũng nóng chảy. Kim loại được nấu chảy từ điện cực chuyển dịch
ngang qua cột hồ quang vào trong vũng hàn. Khi nó hoá cứng trở thành
chất kết lắng kim loại mối hàn.
Vũng nóng chảy, trước đây còn được gọi là vũng hàn (bể hàn), phải có
sự kiểm soát một cách đúng đắn mới cho kết quả ứng dụng của
phương pháp hàn SMAW. Kích thước của vũng hàn và chiều sâu ngấu
chảy quyết định khối lượng của kim loại nóng chảy dưới sự điều khiển
của người thợ hàn. Nếu dòng điện quá cao, chiều sâu ngấu chảy sẽ
quá mức và khối lượng kim loại hàn nóng chảy sẽ trở nên không kiểm
soát được. Tốc độ di chuyển cao làm giảm bớt kích thước của vũng
hàn nóng chảy.

Khi các mối hàn không được thiết kế trong vị trí bằng, kim loại nóng
chảy có thể chảy ra ngoài vũng hàn và gây nên khó sử lý và kiểm soát.
Điều chỉnh các thay đổi hàn và thao tác bằng tay hồ quang sẽ cho phép
người thợ hàn kiểm soát vũng kim loại nóng chảy một cách đúng đắn.
Kim loại mối hàn đông đặc được bao phủ một lớp xỉ từ vỏ bọc que hàn.
Hồ quang trong vùng hồ quang trực tiếp được bao bọc khỏi không khí
của khí bảo vệ là kết quả của sự phân huỷ thuốc bọc que hàn. Phần
lớn lõi que hàn chuyển dịch ngang qua cột hồ quang, tuy nhiên có một
lượng nhỏ thoát ra từ khu vực mối hoặc vũng hàn (hiện tượng bắn toé).
3. ƯU ĐIỂM VÀ LĨNH VỰC SỬ DỤNG.
Phương pháp hàn hồ quang SMAW là một trong những phương pháp
hàn được ưa chuộng nhất. Nó có tối đa tính linh hoạt và có thể hàn với
nhiều loại kim loại trong tất cả các vị trí hàn...
Công nghệ hàn hồ quang tay - Manual
Arc Welding
GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP
Hàn hồ quang quang que hàn có vỏ bọc (SMAW) là “phương pháp hàn
hồ quang sử dụng nhiệt của hồ quang giữa que hàn có vỏ bọc và bể
hàn. Phương pháp thường dùng cùng với sự bảo vệ từ việc phân huỷ
của vỏ bọc que hàn khi bị đốt cháy trong quá trình hàn, trong phương
pháp này không sử dụng áp lực, và kim loại điền đầy thu được từ que hàn”.
Phương pháp hàn này đã phát triển nhanh chóng tiếp theo của phương
pháp hàn hồ quang điện cực carbon. Hàn hồ quang que hàn có vỏ bọc
là sản phẩm tất nhiên của hàn hồ quang kim loại trần (không được bảo
vệ), nó sử dụng một điện cực trần hoặc điện cực được phủ một lớp
mỏng, đó là phương pháp hàn cổ xưa.
2. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG.
Phương pháp hàn hồ quang que hàn có vỏ bọc, được trình bày trong
(hình 2) gồm có hồ quang giữa que hàn có thuốc bọc và kim loại nền.
Hồ quang được hình thành bởi sự điều khiển điện cực rất nhanh tới vật
hàn. Nhiệt của hồ quang nấu chảy bề mặt của kim loại cơ bản tạo
thành vũng nóng chảy. Kim loại được nấu chảy từ điện cực chuyển dịch
ngang qua cột hồ quang vào trong vũng hàn. Khi nó hoá cứng trở thành
chất kết lắng kim loại mối hàn.
Vũng nóng chảy, trước đây còn được gọi là vũng hàn (bể hàn), phải có
sự kiểm soát một cách đúng đắn mới cho kết quả ứng dụng của
phương pháp hàn SMAW. Kích thước của vũng hàn và chiều sâu ngấu
chảy quyết định khối lượng của kim loại nóng chảy dưới sự điều khiển
của người thợ hàn. Nếu dòng điện quá cao, chiều sâu ngấu chảy sẽ
quá mức và khối lượng kim loại hàn nóng chảy sẽ trở nên không kiểm
soát được. Tốc độ di chuyển cao làm giảm bớt kích thước của vũng
hàn nóng chảy.
Công nghệ hàn hồ quang tay (Manual Arc Welding) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ hàn hồ quang tay (Manual Arc Welding) - Người đăng: Nanh Trang Kakashi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Công nghệ hàn hồ quang tay (Manual Arc Welding) 9 10 10