Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ mạ kẽm nhúng nóng

Được đăng lên bởi Ngã Vô
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 727 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CÁC DÂY CHUYỀN XI MẠ
SỬ DỤNG HIỆN NAY
I.

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ MẠ KẼM CGL
Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất tôn mạ kẽm :

1. Xả cuộn.
2. Xử lý bề mặt nguyên liệu.
3. Tháp tích tụ.
4. Sấy khô và gia nhiệt.
5. Chảo mạ kẽm.
6. Tạo bông.

7. Xử lý bề mặt thành phẩm.
8. Sấy khô thành phẩm.
9. Tháp tích tụ.
10. Kiểm tra chất lượng.
11. Thu cuộn.

Quy trình công nghệ mạ kẽm
1. Cấp nguyên liệu liên tục vào dây chuyền :

Sau khi nguyên liệu đã đạt tiêu chuẩn để mạ, nguyên liệu được đ ưa vào
thiết bị xả cuộn và nối vào cuôn cũ để cấp tôn liên tục cho dây chuy ền.
2. Tẩy dầu mỡ và rỉ sét :

Trước khi tôn được đưa vào mạ phải qua công đoạn tẩy dầu m ỡ và r ỉ
sét, công đoạn này bao gồm 4 phần :
+ Dùng hóa chất tẩy dầu mỡ : trước tiên băng tôn được đi qua bể
nhúng có nồng độ từ 23-40 điểm, được kích hoạt nhiệt độ bằng h ơi n ước
đạt từ 60o C – 80 oC, sau đó qua hai buồng phun. Buồng phun được phun
bằng hệ thống bơm nước áp lực cao kết hợp với một hàm lượng nhỏ chất

tẩy dầu kéo từ bể nhúng qua, phun lên cả hai mặt của băng tôn và dùng
cặp trục chà bằng cước để tẩy sạch phần dầu mỡ trên bề mặt tôn.
+ Sau khi đã đi qua hai buồng phun, băng tôn tiếp tục qua 1 bu ồng
phun nước nóng ở nhiệt độ từ 60o C – 80 oC để rửa sạch dầu mỡ cùng hóa
chất trên băng tôn.
+ Sau khi đã đi qua hai buồng phun, băng tôn ti ếp tục qua 1 bu ồng
phun nước nóng ở nhiệt tộ từ 60o C – 80 oC để rửa sạch dầu mỡ cùng hóa
chất trên băng tôn.
+ Kết thúc công việc tảy dầu mỡ, băng tôn được đi vào 1 b ể dung
dịch HCl với nồng độ từ 10- 20% tùy theo mức độ rỉ sét của tôn đ ể ti ến
hành tẩy rỉ sét.
+ Qua 3 vị trí tẩy rửa trên, lúc này băng tôn tiếp tục đi qua 1 b ể n ước
để tráng rửa thành phần axit còn lại. Sau đó, qua 1 buồng phun băng n ước
nóng rồi lại qua 1 bể nước để tráng rửa lần cuối và đ ược vắt khô b ằng 1
cập trục cao su trước khi qua công đoạn sấy.
 Yêu cầu: thấm ướt tốt bề mặt cần tẩy, thấm ướt và ngấm sâu vào trong

các chất bẩn cần tẩy đi; hòa tan hoặc xà phòng hóa đ ược d ầu m ỡ đ ộng
thực vật hoặc nhũ tương hóa hay huyền phù hóa được dầu mỡ khoáng hay
các hạt bẩn rắn; làm mềm nước để tránh các hợp chất không tan của Ca,
Mg, dễ rửa sạch sau khi tẩy; không xâm thực hay làm m ờ bề mặt kim lo ại;
trung hòa tốt các axit theo vào cùng vật tẩy nhưng không gây bi ến đ ộng
pH; không đòi hỏi thời gian tẩy quá lâu và thiết bị quá ph ức tạp; cho bề
mặt tẩy đạt yêu cầu của bước tiếp theo (mạ, anot hóa, sơn,..); không sinh
ra quá nhiều bọt khi tẩy cũng như rửa sau đó.
Trong công nghiệp, dung dịch tẩy ...
C DÂY CHUY N XI M
S D NG HI N NAY
I. DÂY CHUY N CÔNG NGH M KẼM CGL
S đ quy trình công ngh s n xu t tôn m kẽm :ơ
1. X cu n. 7. X lý b m t thành ph m.
2. X lý b m t nguyên li u. 8. S y khô thành ph m.
3. Tháp tích t . 9. Tháp tích t .
4. S y khô và gia nhi t. 10. Ki m tra ch t l ng. ượ
5. Ch o m kẽm. 11. Thu cu n.
6. T o bông.
Công nghệ mạ kẽm nhúng nóng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ mạ kẽm nhúng nóng - Người đăng: Ngã Vô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Công nghệ mạ kẽm nhúng nóng 9 10 800