Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ kim loại

Được đăng lên bởi Chuột Túi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2529 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
Môn học : CÔNG NGHỆ KIM LOẠI
Biên soạn : TS. Đinh Minh Diệm
Chương 1 : Đúc Kim loại
1. Thực chất, đặc điểm (ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM) và ứng dụng của phương
pháp tạo phôi bằng phương pháp đúc ? Phân loại các phương pháp đúc.
Trang 5
2. Cấu tạo chung của một khuôn đúc bằng cát. Công dụng của các bộ phận và
nguyên tắc bố trí chúng khi làm khuôn Trang 9, 10.
3. Trình bày khái niệm, công dụng của mẫu và hộp lõi Trang 10.. So sánh sự
gíống và khác nhau giữa chi tiết - vật đúc và giữa vật đúc với mẫu đúc.
4. Các loại vật liệu làm khuôn, lõi; yêu cầu đối với hổn hợp làm khuôn, làm
lõi khi đúc trong khuôn cát Trang 12, 13..
5. Trình bày phương pháp làm khuôn trong hai hòm khuôn hoặc làm khuôn
trên nền xưởng (có hình vẽ minh hoạ) Trang 21, 22.
6. Các tính đúc của hợp kim. ảnh hưởng của chúng đến công nghệ đúc và
chất lượng vật đúc Trang 25,26..
7. Trình bày các loại nguyên - nhiên vật liệu, các loại chất trợ dung khi đúc
gang xám, công dụng của chúng Trang 31-33.?
8. Sơ đồ nguyên lý, các thông số chính của lò đứng nấu chảy gang; quy trình
nấu chảy gang khi đúc Trang 33 34 _H 1-27.
9. Sơ đồ nguyên lý và nguyên nhiên liệu đúc đồng, đúc nhôm
10. Nêu các phương pháp đúc đặc biệt. Trình bày sơ đồ nguyên lý và đặc
điểm, phạm vi ứng dụng của các phương pháp đúc đặc biệt.
Chương 2 : Gia công áp lực Trang 49:
1. Định nghĩa, đặc điểm và ứng dụng của phương pháp GCKL bằng áp lực.
2. Khái niệm về nội lực và ngoại lực Trang 50.
3. Biến dạng khi gia công kim loại bằng áp lực . Sự biến dạng của kim loại
phụ thuộc vào những yếu tố nào?
4. Các hiện tượng xảy ra khi biến dạng dẻo. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính
dẽo và biến dạng của kim loại Trang 55-58 .
5. Những định luật cơ bản trong gia công kim loại bằng áp lực và ý nghĩa
thực tế? Trang 58-60
6. Mục đích, yêu cầu nung nóng kim loại khi GCKL bằng áp lực. Những hiện
tượng xảy ra khi nung; Chọn chế độ nung Trang 60-67.
7. Cán kim loại : Sơ đồ, các thông số, điều kiện cán vào, hiện tượng ma sát
thừa; các bộ phận chính của máy cán và phân loại sản phẩm cán. Trang
67-75
8. Kéo kim loại : Sơ đồ, đặc điểm, các thông số đặc trưng của kéo, yêu cầu
đối với vật liệu làm khuôn kéo. Tính số lần kéo kim loại. Khi cán, kéo kim
loại cần tăng hay giảm ma sát? Giải thích. Biện pháp bôi trơn khi kéo kim
loại. Trang 76-78
9. Ép kim loại : Sơ đồ, đặc điểm, các phương pháp ép, yêu cầu đối với vật
liệu làm khuôn ép. Trang 78-79
10. Rèn tự do : Đặc điểm của rèn tự do, phân loại dụng cụ rèn tự do. Sơ đồ
nguyên lý và nguyên tắc làm việc của máy búa...
CÂU HỎI ÔN TẬP
Môn học : CÔNG NGHỆ KIM LOẠI
Biên soạn : TS. Đinh Minh Diệm
Chương 1 : Đúc Kim loại
1. Thực chất, đặc điểm (ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM) và ứng dụng của phương
pháp tạo phôi bằng phương pháp đúc ? Phân loại các phương pháp đúc.
Trang 5
2. Cấu tạo chung của một khuôn đúc bằng cát. Công dụng của các bộ phận
nguyên tắc bố trí chúng khi làm khuôn Trang 9, 10.
3. Trình bày khái niệm, công dụng của mẫu hộp lõi Trang 10.. So sánh sự
gíống và khác nhau giữa chi tiết - vật đúc và giữa vật đúc với mẫu đúc.
4. Các loại vật liệu làm khuôn, lõi; yêu cầu đối với hổn hợp làm khuôn,m
lõi khi đúc trong khuôn cát Trang 12, 13..
5. Trình bày phương pháp làm khuôn trong hai hòm khuôn hoặc làm khuôn
trên nền xưởng (có hình vẽ minh hoạ) Trang 21, 22.
6. Các tính đúc của hợp kim. ảnh hưởng của chúng đến công nghệ đúc và
chất lượng vật đúc Trang 25,26..
7. Trình bày các loại nguyên - nhiên vật liệu, các loại chất trợ dung khi đúc
gang xám, công dụng của chúng Trang 31-33.?
8. Sơ đồ nguyên lý, các thông số chính của đứng nấu chảy gang; quy trình
nấu chảy gang khi đúc Trang 33 34 _H 1-27.
9. Sơ đồ nguyên lý và nguyên nhiên liệu đúc đồng, đúc nhôm
10.Nêu các phương pháp đúc đặc biệt. Trình bày sơ đồ nguyên đặc
điểm, phạm vi ứng dụng củac phương pháp đúc đặc biệt.
Chương 2 : Gia công áp lực Trang 49:
1. Định nghĩa, đặc điểm ứng dụng của phương pháp GCKL bằng áp lực.
2. Khái niệm về nội lực và ngoại lực Trang 50.
3. Biến dạng khi gia công kim loại bằng áp lực . Sự biến dạng của kim loại
phụ thuộc vào những yếu tố nào?
4. Các hiện tượng xảy ra khi biến dạng dẻo. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính
dẽo và biến dạng của kim loại Trang 55-58 .
5. Những định luật cơ bản trong gia công kim loại bằng áp lực và ý nghĩa
thực tế? Trang 58-60
6. Mục đích, yêu cầu nung nóng kim loại khi GCKL bằng áp lực. Những hiện
tượng xảy ra khi nung; Chọn chế độ nung Trang 60-67.
7. Cán kim loại : Sơ đồ, các thông số, điều kiện cáno, hiện tượng ma sát
thừa; các bộ phận chính của máyn và phân loại sản phẩm cán. Trang
67-75
8. Kéo kim loại : Sơ đồ, đặc điểm, các thông số đặc trưng của kéo, yêu cầu
đối với vật liệu làm khuôn kéo. Tính số lần kéo kim loại. Khi cán, kéo kim
loại cần tăng hay giảm ma sát? Giải thích. Biện pháp bôi trơn khi kéo kim
loại. Trang 76-78
9. Ép kim loại : Sơ đồ, đặc điểm, các phương pháp ép, yêu cầu đối với vật
liệu làm khuôn ép. Trang 78-79
10. Rèn tự do : Đặc điểm của rèn tự do, phân loại dụng cụ rèn tự do. Sơ đồ
nguyên nguyên tắc m việc củay búa khi rèn tự do.Trình bày
những nguyên công cơ bản trong rèn tự do. Trang 80-94
công nghệ kim loại - Trang 2
công nghệ kim loại - Người đăng: Chuột Túi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
công nghệ kim loại 9 10 163